Dokument & lagar (6 915 träffar)

Motion 2019/20:2741 av Arman Teimouri m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2741 av Arman Teimouri m.fl. L Underlätta för idéburna företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna och utveckla valfriheten inom välfärden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2019/20:FiU26

Motion 2019/20:2741 av Arman Teimouri m.fl. (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2741 av Arman Teimouri m.fl. (L) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:2682 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2682 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Vi tryggar välfärden Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive


Utskottsberedning: 2019/20:FiU1

Motion 2019/20:2682 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 911 kB) Motion 2019/20:2682 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 961 kB)

Motion 2019/20:2636 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2636 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Bakgrund Den senaste tiden har svenska


Utskottsberedning: 2019/20:FiU3

Motion 2019/20:2636 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2636 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 96 kB)

Motion 2019/20:2634 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2634 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Politikens inriktning Vår


Utskottsberedning: 2019/20:FiU2

Motion 2019/20:2634 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:2634 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 102 kB)

Motion 2019/20:2616 av Erik Ezelius m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2616 av Erik Ezelius m.fl. S Minska klyftorna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att driva en politik som motverkar ojämlikheten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den socioekonomiska och regionala ojämlikheten


Utskottsberedning: 2019/20:FiU20

Motion 2019/20:2616 av Erik Ezelius m.fl. (S) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2616 av Erik Ezelius m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:2562 av Mats Green (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2562 av Mats Green M Bluffakturor och krav för inkassoverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av införande av högre krav och förutsättningar för startande och bedrivande av inkassoverksamhet i kampen mot bluffakturor och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:2562 av Mats Green (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2562 av Mats Green (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2509 av Hans Rothenberg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2509 av Hans Rothenberg m.fl. M Långsiktiga villkor för välfärdsföretagandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillförsäkra långsiktigt uthålliga villkor för privat företagsamhet inom välfärdssektorn och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:FiU26

Motion 2019/20:2509 av Hans Rothenberg m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2509 av Hans Rothenberg m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:2485 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2485 av Cecilia Widegren M Närproducerade livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen på EU-nivå ska verka för att andelen närproducerade och närodlade livsmedel i den offentliga upphandlingen ökar, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:FiU34

Motion 2019/20:2485 av Cecilia Widegren (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2485 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2408 av Lars Jilmstad (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2408 av Lars Jilmstad M Låt inte åldern avgöra vid statliga tjänstetillsättningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten ska motverka åldersdiskriminering genom att även äldre kompetenta personer utnämns till tjänster som tillsätts


Utskottsberedning: 2019/20:FiU25

Motion 2019/20:2408 av Lars Jilmstad (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2408 av Lars Jilmstad (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2377 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2377 av Ida Drougge M Sälj SBAB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att sälja SBAB och tillkännager detta för regeringen. Motivering SBAB agerar som en privat aktör på bolånemarknaden, utan att ha något särskilt beslutat


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:2377 av Ida Drougge (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2377 av Ida Drougge (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2358 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2358 av Ida Drougge M Utjämningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av skatteutjämningssystemet i syfte att utjämna förutsättningar och inte utfall och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2019/20:FiU18

Motion 2019/20:2358 av Ida Drougge (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2358 av Ida Drougge (M) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:2237 av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2237 av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden båda M Medicinsk rådgivning till försäkringsbolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa och öka förtroendet för försäkringsbolagens medicinska rådgivning och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:2237 av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2237 av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2223 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2223 av Jakob Forssmed m.fl. KD Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Sammanfattning Samhällsekonomi och finansförvaltning är av stor vikt för att skapa förutsättningar för ett gott samhälle, goda uppväxtvillkor och en fungerande arbetsmarknad. I denna motion föreslår Kristdemokraterna


Utskottsberedning: SkU 2019/20:FiU2 2019/20:FiU20

Motion 2019/20:2223 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:2223 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (pdf, 120 kB)

Motion 2019/20:2176 av Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2176 av Lotta Finstorp M Kontantfrågan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur en fungerande kontanthantering i landsorten ska kunna åstadkommas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är välkommet att den digitaliserade


Utskottsberedning: 2019/20:FiU29

Motion 2019/20:2176 av Lotta Finstorp (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2176 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2135 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:2135 av Per Åsling och Helena Lindahl båda C Värdepapperisering av svenska försäkringsrisker Sammanfattning I motionen föreslås reformer för att underlätta tillgången till alternativt försäkringskapital för svenska aktörer och därmed förstärka klimatanpassningen av det svenska samhället.


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:2135 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2135 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 95 kB)

Motion 2019/20:2058 av Mats Persson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2058 av Mats Persson m.fl. L Avskaffa det förhöjda amorteringskravet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa det skärpta amorteringskravet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns få områden i samhället där skillnaden


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:2058 av Mats Persson m.fl. (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2058 av Mats Persson m.fl. (L) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:2041 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2041 av Saila Quicklund M Behovet av betaltjänster och kontanthantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kunders behov av kontanthantering och betaltjänster i lagen om betaltjänster och tillkännager detta för regeringen. Motivering Marknaden


Utskottsberedning: 2019/20:FiU29

Motion 2019/20:2041 av Saila Quicklund (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2041 av Saila Quicklund (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2031 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2031 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD Effektivare flytträtt av försäkringssparande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rätten att ta ut avgift för anskaffningskostnader ska begränsas till fem år och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:FiU14

Motion 2019/20:2031 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2031 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2022 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2022 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Strategi för offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att genomföra en strategisk styrning av offentlig upphandling och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:FiU34

Motion 2019/20:2022 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2022 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2013 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2013 av Ann-Christine From Utterstedt SD Ändra regelverket kring betalningsanmärkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra regelverket kring betalningsanmärkning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag är reglerna


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:2013 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2013 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (pdf, 73 kB)