Dokument & lagar (1 216 träffar)

Motion 2005/06:Ub592 av Håkan Larsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om införandet av ett nytt studiemedelssystem där bidrag och lån skall utgöra vardera 50 av totalbeloppet. Riksdagen begär att regeringen utreder effekterna och föreslår lämpliga åtgärder för de personer som har studielån


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:UbU19 2005/06:UbU5 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Ub592 av Håkan Larsson m.fl. (c) (doc, 60 kB)

Motion 2005/06:Ub513 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att uppta nytt anslag för läs- och skrivutveckling. Riksdagen beslutar att uppta nytt anslag för ett nationellt kvalitetsinstitut. Riksdagen beslutar att uppta nytt anslag för ett lärlingsprogram på gymnasiet. Riksdagen beslutar att uppta ett nytt anslag för grundläggande


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:Ub513 av Birgitta Sellén m.fl. (c) (doc, 79 kB)

Motion 2005/06:Ub512 av Håkan Larsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning: Anslag tkr Regeringens förslag Anslagsförändring 25:2 Studiemedel 11 792 000 505 000 25:4 Rekryteringsbidrag 1 642 000 1 642 000 Summa för utgiftsområdet


Utskottsberedning: 2005/06:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub512 av Håkan Larsson m.fl. (c) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:Ub426 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Sammanfattning I denna motion hittar du bland annat följande förslag från Centerpartiet: Anpassa skolan efter elevers olika förutsättningar. Inför flexibel skolgång. Utvecklingsplaner från år ett. Betyg tidigare och i fler steg. Satsa på elevers matematik-läs- och skrivutveckling. Stärk elevens rätt till stödundervisning.


Utskottsberedning: 2005/06:AU2 2005/06:KrU1 2005/06:SoU22 2005/06:UbU1 2005/06:UbU10 2005/06:UbU11 2005/06:UbU12 2005/06:UbU13 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16 2005/06:UbU19 2005/06:UbU4 2005/06:UbU7 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (56 yrkanden): 52 avslag, 4 bifall,

Motion 2005/06:Ub426 av Birgitta Sellén m.fl. (c) (doc, 192 kB)

Motion 2005/06:Ub420 av Monica Green m.fl. (s, m, fp, kd, v, c, mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utbildning i FN:s konvention om barnets rättigheter i grundskolan, gymnasieskolan och förskolan. Motivering Grundprinciperna i FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är att sätta barnets bästa


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub420 av Monica Green m.fl. (s, m, fp, kd, v, c, mp) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:Ub416 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att föra över högre hemslöjdsutbildning från Handarbetets vänner till Göteborgs universitet. Det gäller vårt kulturarv vår historia och hemslöjdens framtid Efter många år av diskussioner och utredande om ledarnas


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub416 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:Ub415 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ökning av utbildningsplatserna i programmet Mänskliga rättigheter och demokrati vid Teologiska Högskolan Stockholm. Motivering Teologiska Högskolan Stockholm THS har sedan 1997 i samverkan med Frivilligorganisationernas


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub415 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:Ub414 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av forskningsresurser för att garantera de fria teologiska högskolornas fortsatta utveckling som folkrörelsebaserade högskolor med gedigen vetenskaplig grund. Motivering Med starka utbildningstraditioner från


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub414 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:Ub395 av Birgitta Carlsson och Anders Larsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ämnet produktionsteknik skall ingå som obligatoriskt ämne i alla tekniska utbildningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör ta ansvar för att säkerställa


Utskottsberedning: 2005/06:UbU15 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ub395 av Birgitta Carlsson och Anders Larsson (c) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:Ub394 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att efter genomförd kvalitetsprövning ge Högskolan i Skövde rätt att examinera masterstudenter. Motivering I regeringens proposition Ny värld ny högskola förslås ny examensstruktur för högre utbildning. Förslaget


Utskottsberedning: 2005/06:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub394 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 60 kB)

Motion 2005/06:Ub393 av Rigmor Stenmark och Birgitta Carlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skolavslutningar. Motivering Religiösa inslag ska stoppas på skolavslutningar enligt Skolverket som även uttalar att man ställer sig tveksam till att sjunga psalmer. Det är en svensk tradition i många av landets skolor


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub393 av Rigmor Stenmark och Birgitta Carlsson (c) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Ub385 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en ordentlig miljöundersökning bör genomföras för att säkerställa framtida vattenförsörjning i kommunerna runt Vättern. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att staten bör


Utskottsberedning: 2005/06:MJU3 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ub385 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:Ub372 av Birgitta Carlsson och Rigmor Stenmark (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppvärdera och säkerställa hantverksyrkenas fortlevnad. Ge skoltrötta elever en framtidstro Vårt skolsystem behöver ändras för att i större omfattning ge eleverna i gymnasieskolan möjlighet att varva den teoretiska


Utskottsberedning: 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub372 av Birgitta Carlsson och Rigmor Stenmark (c) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Ub335 av Margareta Andersson och Birgitta Carlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att använda gruppdynamik för att komma till rätta med problem i skola och andra mänskliga relationer. Motivering Se människan är ett viktigt budskap för alla som arbetar i förskola, skola och andra organisationer


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub335 av Margareta Andersson och Birgitta Carlsson (c) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:Ub332 av Birgitta Carlsson och Kenneth Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lärarnas behov av att delta i praoverksamhet är viktigt. Motivering Det är viktigt att alla lärare har en god kunskap om andra arbetsplatser än skolans värld. En del lärare har liten eller ingen kontakt med andra


Utskottsberedning: 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub332 av Birgitta Carlsson och Kenneth Johansson (c) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:Ub322 av Birgitta Carlsson och Lars-Ivar Ericson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att staten bör ta ansvar för att verksamheten inom särvux blir tillgänglig i hela landet för dem som behöver denna form av utbildning. En rättighet till utbildning för alla Möjlighet till utbildning måste gälla för


Utskottsberedning: 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub322 av Birgitta Carlsson och Lars-Ivar Ericson (c) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:Ub321 av Annika Qarlsson och Birgitta Carlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det behövs mer forskning för att bedöma riskerna med konsumtion av energidrycker bland barn och unga. Motivering Energidrycker har fått stort genomslag bland främst barn och unga människor. Det är vanligt att


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub321 av Annika Qarlsson och Birgitta Carlsson (c) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:Ub287 av Birgitta Carlsson och Håkan Larsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att alla landets elever i högstadiet eller gymnasieskolan vid något tillfälle under sin skoltid får besöka riksdagen och Stockholm. Motivering Varje år besöks riksdagen av ett stort antal skolklasser. Detta


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub287 av Birgitta Carlsson och Håkan Larsson (c) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Ub243 av Agne Hansson och Birgitta Carlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändringar i skollagen. Motivering Skollagens fjärde paragraf föreskriver att all utbildning i grundskolan ska vara avgiftsfri. Samtidigt sägs att det i verksamheten får förekomma enstaka inslag som kan föranleda en


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub243 av Agne Hansson och Birgitta Carlsson (c) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Ub241 av Rigmor Stenmark och Birgitta Carlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en skolreform för hörselskadade och döva barn. Motivering Hörselskadade och döva elever finns idag inom olika skolformer med olika huvudmän. Det är ofta slumpen som är avgörande för vilken skolform som eleverna går


Utskottsberedning: 2005/06:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub241 av Rigmor Stenmark och Birgitta Carlsson (c) (doc, 58 kB)