Dokument & lagar (4 659 träffar)

Motion 1997/98:Ub807 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub807 av Birger Schlaug m.fl. mp Utbildning och universitetsforskning Motion till riksdagen 1997/98:Ub807 av Birger Schlaug m.fl. mp Utbildning och universitetsforskning Inneh�llsf�rteckning 1 Barnomsorg, f�rskola och grundskola 3 1.1 Allm�nna m�l 3 1.2 Barnomsorg och f�rskola 4


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------1997/98:FöU1 1997/98:JoU12 1997/98:SkU15 1997/98:UbU1 1997/98:UbU10 1997/98:UbU11 1997/98:UbU12 1997/98:UbU13 1997/98:UbU14 1997/98:UbU15 1997/98:UbU18 1997/98:UbU2 1997/98:UbU5 1997/98:UbU7 1997/98:UbU9
Riksdagsbeslut (130 yrkanden): , , 65 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:U505 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:U505 av Lars Leijonborg m.fl. fp EU-politiken 1 Aldrig mera krig Efter andra världskrigets slut insåg Europas invånare att samarbete och ett ömsesidigt beroende förhindrar krig. Det var i den andan som grunden till det EU vi har idag byggdes. Sedan dess har samarbetet fördjupats genom Romfördraget


Utskottsberedning: -------1997/98:JoU9 1997/98:JuU12 1997/98:SkU18 1997/98:UU13 1997/98:UU20
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:U26 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:U26 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. mp med anledning av skr. 1997/98:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1997 Inledning Regeringens skrivelse om Europeiska unionen under 1997 visar tydligt att EU fortsätter utvecklas i federalistisk riktning och att allt fler politikområden


Utskottsberedning: --------------1997/98:JoU23 1997/98:UU20
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:T912 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:T912 av Johan Lönnroth m.fl. v Informationsteknik 1 IT för alla  2 Var mans och kvinnas egendom  3 Infrastrukturen  4 Inrätta ett Statens databanverk  5 Demokrati på Internet  6 Kortare arbetstid genom IT  7 Miljön och IT  8 Internationell FN-konferens  9 Millenieskiftet  10 Kultur och utbildning 


Utskottsberedning: ----------------1997/98:AU8 1997/98:BoU1 1997/98:BoU4 1997/98:JoU26 1997/98:KrU5 1997/98:SkU5 1997/98:TU7 1997/98:UbU1 1997/98:UbU13
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:So346 av Marianne Andersson och andre vice talman Görel Thurdin (c)

Motion till riksdagen 1997/98:So346 av Marianne Andersson och andre vice talman Görel Thurdin c Amalgam Amalgamfrågan är oerhört prestigeladdad. Stora ekonomiska intressen, inte minst internationellt, står på spel. Det är som vi ser det en av anledningarna till att det är så oerhört trögt att få något att hända trots


Utskottsberedning: -------1997/98:JoU26 1997/98:SfU1 1997/98:SoU25
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:So345 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:So345 av Barbro Westerholm m.fl. fp Folkhälsan Ny kurs för folkhälsopolitiken En framgångsrik folkhälsopolitik måste grunda sig på goda kunskaper om den pågående samhällsutvecklingen, om ohälsans orsaker och om möjliga sätt att förbättra situationen. Den kräver ingående kunskap om olika


Utskottsberedning: ---------------1997/98:JoU26 1997/98:SoU11 1997/98:SoU12 1997/98:SoU24 1997/98:SoU25 1997/98:TU8
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:So241 av Olof Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:So241 av Olof Johansson m.fl. c Folkhälsa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning  2 Inledning  2.1 Folkhälsoarbetet inför nästa sekel  2.2 Mål och riktlinjer för folkhälsoarbetet  2.2.1 Utjämna sociala skillnader  2.2.2 Utjämna regionala skillnader  2.2.3 Utjämna skillnader mellan könen 


Utskottsberedning: ------------1997/98:BoU4 1997/98:JoU26 1997/98:SoU11 1997/98:UU2
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk736 av Sivert Carlsson och Elving Andersson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk736 av Sivert Carlsson och Elving Andersson c Svenskt fiske Inledning Det svenska fisket är en av de viktigaste basnäringarna i våra kust- och skärgårdsområden. Även om antalet yrkesfiskare under de senaste årtiondena har minskat i antal, utgör de dock tillsammans med övriga kringfunktioner


Utskottsberedning: --1997/98:JoU9 1997/98:SkU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk321 av Gullan Lindblad och Göthe Knutson (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk321 av Gullan Lindblad och Göthe Knutson m Ökad sysselsättning Den socialdemokratiska regeringen har som mål att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Detta skulle för Värmlands del innebära att ca 15 000 nya arbetstillfällen borde tillkomma per år till sekelskiftet. Även om regeringen


Utskottsberedning: ------------1997/98:AU1 1997/98:AU2 1997/98:FiU1 1997/98:JoU1 1997/98:SkU15 1997/98:SkU16 1997/98:UbU10
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:N275 av Hanna Zetterberg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:N275 av Hanna Zetterberg m.fl. v Internationell handel, miljö och utveckling 1 Inledning Miljöfrågornas omfattning och betydelse i handelsfrågor har uppmärksammats av allt fler aktörer som t ex internationella handelssammanslutningar och miljöorganiationer. I takt med att kunskapen kring


Utskottsberedning: ---------1997/98:JoU14 1997/98:NU13
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:N273 av Eva Goës m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:N273 av Eva Goës m.fl. mp MOX-bränsle 1 Kärnavfall i England Oskarshamns kraftgrupp, OKG, skickade omkring 1980 139 907 kg svenskt använt kärnbränsle till Sellafield, tidigare kallat Windscale. Där har det förvarats utomhus i behållare i närheten av havet med dess salt och klorider, som


Utskottsberedning: -----1997/98:JoU17 1997/98:NU2
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:N270 av Karl-Erik Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:N270 av Karl-Erik Persson m.fl. v Alternativa fordonsbränslen 1. Inledning Trots bevisat negativa miljöeffekter är bilen ett nödvändigt fordon till hjälp och nytta för många människor. Att ha bil höjer välfärden och betyder mycket för människor. Av miljö- och trafiksäkerhetsskäl ser vi


Utskottsberedning: ---------1997/98:JoU26 1997/98:NU8 1997/98:SkU18
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:N223 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:N223 av Carl Bildt m.fl. m Energipolitik för tillväxt, företagande och nya arbeten Motion till riksdagen 1997/98:N223 av Carl Bildt m.fl. m Energipolitik f�r tillv�xt, f�retagande och nya arbeten Inneh�llsf�rteckning 1 Sammanfattning Moderata samlingspartiet ser energipolitiken som


Utskottsberedning: -----------------------------------1997/98:BoU3 1997/98:JoU17 1997/98:LU27 1997/98:NU2 1997/98:SkU18 1997/98:UbU1
Riksdagsbeslut (70 yrkanden): , , 35 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:N216 av Dan Ericsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:N216 av Dan Ericsson m.fl. kd Energi, Utgiftsområde 21 1 Inledning  2 Riktlinjer för energipolitiken  2.1 Energipolitikens mål  2.2 Kärnkraften  2.3 Atomansvarighet  2.4 Klimatpolitiken inom energiområdet  2.5 Energipolitiskt motiverade internationella insatser  2.6 Energibeskattningen 


Utskottsberedning: ------------1997/98:JoU17 1997/98:NU2
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:L716 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:L716 av Birgitta Carlsson m.fl. c Konsumentpolitik Konsumentpolitik Konsumenter är vi alla med olika intressen inom många olika områden och all politik har betydelse för oss konsumenter. I Sverige finns en lång tradition av att stödja konsumenterna. Detta konsumentstöd har genomgått många


Utskottsberedning: ---------1997/98:JoU12 1997/98:JoU14 1997/98:LU21 1997/98:NU13 1997/98:UbU9
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr270 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr270 av Birger Schlaug m.fl. mp Kulturpolitik 1 Inledning De flesta politiska partier, i Sverige och internationellt, talar om liknande principiella överordnade värderingar. Medmänsklighet bör utgöra grund för handling, sägs ofta. Tolkningen kan spänna över solidaritet till kärlek till


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------------------------------------------------1997/98:AU1 1997/98:BoU1 1997/98:BoU5 1997/98:FiU1 1997/98:JoU26 1997/98:KrU1 1997/98:KrU10 1997/98:KrU11 1997/98:KrU12 1997/98:KrU13 1997/98:KrU16 1997/98:KrU3 1997/98:KrU4 1997/98:KrU5 1997/98:KrU6 1997/98:KrU8 1997/98:KU1 1997/98:KU16 1997/98:KU19 1997/98:KU20 1997/98:KU26 1997/98:KU27 1997/98:KU32 1997/98:LU21 1997/98:NU10 1997/98:SkU15 1997/98:SkU17 1997/98:SkU18
Riksdagsbeslut (198 yrkanden): , , 99 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:K715 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:K715 av Alf Svensson m.fl. kd Europapolitiken Innehåll 1 Inledning  2 De tre pelarna  3 Ett aktivt och konstruktivt svenskt medlemskap  4 EU efter Amsterdam: nya villkor, beslutsformer och prioriteringar  5 Den första pelaren  5.1 Grundläggande mänskliga fri- och rättigheter  5.2 Familjernas


Utskottsberedning: --------------------1997/98:AU1 1997/98:FiU9 1997/98:JoU12 1997/98:JoU26 1997/98:JoU9 1997/98:KU26 1997/98:LU16 1997/98:NU2 1997/98:SfU9 1997/98:SkU1 1997/98:SkU18 1997/98:UU13 1997/98:UU2 1997/98:UU3
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:K524 av Ulf Björklund (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:K524 av Ulf Björklund kd Samerna i Sverige 1 Inledning Det samiska folket har en egen historia, egna näringar och ett eget språk som sammanhållande kulturelement. Samerna har i alla tider levt på en kombination av olika näringar. Renskötsel tillsammans med jakt, fiske och slöjd är de viktigaste


Utskottsberedning: -------1997/98:JoU13 1997/98:KU11
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju908 av Kia Andreasson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju908 av Kia Andreasson m.fl. mp Miljöbrott 1 Inledning Miljöbrott kan i dag begås utan risk för straff. Detta beror bl.a. på de olika myndigheternas bristande intresse och prioritering för miljöbrott samt deras bristfälliga kunskaper på det miljörättsliga området. Miljöpartiet de gröna


Utskottsberedning: -------1997/98:JoU20 1997/98:JuU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo919 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo919 av Gudrun Lindvall mp Jakt med hagel Blyhagel orsakar problem Bly i hagel har diskuterats länge. Det används ca 3 miljoner patroner med blyhagel årligen, vilket betyder att det sprids ca 100 ton bly per år i naturen i samband med jakt. På skjutbanor sprids 400-500 ton bly. I Kemikalieinspektionens


Utskottsberedning: --1997/98:JoU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation