Dokument & lagar (149 träffar)

EU

Motion 2005/06:U379 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Kristdemokrater lade grunden till EU 4 4 Samarbetet är en självklarhet 4 5 Medlemskapet 5 6 Ökad global konkurrens 6 7 EU:s ansvar i världen 7 7.1 Bekämpa fattigdomen 7 7.2 Hälsan i fokus 8 7.3 Tag ledningen i klimatarbetet 9 7.4 Krishantering 11


Utskottsberedning: 2005/06:FiU5 2005/06:JuU14 2005/06:KU23 2005/06:NU10 2005/06:NU11 2005/06:UU10 2005/06:UU17
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2005/06:U379 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 134 kB)

Motion 2005/06:N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning De nya jobben skapas när enskilda människor finner det vara mödan värt att starta eller utveckla ett företag. Den privata sektorns andel av den totala produktionen behöver därför bli större. Inriktningen i Kristdemokraternas ekonomiska politik vilar på kunskapen om att arbete och välfärd åt alla bara kan


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:FiU1 2005/06:FiU19 2005/06:KU15 2005/06:KU26 2005/06:LU18 2005/06:MJU25 2005/06:NU1 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:NU4 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SkU21 2005/06:UbU15
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 31 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 259 kB)

Motion 2005/06:N478 av Maria Larsson m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Det privata näringslivet är grunden för vårt lands välfärd. Det är när människor vågar, vill och kan satsa i ett företagande som nya jobb skapas. Då finns förutsättningar för tillväxt. Kristdemokraternas politik vilar på kunskapen om att arbete och välfärd åt alla bara uppnås om ansvarstagande individer,


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19 2005/06:KU7 2005/06:LU18 2005/06:NU1 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N478 av Maria Larsson m.fl. (kd) (doc, 117 kB)

Motion 2005/06:N386 av Maria Larsson m.fl. (kd)

Sammanfattning I denna motion redogör Kristdemokraterna för sin syn på statliga bolag och statligt ägande. Den svenska staten äger en fjärdedel av det svenska näringslivet. Det gör staten till landets största företagsägare med ett bolagsinnehav som värderas till över 500 miljarder kronor. Totalt är cirka 200 000 personer


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:FiU17 2005/06:FiU2 2005/06:KU36 2005/06:NU1 2005/06:NU4 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2005/06:N386 av Maria Larsson m.fl. (kd) (doc, 143 kB)

Motion 2005/06:MJ594 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Kristdemokraternas jordbrukspolitik syftar till uthållig användning av åkermarken för livsmedelsproduktion med hög kvalitet eller annan användning som enkelt kan ställas om till livsmedelsproduktion, exempelvis energigrödor. En förutsättning för att jordbruket skall finnas kvar som basnäring i hela landet


Utskottsberedning: 2005/06:BoU11 2005/06:FiU1 2005/06:FiU19 2005/06:MJU11 2005/06:MJU13 2005/06:MJU2 2005/06:MJU20 2005/06:MJU3 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2005/06:MJ594 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 317 kB)

Motion 2005/06:Fi321 av Per Landgren m.fl. (kd)

Sammanfattning Kristdemokraterna föreslår skattesänkningar, utöver regeringens förslag, med totalt 34,9 miljarder kronor år 2006. Ett viktigt mål för kristdemokratiskt politik är att så många som möjligt ska kunna leva på sin lön när skatten är betald. Kristdemokraternas politik för att åstadkomma detta tas upp i en särskild


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:FiU14 2005/06:FiU18 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SkU19
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 43 avslag

Motion 2005/06:Fi321 av Per Landgren m.fl. (kd) (doc, 261 kB)

Motion 2005/06:Fi319 av Per Landgren m.fl. (kd)

Sammanfattning Ett positivt företagarklimat skapar grunden för det goda samhället. Ett starkt näringsliv är förutsättningen för en bra välfärd, med god omsorg, värdig vård och en utvecklande skola. Ett dynamiskt företagarklimat, med mångfald och konkurrenskraft, ger människors entreprenörskap och idéer möjlighet att blomma.


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:SkU17 2005/06:SkU21
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2005/06:Fi319 av Per Landgren m.fl. (kd) (doc, 187 kB)

Motion 2005/06:Fi318 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd)

Sammanfattning Kristdemokraterna sätter precis som de flesta svenskar stort värde på välfärden i det svenska samhället. Den prioriteringen delas av den socialdemokratiska regeringen i retoriken, men inte i praktisk handling. De senaste tio åren av socialdemokratiskt styre har inneburit ökande skillnader mellan människor,


Utskottsberedning: 2005/06:BoU12 2005/06:FiU1 2005/06:FiU19 2005/06:FiU3 2005/06:KU26 2005/06:SoU17 2005/06:SoU21 2005/06:UbU1 2005/06:UbU12
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2005/06:Fi318 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) (doc, 173 kB)

Motion 2005/06:Fi310 av Mats Odell m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till anslaget 92:1 Räntor på statsskulden för budgetåret 2006 833 933 000 kronor mindre än vad regeringen föreslår. Utgiftsområdet Utgiftsområdet omfattar utgifter för räntor på statsskulden och oförutsedda utgifter. Från och med 1998 ingår även Riksgäldskontorets provisionskostnader


Utskottsberedning: 2005/06:FiU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi310 av Mats Odell m.fl. (kd) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Fi309 av Per Landgren m.fl. (kd)

Sammanfattning Kristdemokraterna anser det orimligt att människor som förvärvsarbetar på heltid inte kan leva på sin egen lön på grund av alltför höga skatter. Skatter reducerar människors löneinkomster så till den grad att de tvingas förlita sig på bidrag. Alltför höga skattenivåer inkräktar således på den enskilda människans


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Fi309 av Per Landgren m.fl. (kd) (doc, 97 kB)

Motion 2005/06:Fi308 av Maria Larsson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att höja bankernas företagsinteckningars förmånsrätt från nuvarande 55 till 100 i enlighet med vad som anförs i motionen. Bakgrund I en utredning Nya förmånsrättsregler SOU 1999:1 föreslogs en rad lagförslag i syfte att förbättra regelverket som omgärdar kreditgivning, kredituppföljning,


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi308 av Maria Larsson m.fl. (kd) (doc, 72 kB)

Motion 2005/06:Fi307 av Per Landgren m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Kristdemokraternas kritik mot fastighetsbeskattningen tar sin utgångspunkt i övertygelsen att alla skatter måste vara begripliga och rättvisa. Skatter måste kunna förstås och de måste vara legitima. Skattemoral handlar inte bara om skattebetalares ansvar utan också om statsmakternas ansvar att skattelagstiftning


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Fi307 av Per Landgren m.fl. (kd) (doc, 171 kB)

Motion 2005/06:Fi306 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Kristdemokraterna föreslår en effektivisering och samordning inom statsförvaltningen samt avbryter försöket med trängselskatter i Stockholm. Det innebär sammanlagda besparingar på omkring 1 873 miljoner kronor år 2006, 1 464 miljoner kronor år 2007 och 205 miljoner kronor år 2008. 2 Innehållsförteckning


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:FiU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:Fi306 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) (doc, 156 kB)

Motion 2005/06:Fi242 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Naturkatastrofer, krig och oljechocker till trots världskonjunkturen är fortsatt god. Marknader och möjligheter öppnar sig för svensk industri vars exportframgångar utgjort lokomotivet i vår ekonomi på senare år. Globaliseringen skapar möjligheter för ett land som Sverige men öppnar också ögonen för våra


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2005/06:Fi242 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 3701 kB)

Motion 2005/06:Fi15 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd)

Sammanfattning Kommunerna och landstingen/regionerna har att driva, utveckla och förvalta det som vi kristdemokrater anser vara välfärdens kärna, nämligen vården och omsorgen av barn och äldre, utbildningen av de unga samt den samhällsnyttiga servicen till medborgarna. Enligt regeringens skrivelse har läget för landets


Utskottsberedning: 2005/06:FiU26
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2005/06:Fi15 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) (doc, 86 kB)

Motion 2005/06:Fi10 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning 1.1 Konjunkturuppgång mot orolig bakgrund Ett folkmord pågår i Darfurprovinsen i Sudan. Terrorattacker gränsande till inbördeskrig plågar dagligen människorna i Irak. Flodvågen i Sydostasien vid jultid 2004 och osedvanligt våldsamma orkaner i Karibiska sjön har dränkt eller sopat med sig allt i sin väg.


Utskottsberedning: 2005/06:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi10 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 3379 kB)

Motion 2005/06:Fi2 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd)

Sammanfattning Regeringens proposition 2005:06/7 avhandlar lagförändringar för kommunernas rätt att överklaga Skatteverkets slutliga beslut om kostnadsutjämning för stöd till handikappade enligt LSS, vissa förändringar i det kommunala utjämningssystemet för landsting samt avskaffandet av kommunernas konton för mervärdesskatt


Utskottsberedning: 2005/06:FiU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Fi2 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:A370 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Utgångspunkten för kristdemokratiskt jämställdhetsarbete är alla människors lika värde. Jämställdhet får inte reduceras till en kvinnofråga utan är ytterst en fråga om mänskliga fri- och rättigheter. Den handlar om kvinnors och mäns lika möjligheter att förverkliga sina rättigheter, men även om deras skyldigheter


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU11 2005/06:AU3 2005/06:AU5 2005/06:AU6 2005/06:FiU18 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU18 2005/06:JuU22 2005/06:KrU15 2005/06:LU20 2005/06:SfU13 2005/06:SfU4 2005/06:SfU8 2005/06:SkU16 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:SoU5 2005/06:UbU15 2005/06:UbU4 2005/06:UbU6 2005/06:UU15 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 36 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:A370 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 213 kB)

Motion 2004/05:Sk452 av Per Landgren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Sk452 av Per Landgren m.fl. kd Skattepolitisk inriktning 1 Sammanfattning Kristdemokraterna föreslår skattesänkningar, utöver regeringens förslag, med totalt 32,94 miljarder kronor år 2005. År 2006 har skattesänkningarna ökat till 38,98 miljarder kronor utöver regeringens förslag och 49,69


Utskottsberedning: 2004/05:FiU1 2004/05:FiU18 2004/05:LU12 2004/05:SkU19 2004/05:SkU20 2004/05:SkU22 2004/05:SkU28
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 47 avslag

Motion 2004/05:Sk451 av Per Landgren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Sk451 av Per Landgren m.fl. kd Inkomstskatt Sammanfattning Kristdemokraterna anser det orimligt att människor som förvärvsarbetar på heltid inte kan leva på sin egen lön på grund av alltför höga skatter. Skatter reducerar människors löneinkomster så till den grad att de tvingas förlita


Utskottsberedning: 2004/05:FiU1 2004/05:SkU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag