Dokument & lagar (170 träffar)

Finansutskottets protokoll 2010/11:50

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:50 DATUM 2011-08-31 TID 10:00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om utvärderingen av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010 Deltagare Professorerna Charles Goodhart och Jean-Charles Rochet Professor

2011-08-31

Finansutskottets protokoll 2010/11:49

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:49 DATUM 2011-08-30 TID 15:00-15:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överlämning av rapport Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010 2010/11:RFR5 Professorerna Charles Goodhart och Jean-Charles Rochet överlämnade

2011-08-30

Finansutskottets protokoll 2010/11:48

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:48 DATUM 2011-08-16 TID 11.00-12.05, 12.20-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om den senaste ekonomiska utvecklingen Deltagare: Finansminister Anders Borg, finansmarknadsminister Peter Norman, statssekreterare Susanne Ackum, politiskt

2011-08-16

Finansutskottets protokoll 2010/11:47

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:47 DATUM 2011-06-21 TID 08:00-08:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggningar med statssekreterare Hans Lindblad om EU:s budget 2012 Överläggningar hölls med statssekreterare Hans Lindblad från Finansdepartementet om EU:s årsbudget för 2012. Under

2011-06-21

Finansutskottets protokoll 2010/11:46

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:46 DATUM 2011-06-16 TID 15:52-15:56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ändringar i sjukförsäkringen FiU7y Utskottet justerade förslag till yttrande 2010/11:FiU7y. 2 Nästa sammanträde Tisdag 21 juni kl 8.00 Vid protokollet Emelie Nilsson Justeras Anna

2011-06-16

Finansutskottets protokoll 2010/11:45

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:45 DATUM 2011-06-16 TID 10:30-11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att justera protokollen från sammanträdena den 16 och 21 juni. 2 Närvarobeslut Utskottet medgav att Henrik Paulander från

2011-06-16

Finansutskottets protokoll 2010/11:44

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:44 DATUM 2011-06-14 TID 11:03-12:03 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att kalla finansmarknadsminister Peter Norman till sammanträdet torsdag den 16 juni för överläggningar om Omnibus 2. Utskottet beslutade att kalla budgetstatssekreteraren

2011-06-14

Finansutskottets protokoll 2010/11:43

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:43 DATUM 2011-06-09 TID 10:30-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om aktuella EU-frågor Statsrådet Stefan Attefall informerade utskottet om aktuella upphandlingsfrågor inom EU och svarade på frågor. Medföljande tjänstemän från Socialdepartementet:

2011-06-09

Finansutskottets protokoll 2010/11:42

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:42 DATUM 2011-05-31 TID 9:00-9:30, 9:45-12:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inhämtande av yttrande över prop. 2010/11:150 Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet Finansutskottet beslutade att bereda försvarsutskottet tillfälle att senast torsdag

2011-05-31

Finansutskottets protokoll 2010/11:41

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:41 DATUM 2011-05-19 TID 10.30-10:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar En delegation från IMF besöker utskottet torsdag 26  maj. Carl B Hamilton FPGöran Pettersson M och Meeri Wasberg S anmäldes att delta vid besöket. Utskottet besöker Finansinspektionen

2011-05-19

Finansutskottets protokoll 2010/11:40

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:40 DATUM 2011-05-12 TID 10:30-11:32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjort från EU-nämndens kansli fick närvara under paragraf 2. 2 Information om den aktuella ekonomiska utvecklingen i Europa

2011-05-12

Finansutskottets protokoll 2010/11:39

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:39 DATUM 2011-05-05 TID 10.30-10:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att kalla finansmarknadsministern till sammanträdet den 16 juni för information och ev. överläggning i aktuella EU-frågor. Ordföranden hälsade Pia Nilsson

2011-05-05

Finansutskottets protokoll 2010/11:38

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:38 DATUM 2011-05-03 TID 11:00-11:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetslöshetsförsäkringen FiU5y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till arbetsmarknadsutskottet. Utskottet beslutade att avge yttrande och i övrigt bordlägga ärendet.

2011-05-03

Finansutskottets protokoll 2010/11:37

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:37 DATUM 2011-04-26 TID 11:00-12:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning om konvergensprogrammet och det nationella reformprogrammet Statssekreterarna Susanne Ackum och Oscar Wåglund Söderström informerade utskottet. Medföljande: Från Finansdepartementet:

2011-04-26

Finansutskottets protokoll 2010/11:36

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:36 DATUM 2011-04-14 TID 08:00-08:50, 09:05-10:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om ramverket för hantering av banker i kris EU-kommissionär Michel Barnier, finansmarknadsminister Peter Norman och riksbankschef Stefan Ingves informerade

2011-04-14

Finansutskottets protokoll 2010/11:35

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:35 DATUM 2011-04-12 TID 11:40-12:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att besöka Nasdaq OMX onsdagen den 18 maj Utskottet beslutade att besöka Finansinspektionen den 31 maj Utskottet deltar genom Göran Pettersson M och

2011-04-12

Finansutskottets protokoll 2010/11:34

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:34 DATUM 2011-04-05 TID 11:00-11:50, 11:55-12:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför IMFs och Världsbankens vårmöten gemensamt med utrikesutskottet Finansminister Anders Borg och vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak informerade utskottet.

2011-04-05

Finansutskottets protokoll 2010/11:33

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 2011-03-31 TID 10:30-10:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet besöker Svenskt näringsliv den 5 april kl 18.30 Utskottet  beslutade att kalla förvaltningsminister Stefan Attefall till utskottet för överläggning om det aviserade

2011-03-31

Finansutskottets protokoll 2010/11:32

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM 2011-03-29 TID 11:00-11:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Riksbankens utvärderingsrapport Riksbankschef Stefan Ingves informerade utskottet och svarade på frågor. Medföljande från Riksbanken: Gabriela Guiborg, Björn Andersson,

2011-03-29

Finansutskottets protokoll 2010/11:31

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 2011-03-17 TID 10:30-12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Anmäldes brev från OECD:s generalsekreterare om etableringen av ett parlamentariskt nätverk för OECD Utskottet beslutade att utse Göran Pettersson som kontaktperson för

2011-03-17