Dokument & lagar (246 träffar)

Motion 2019/20:613 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:613 av Jimmy Ståhl m.fl. SD Post och it i hela landet 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Prioriteringar för att stärka post och IT i hela landet 2.1 Stärka bredbandsutbyggnaden på landsbygden 2.2 IT-säkerhet 2.2.1 Skärpt straffskala vid dataintrång 2.2.2 Bevara och säkra samhällsviktig


Utskottsberedning: FöU JuU 2019/20:FiU34 2019/20:NU4 2019/20:TU5

Motion 2019/20:613 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (docx, 80 kB) Motion 2019/20:613 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (pdf, 117 kB)

Motion 2019/20:818 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:818 av Per Ramhorn m.fl. SD En tillgänglig vård i världsklass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast möjligt vidta åtgärder för en mer tillgänglig vård och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: SoU UbU 2019/20:FiU26 2019/20:SoU1

Motion 2019/20:818 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 96 kB) Motion 2019/20:818 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 146 kB)

Motion 2019/20:3141 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3141 av Markus Wiechel och Mikael Strandman båda SD Försäljning av statliga bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avyttra statens aktier i flygbolaget SAS och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2019/20:FiU25 2019/20:NU4

Motion 2019/20:3141 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3141 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (pdf, 89 kB)

Motion 2019/20:3211 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3211 av Markus Wiechel och Richard Jomshof båda SD Obedövad slakt och foie gras Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kött som köps in via offentlig upphandling ska komma från djur som slaktats i enlighet med svenska djurskyddsregler och


Utskottsberedning: MJU 2019/20:FiU34

Motion 2019/20:3211 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3211 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:2685 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2685 av Richard Jomshof SD Förbud mot halal- och koscherslakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kött från djur som slaktats utan bedövning och som säljs i Sverige ska märkas med en tydlig varningstext och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: MJU 2019/20:FiU34

Motion 2019/20:2685 av Richard Jomshof (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2685 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:584 av Matheus Enholm m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:584 av Matheus Enholm m.fl. SD Normprövning och granskning Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1 Motivering 2 Granskning av statsråd 2.1 Abstrakt normprövning 2.2 Val av forum 2.3 Tjänstemän med förordnande från regeringen 3 Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares


Utskottsberedning: KU 2019/20:FiU25

Motion 2019/20:584 av Matheus Enholm m.fl. (SD) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:584 av Matheus Enholm m.fl. (SD) (pdf, 102 kB)

Motion 2019/20:544 av Matheus Enholm m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:544 av Matheus Enholm m.fl. SD Förvaltningsfrågor Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1 Motivering 1.1 Objektivitetsprincipen 2 Myndighetsinventering 2.1 Jämställdshetsmyndigheten 3 Advokatsamfundet 4 Förvaltningslagen 4.1 Svenska språket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen


Utskottsberedning: KU 2019/20:AU1 2019/20:FiU25

Motion 2019/20:544 av Matheus Enholm m.fl. (SD) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:544 av Matheus Enholm m.fl. (SD) (pdf, 95 kB)

Motion 2019/20:3380 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3380 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD Slopande av hårdare amorteringskrav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa det skärpta amorteringskravet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverigedemokraterna vill se en långsiktig


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:3380 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3380 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:3231 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3231 av Ann-Christine From Utterstedt SD Ändra regelverket kring betalningsanmärkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra regelverket kring betalningsanmärkning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag är reglerna


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:3231 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3231 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:3164 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3164 av Markus Wiechel och Mikael Strandman båda SD Kontroll av PPM-rådgivning och ökad lönsamhet för amortering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av amorteringskravet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:3164 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3164 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:2682 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2682 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Vi tryggar välfärden Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive


Utskottsberedning: 2019/20:FiU1

Motion 2019/20:2682 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 911 kB) Motion 2019/20:2682 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 961 kB)

Motion 2019/20:2636 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2636 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Bakgrund Den senaste tiden har svenska


Utskottsberedning: 2019/20:FiU3

Motion 2019/20:2636 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2636 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 96 kB)

Motion 2019/20:2634 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2634 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Politikens inriktning Vår


Utskottsberedning: 2019/20:FiU2

Motion 2019/20:2634 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:2634 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 102 kB)

Motion 2019/20:2031 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2031 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD Effektivare flytträtt av försäkringssparande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rätten att ta ut avgift för anskaffningskostnader ska begränsas till fem år och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:FiU14

Motion 2019/20:2031 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2031 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2013 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2013 av Ann-Christine From Utterstedt SD Ändra regelverket kring betalningsanmärkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra regelverket kring betalningsanmärkning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag är reglerna


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:2013 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2013 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1680 av Patrik Jönsson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1680 av Patrik Jönsson SD Räntetak för effektiv ränta gentemot låntagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett räntetak för effektiv ränta gentemot låntagare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt för många människor


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:1680 av Patrik Jönsson (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1680 av Patrik Jönsson (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1668 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1668 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:2 Höständringsbudget för 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar nya och ändrade anslag enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1 i motionen.


Utskottsberedning: 2019/20:FiU11

Motion 2019/20:1668 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:1668 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 115 kB)

Motion 2019/20:772 av Mikael Eskilandersson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:772 av Mikael Eskilandersson SD Flyttbara bankkontonummer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra bankkontonummer flyttbara och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett idag högst konkurrensbegränsande faktum är att bankkontonumret


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:772 av Mikael Eskilandersson (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:772 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:747 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:747 av Markus Wiechel m.fl. SD Återkommande utvärdering av Sveriges arbete med Agenda 2030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en återkommande internationell extern utvärdering av Sveriges politik för global utveckling för att


Utskottsberedning: 2019/20:FiU2

Motion 2019/20:747 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:747 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:746 av Ludvig Aspling m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:746 av Ludvig Aspling m.fl. SD Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med en handlingsplan för att åtgärda problemen inom Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:746 av Ludvig Aspling m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:746 av Ludvig Aspling m.fl. (SD) (pdf, 85 kB)