Dokument & lagar (12 träffar)

Motion 2019/20:1579 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1579 av Jan R Andersson M Avdragsrätt för resor i samband med högskolestudier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga avdragsrätt för resor i samband med högskolestudier och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det utbyggda


Utskottsberedning: 2019/20:SkU20

Motion 2019/20:1579 av Jan R Andersson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1579 av Jan R Andersson (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1578 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1578 av Jan R Andersson M Skatt på biodrivmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga lägre skatt på biodrivmedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering I budgetpropositionen för 2016 aviserade den rödgröna regeringen


Utskottsberedning: 2019/20:SkU22

Motion 2019/20:1578 av Jan R Andersson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1578 av Jan R Andersson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:1576 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1576 av Jan R Andersson M Förmånsbeskattning av fri parkering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förmånsbeskattning av fri parkering och tillkännager detta för regeringen. Motivering En stor del av Sveriges befolkning behöver


Utskottsberedning: 2019/20:SkU20

Motion 2019/20:1576 av Jan R Andersson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1576 av Jan R Andersson (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1573 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1573 av Jan R Andersson M ROT-avdrag för fönsterrenovering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten att även låta fönsterrenovering omfattas av ROT-avdraget och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:SkU20

Motion 2019/20:1573 av Jan R Andersson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1573 av Jan R Andersson (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1572 av Jan R Andersson och Lotta Finstorp (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:1572 av Jan R Andersson och Lotta Finstorp båda M Enklare regler för förmånsbeskattning av bilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förenkla reglerna för beskattning av firmafordon hos egenföretagare och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:SkU20

Motion 2019/20:1572 av Jan R Andersson och Lotta Finstorp (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1572 av Jan R Andersson och Lotta Finstorp (båda M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1569 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:1569 av Jan R Andersson och Sten Bergheden båda M Mikrobryggerier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över villkoren för svenska mikrobryggerier och tillkännager detta för regeringen. Motivering På 1970-talet riskerade Sverige bli


Utskottsberedning: 2019/20:SkU22

Motion 2019/20:1569 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1569 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:1559 av Jan R Andersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1559 av Jan R Andersson m.fl. M Travsportens framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över totalisatorskatten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Travsporten finns i hela vårt avlånga land med över trettio travbanor


Utskottsberedning: 2019/20:SkU22

Motion 2019/20:1559 av Jan R Andersson m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1559 av Jan R Andersson m.fl. (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1561 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1561 av Jan R Andersson M Bensinmackar och lanthandlare på landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur informationen om och koordineringen av landsbygdsstöd till kommersiell service på landsbygden kan förbättras och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22 2019/20:NU13

Motion 2019/20:1561 av Jan R Andersson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1561 av Jan R Andersson (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. M En robust och bred krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa en modell för snabbare och tydligare statlig krisledning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: FöU 2019/20:CU15 2019/20:FöU9 2019/20:KU1 2019/20:SkU20
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 1 avslag, 14 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 80 kB) Motion 2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 110 kB)

Motion 2019/20:1574 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:1574 av Jan R Andersson och Sten Bergheden båda M Servicenäringens kostnader för tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mindre servicenäringars kringkostnader för tillsyn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hela Sverige


Utskottsberedning: 2019/20:FiU26

Motion 2019/20:1574 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1574 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1570 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1570 av Jan R Andersson M Engagemangsrapporter för borgensåtaganden och fullmakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda engagemangsrapporter för borgensåtaganden och andra ansvarsförbindelser för privatpersoner och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:1570 av Jan R Andersson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1570 av Jan R Andersson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:1567 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1567 av Jan R Andersson M Tillsynsavgifter för kommersiell service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tillsynsavgifter för kommersiell service och tillkännager detta för regeringen. Motivering Runt om i Sverige så spelar den


Utskottsberedning: 2019/20:FiU26

Motion 2019/20:1567 av Jan R Andersson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1567 av Jan R Andersson (M) (pdf, 66 kB)