Dokument & lagar (6 915 träffar)

Motion 2019/20:1939 av Lars Jilmstad (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1939 av Lars Jilmstad M Inrätta en slöseriombudsman Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en tydlig befattning för en slöseriombudsman och tillkännager detta för regeringen. Motivering Om vårt lands medborgare ska respektera det


Utskottsberedning: 2019/20:FiU25

Motion 2019/20:1939 av Lars Jilmstad (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1939 av Lars Jilmstad (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1938 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1938 av Ida Drougge M Redovisning av avgiftsberäkningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra kommuner och stat skyldiga att redovisa faktiska beräkningar och underlag för avgifters storlek och tillkännager


Utskottsberedning: FiU

Motion 2019/20:1938 av Ida Drougge (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1938 av Ida Drougge (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1892 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1892 av Lars Beckman M Möjlighet att sätta in och ta ut pengar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa möjligheter att sätta in och ta ut pengar i hela Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Möjligheten att


Utskottsberedning: 2019/20:FiU29

Motion 2019/20:1892 av Lars Beckman (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1892 av Lars Beckman (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1854 av Sanne Lennström (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1854 av Sanne Lennström S Tillgången till kontanttjänster i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av tillgång till kontanttjänster i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alla i samhället bör ha


Utskottsberedning: 2019/20:FiU29

Motion 2019/20:1854 av Sanne Lennström (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1854 av Sanne Lennström (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1841 av Mathias Tegnér (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1841 av Mathias Tegnér S Om en grön investeringsbank Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en grön investeringsbank och tillkännager detta för regeringen. Motivering Folk lider, folk dör. Vi är i början av massutrotning. Och allt ni talar


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:1841 av Mathias Tegnér (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1841 av Mathias Tegnér (S) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:1835 av Per Åsling och Anders Åkesson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1835 av Per Åsling och Anders Åkesson båda C Sparbankers kapitalförsörjning och mindre bankers regelverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en översyn av sparbankslagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:1835 av Per Åsling och Anders Åkesson (båda C) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1835 av Per Åsling och Anders Åkesson (båda C) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:1822 av Sultan Kayhan (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1822 av Sultan Kayhan S Hot mot anställda i staten är hot mot demokratin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vad staten som arbetsgivare kan göra för att förebygga förekomst av hot och våld mot anställda i staten och stärka skyddet


Utskottsberedning: 2019/20:FiU25

Motion 2019/20:1822 av Sultan Kayhan (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1822 av Sultan Kayhan (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1812 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1812 av Sten Bergheden M Tydligare redovisning av kommunernas användning av skattepengar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för kommunerna att redovisa mer tydligt i årsredovisningen hur utgifterna har fördelats mellan


Utskottsberedning: 2019/20:FiU26

Motion 2019/20:1812 av Sten Bergheden (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1812 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:1796 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1796 av Per Åsling och Peter Helander båda C Rättvisare folkräkning stärker kommunkassor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om olika åtgärder för att införa en rättvisare folkräkning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Små kommuner


Utskottsberedning: 2019/20:FiU26

Motion 2019/20:1796 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1796 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1795 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1795 av Per Åsling och Peter Helander båda C Företagskredit Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utjämna risktagandet i företagande så att kreditvärdigheten inte längre beror på var i landet företaget är beläget och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:1795 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1795 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1777 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1777 av Fredrik Christensson och Peter Helander båda C Rättvisare folkräkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om olika åtgärder för att införa en rättvisare folkräkning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Små kommuner som


Utskottsberedning: 2019/20:FiU26

Motion 2019/20:1777 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1777 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1751 av Martin Ådahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1751 av Martin Ådahl m.fl. C Kostnadsutjämning som säkrar tillväxten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till regeringen att lägga fram förslag till kostnadsutjämning som säkerställer tillväxtens förutsättningar och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:FiU18

Motion 2019/20:1751 av Martin Ådahl m.fl. (C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1751 av Martin Ådahl m.fl. (C) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:1680 av Patrik Jönsson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1680 av Patrik Jönsson SD Räntetak för effektiv ränta gentemot låntagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett räntetak för effektiv ränta gentemot låntagare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt för många människor


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:1680 av Patrik Jönsson (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1680 av Patrik Jönsson (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1668 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1668 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:2 Höständringsbudget för 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar nya och ändrade anslag enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1 i motionen.


Utskottsberedning: 2019/20:FiU11

Motion 2019/20:1668 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:1668 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 115 kB)

Motion 2019/20:1645 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1645 av Ann-Sofie Lifvenhage M Nationell samling av förebilder och framgångsprojekt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att skapa en nationell samling av förebilder och framgångsprojekt för att förenkla möjligheten att utbyta


Utskottsberedning: 2019/20:FiU26

Motion 2019/20:1645 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1645 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1614 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1614 av Kerstin Lundgren m.fl. C Kostnadsutjämning måste säkra tillväxtens kostnader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till regeringen att lägga fram förslag till kostnadsutjämning som säkerställer tillväxtens kostnader och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:FiU18

Motion 2019/20:1614 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1614 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:1574 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:1574 av Jan R Andersson och Sten Bergheden båda M Servicenäringens kostnader för tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mindre servicenäringars kringkostnader för tillsyn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hela Sverige


Utskottsberedning: 2019/20:FiU26

Motion 2019/20:1574 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1574 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1570 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1570 av Jan R Andersson M Engagemangsrapporter för borgensåtaganden och fullmakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda engagemangsrapporter för borgensåtaganden och andra ansvarsförbindelser för privatpersoner och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:1570 av Jan R Andersson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1570 av Jan R Andersson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:1567 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1567 av Jan R Andersson M Tillsynsavgifter för kommersiell service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tillsynsavgifter för kommersiell service och tillkännager detta för regeringen. Motivering Runt om i Sverige så spelar den


Utskottsberedning: FiU

Motion 2019/20:1567 av Jan R Andersson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1567 av Jan R Andersson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:1457 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1457 av Maria Stockhaus m.fl. M Det kommunala utjämningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda det kommunala utjämningssystemet i syfte att förbättra möjligheten för landsbygdskommuner att finansiera sina egna behov och att


Utskottsberedning: 2019/20:FiU18

Motion 2019/20:1457 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1457 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (pdf, 86 kB)