Dokument & lagar (206 träffar)

Motion 2001/02:N313 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:N313 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. m Stockholmsregionen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av åtgärder för att främja fortsatt tillväxt i Stockholmsregionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2001/02:BoU1 2001/02:FiU3 2001/02:JuU1 2001/02:NU4 2001/02:SkU14 2001/02:SkU16 2001/02:TU2 2001/02:UbU1 2001/02:UbU7
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Fi288 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Fi288 av Gunnar Hökmark m.fl. m Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att för budgetåret 2002 anvisa anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner m.m. Med följande förändringar i förhållande till regeringens förslag


Utskottsberedning: 2001/02:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Fi287 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Fi287 av Gunnar Hökmark m.fl. m Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att för budgetåret 2002 anvisa anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning med följande förändringar i förhållande till regeringens


Utskottsberedning: 2001/02:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Fi279 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Fi279 av Gunnar Hökmark m.fl. m Folk- och bostadsräkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att inte genomföra folk- och bostadsräkning FoB 2005. Motivering Folk och bostadsräkningen FoB har i Sverige en lång tradition. I modern tid har FoB:ar genomförts vart femte år med undantag


Utskottsberedning: 2001/02:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Fi267 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Fi267 av Gunnar Hökmark m.fl. m Offentlig upphandling 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de förslag i Upphandlingskommitténs slutbetänkande som leder till en försämrad offentlig upphandling. Riksdagen begär att regeringen


Utskottsberedning: 2001/02:FiU12
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Fi239 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Fi239 av Gunnar Hökmark m.fl. m Riksbanken 1 Sammanfattning Den utökade självständighet som Riksbanken tidigare tilldelats har utan tvekan varit en starkt bidragande orsak till att Riksbanken erhållit ett starkt och brett förtroende, vilket i sin tur varit en förutsättning för den framgångsrika


Utskottsberedning: 2001/02:FiU1 2001/02:FiU23
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Fi223 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Fi223 av Gunnar Hökmark m.fl. m Den inomkommunala skatteutjämningen 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 26 2 Förslag till riksdagsbeslut 27 3 En tillväxtens fiende 27 4 Ett grundlagsstridigt system 28 5 Tillväxt straffas var den än uppstår 29 6 Det går att få en positiv utveckling


Utskottsberedning: 2001/02:FiU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Fi222 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Fi222 av Gunnar Hökmark m.fl. m SBAB och Vasakronan AB 1 Sammanfattning Staten skall inte vara ägare av företag som bedriver affärsmässig verksamhet, särskilt inte om det handlar om verksamheter på konkurrensutsatta marknader. Det skapar dels osunda konkurrensvillkor, vilket skadar marknaden


Utskottsberedning: 2001/02:FiU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Fi2 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Fi2 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av skr. 2000/01:131 Redovisning av AP-fondernas verksamhet år 2000 Sammanfattning Det är det privata sparandet, i motsats till offentligt, som är grunden för näringslivets riskkapitalförsörjning. Staten är däremot olämplig som tillhandahållare


Utskottsberedning: 2001/02:FiU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2000/01:Fi909 av Lars Tobisson (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi909 av Tobisson, Lars m Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen skyndsamt privatiserar SBAB. Motiven för mitt förslag Under 1990-talets förra hälft genomfördes på den borgerliga regeringens initiativ en spridning av ägandet


Utskottsberedning: -2000/01:FiU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi908 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi908 av Hökmark, Gunnar m Sjätte AP-fonden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att tillgångarna i Sjätte AP-fonden efter utbyte av börsnoterade aktier mot obligationer skall ingå i överföringen till staten, varefter de onoterade aktierna placeras i ett riskkapitalbolag under


Utskottsberedning: -2000/01:FiU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi802 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi802 av Hökmark, Gunnar m En effektiv offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av LOU så att det införs ett krav på konkurrensupphandling av all offentlig verksamhet exklusive myndighetsutövning i enlighet med


Utskottsberedning: -------------------2000/01:FiU8
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi605 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi605 av Hökmark, Gunnar m Inomkommunal skatteutjämning 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att det inomkommunala utjämningssystemet skall upphöra att gälla den 1 januari 2003 i enlighet med vad som anförs i motionen. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: -----2000/01:FiU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi508 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi508 av Hökmark, Gunnar m Samhällsekonomi och finansförvaltning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 2 politikområde 1:6 Statistiska centralbyrån för år 2001 336 303 000 kr. 2. Riksdagen anvisar i enlighet med vad


Utskottsberedning: ---------2000/01:FiU2
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi505 av Lars Tobisson (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi505 av Tobisson, Lars m Vasakronan AB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen skyndsamt privatiserar Vasakronan. Motiven för mina förslag Under den borgerliga regeringstiden i början 1990-talet ombildades Byggnadsstyrelsen, som dittills haft monopol på att tillhandahålla


Utskottsberedning: -2000/01:FiU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi203 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi203 av Hökmark, Gunnar m Öppenhet kring Riksbankens verksamhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar om ändring i riksbankslagen så att det införs en föreskrift om rätt till utskottsutfrågning i enlighet med vad som anförs i motionen. 2. Riksdagen beslutar om ändring i riksbankslagen


Utskottsberedning: ---2000/01:FiU23
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi40 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi40 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 2000/01:141 Rätt för sparbanker och medlemsbanker att driva verksamhet utomlands m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att någon ytterligare förlängning av övergångsperioden


Utskottsberedning: -2001/02:FiU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi39 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi39 av Hökmark, Gunnar m med anledning av skr. 2000/01:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Riksgäldskontorets sparprodukt Riksgäldsspar avvecklas i enlighet med vad som anförs


Utskottsberedning: ---2000/01:FiU28
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi36 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi36 av Hökmark, Gunnar m med anledning av skr. 2000/01:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förstärkt kommunal självstyrelse. 2. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: ---------------------2000/01:FiU29
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi14 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi14 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 2000/01:50 Kreditupplysningslagen och dataskyddsdirektivet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att samtliga felaktiga uppgifter som tagits in i en kreditupplysning


Utskottsberedning: ---------2000/01:FiU21
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation