Dokument & lagar (353 träffar)

Motion 2000/01:U623 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:U623 av Lundgren, Bo m Sverige i världen Sammanfattning Dagens välståndsnivå bygger på global arbetsdelning och frihandel. Det faktum att frihandel tillfälligt kan ställa ekonomier, branscher, sektorer, företag och enskilda människor inför stora omställningar får aldrig tas till intäkt


Utskottsberedning: ---------------2000/01:FiU25 2000/01:NU9 2000/01:UU2 2000/01:UU4 2001/02:LU16
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , 4 bifall, 15 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:U513 av Bo Lundgren m.fl. (m)

U513 1 InnehÃ¥llsförteckning 1 InnehÃ¥llsförteckning 55 2 Förslag till riksdagsbeslut 56 3 VÃ¥ra förslag 58 3.1 Det svenska ordförandeskapet 58 3.2 EU-utvidgningen 58 3.3 Regeringskonferensen 58 3.4 Institutionella reformer 58 3.5 En effektiv gemensam utrikes- och sÃ
kerhetspolitik 59 3.6 Ett svenskt


Utskottsberedning: -------------2000/01:FiU1 2000/01:JuU11 2000/01:KU18 2000/01:KUU1 2000/01:MJU12 2000/01:NU10 2000/01:SfU9 2000/01:SoU10 2000/01:UU4 2001/02:MJU15 2001/02:MJU3 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk621 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk621 av Lundgren, Bo m Fastighetsskatten Sammanfattning Fastighetsskatten är en orättfärdig skatt som tas ut utan hänsyn till människors förmåga att betala. Sverige skall inte ha skatter som driver människor från sina hem och som gör att många av de människor som kan bo kvar har mycket


Utskottsberedning: ------2000/01:FiU1 2000/01:SkU18
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk319 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk319 av Lundgren, Bo m En modern inkomstskattereform Sammanfattning Människan både vill och kan ta ansvar för sin livssituation om hon ges förutsättningar för det. Med världens högsta skattetryck över halva BNP beskärs medborgarnas frihet, välfärden urgröps och tryggheten minskar. Medborgarna


Utskottsberedning: ------2000/01:FiU1
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk5 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk5 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:12 Beskattning av utländska nyckelpersoner Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår proposition 2000/01:12. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den statliga inkomstskatten. Inledning


Utskottsberedning: ---2000/01:SkU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N385 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:N385 av Lundgren, Bo m Landsbygdens möjligheter 1 Sammanfattning Den svenska ekonomin går för närvarande bra. Sverige upplever en period med god tillväxt, minskad arbetslöshet och förbättrade statsfinanser. I glädjen över att utvecklingen ser så ljus ut är det lätt att glömma bort att


Utskottsberedning: ----------------------------------2000/01:FiU1 2000/01:FiU18 2000/01:MJU16 2000/01:MJU2 2000/01:MJU3 2000/01:NU1 2000/01:NU2 2000/01:SkU16 2000/01:SkU19 2001/02:MJU18 2001/02:MJU23 2001/02:TU2 2001/02:TU8
Riksdagsbeslut (55 yrkanden): , , 34 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N266 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:N266 av Lundgren, Bo m Ett land som lockar Sammanfattning I motionen förespråkas en politik som, väl genomförd, ökar människors möjligheter att förverkliga sig själva och omvandla drömmar till verklighet. Detta i ett Sverige som vi vill skall vara konkurrenskraftigt, attraktivt och stimulerande.


Utskottsberedning: -------------2000/01:AU1 2000/01:KrU1 2000/01:NU7 2000/01:SkU14 2000/01:UbU8 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N242 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:N242 av Lundgren, Bo m Energipolitiken 1 Sammanfattning Det övergripande målet för energipolitiken skall vara en säker och konkurrenskraftig el- och energiförsörjning. De särskilda produktionsskatterna och subventionerna som enbart utgör ett negativt ingrepp på energimarknadens funktionssätt


Utskottsberedning: -----------------2000/01:NU3 2000/01:NU8 2000/01:SkU17
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N210 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:N210 av Lundgren, Bo m Sälj statsföretagen Sammanfattning Genom att äga 63 bolag helt eller delvis har staten stor makt över svenskt näringsliv. Detta trots att det inte finns någon anledning för staten att genom ägande och styrning av företag konkurrera med privata näringsidkare. Vi


Utskottsberedning: -------2000/01:FiU3 2000/01:NU7
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ764 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ764 av Lundgren, Bo m Miljöpolitik för utveckling och framtidstro 1 Sammanfattning Är jorden på väg att gå under Ibland när man lyssnar på miljödebatten kan man tro det. Vi har dock ett positivt budskap att komma med. Faktum är att det finns mycket som tyder på att vår miljö sammantaget


Utskottsberedning: -----------------------------2000/01:BoU1 2000/01:MJU1 2000/01:MJU10 2000/01:MJU13 2000/01:MJU16 2000/01:MJU21 2000/01:MJU3 2000/01:SkU17 2001/02:MJU3
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): , , 29 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi208 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi208 av Lundgren, Bo m Reformpolitik för frihet, välstånd och trygghet 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar godkänna de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken i enlighet med vad som i motionen anförs avsnitt 62. Riksdagen godkänner beräkningen


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------2000/01:FiU1 2000/01:FiU3
Riksdagsbeslut (86 yrkanden): , , 57 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi33 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi33 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition Att kunna räcka till en modern familjepolitik 1 Sammanfattning I ett modernt samhälle måste det ges goda möjligheter att förena arbetsliv med familjeliv. Det är avgörande för både kvinnor och


Utskottsberedning: -2000/01:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi24 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi24 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning En fungerande rättsstat är garanten för en samvaro människor emellan präglad av humanism och ömsesidig respekt. I dagens Sverige sviker rättsstaten sina medborgare. Särskilt


Utskottsberedning: --------2000/01:FiU27
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi17 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi17 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar godkänna de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken i enlighet med vad som anförs i motionen. 2. Riksdagen godkänner


Utskottsberedning: --------------------------------------2000/01:FiU20 2000/01:FiU29
Riksdagsbeslut (54 yrkanden): , , 38 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo414 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo414 av Lundgren, Bo m En bostadspolitik för framtiden 1 Sammanfattning De boende själva skall kunna bestämma hur de vill bo. Förutsättningar behöver skapas för den enskilde att välja mellan hyresrätt, bostadsrätt och ägande av lägenhet eller småhus. För att hyresrätten skall kunna bevaras


Utskottsberedning: -------------------------------2000/01:BoU1 2000/01:BoU3 2000/01:BoU4 2000/01:BoU9 2000/01:FiU1 2000/01:SkU18
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): , , 31 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:A244 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:A244 av Lundgren, Bo m Ett land att växa i 1 Sammanfattning Denna motion handlar om Sveriges förmåga att skapa möjligheter för alla människor att förverkliga sina ideal och livsdrömmar. Det handlar i grunden om samhällets förmåga att skapa så bra villkor som möjligt för individens personliga


Utskottsberedning: -------------2000/01:AU1 2000/01:SfU1 2000/01:SkU14 2000/01:UbU13
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U503 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:U503 av Lundgren, Bo m Europa 1 Sammanfattning Inom kort övertar Sverige ordförandeskapet för EU:s ministerråd. Detta innebär ett ansvar att föra arbetet för hela unionen framåt. Ett ordförandeland måste arbeta för att fokusera på ett begränsat antal angelägna uppgifter. I den svenska


Utskottsberedning: ---------1999/2000:FiU1 1999/2000:JuU17 1999/2000:UU10
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U220 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:U220 av Lundgren, Bo m En värld utan gränser Inledning Den nya globaliseringen Världens folk har nu intensivare utbyte än någonsin tidigare. Ett halvt årtusende har visserligen gått sedan kontakter mellan jordens kontinenter började etableras, men dagens allt intensivare process berör


Utskottsberedning: ------1999/2000:FiU20 1999/2000:NU16 1999/2000:UU2 2001/02:UU4
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T717 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:T717 av Lundgren, Bo m Informationssamhällets möjligheter Innehåll 1 Sammanfattning Övergången från industrisamhälle till kunskapssamhälle ställer stora krav på nytänkande och omprövning hos samhällets olika delar stat, marknader och gemenskaper. För att människor och företag i Sverige


Utskottsberedning: -------------------1999/2000:KU15 1999/2000:KU7 1999/2000:LU18 1999/2000:LU5 1999/2000:SkU13 1999/2000:SkU14 1999/2000:SkU15 1999/2000:TU9 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU14 1999/2000:UU3
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk692 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk692 av Lundgren, Bo m Ett kreativt och företagsamt Sverige 1 Sammanfattning En reformpolitik för att ge kreativiteten utrymme måste genomföras för att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft. Moderata samlingspartiet menar att Sverige har enorma möjligheter, om de rätta förutsättningarna


Utskottsberedning: --------------------------------------1999/2000:AU1 1999/2000:AU5 1999/2000:FiU1 1999/2000:NU1 1999/2000:NU13 1999/2000:NU15 1999/2000:SfU10 1999/2000:SkU13 1999/2000:SkU14 1999/2000:SkU17 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU14 1999/2000:UbU9 2000/01:AU5 2000/01:AU9 2000/01:KU6 2000/01:NU4
Riksdagsbeslut (76 yrkanden): , , 38 saknar beslutsinformation