Dokument & lagar (1 414 träffar)

Motion 2005/06:Ub340 av Staffan Danielsson och Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Högskolan på Gotlands roll som utvecklingsmotor. Motivering Gotland befinner sig i en brytningstid. Vissa delar av det gotländska samhället utvecklas positivt medan andra sektorer har stora problem. De senaste åren


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub340 av Staffan Danielsson och Agne Hansson (c) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:Ub316 av Agne Hansson och Kenneth Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändrade regler för inackorderingstilläggen i gymnasieskolan så att eleven fritt kan välja skola och utbildning. Motivering Dagens regler för inackorderingstilläggen som CSN ansvarar för diskriminerar elever som


Utskottsberedning: 2005/06:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub316 av Agne Hansson och Kenneth Johansson (c) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:Ub294 av Agne Hansson och Rigmor Stenmark (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka lärlingssystemet för småföretag. Lärlingssystem bra utbildning Att anställa lärlingar är ett bra sätt att utbilda kompetent arbetskraft hos många företag. Det gäller inte minst inom hantverksyrken som målare,


Utskottsberedning: 2005/06:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub294 av Agne Hansson och Rigmor Stenmark (c) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:Ub243 av Agne Hansson och Birgitta Carlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändringar i skollagen. Motivering Skollagens fjärde paragraf föreskriver att all utbildning i grundskolan ska vara avgiftsfri. Samtidigt sägs att det i verksamheten får förekomma enstaka inslag som kan föranleda en


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub243 av Agne Hansson och Birgitta Carlsson (c) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Ub222 av Rigmor Stenmark och Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att all medicinsk forskning skall genomsyras av ett genusperspektiv. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbildning i jämställdhet i grundutbildningen för all vårdpersonal.


Utskottsberedning: 2005/06:UbU19 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ub222 av Rigmor Stenmark och Agne Hansson (c) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:U316 av Agne Hansson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt uppställning: Anslag tkr Regeringens förslag Anslagsförändring 5:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning


Utskottsberedning: 2005/06:UU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:U316 av Agne Hansson m.fl. (c) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:U315 av Agne Hansson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt uppställning: Anslag tkr Regeringens förslag Anslagsförändring 8:1 Biståndsverksamhet 25 340 737 2 285 000 8:4 Folke Bernadotteakademien 25 612


Utskottsberedning: 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:U315 av Agne Hansson m.fl. (c) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:U293 av Alice Åström m.fl. (v, c, fp)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i alla internationella sammanhang bör rikta skarp kritik mot den marockanska regeringens politik i den västsahariska frågan när det gäller förbrytelser mot mänskliga rättigheter. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:UbU19 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:U293 av Alice Åström m.fl. (v, c, fp) (doc, 71 kB)

Motion 2005/06:T477 av Margareta Andersson och Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stödet för det enskilda vägnätet kraftfullt måste förbättras. Motivering Landets enskilda vägnät som sköts och bekostas av fastighetsägarna uppgår till 28 000 mil. Den del av detta som idag får statsbidrag är


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T477 av Margareta Andersson och Agne Hansson (c) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:T440 av Agne Hansson och Viviann Gerdin (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett ändrat förfaringssätt vid infrastrukturplaneringen i landet. Motivering Det nuvarande arbetssättet med långsiktiga investeringsplaner för infrastrukturprojekten i landet bör slopas. De nuvarande planerna har tolvårsperspektiv.


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T440 av Agne Hansson och Viviann Gerdin (c) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:T438 av Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en ökad andel av den totala investeringsramen för stamvägnätet till Kalmar län. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ökad andel av den totala anslagsramen i landet


Utskottsberedning: 2005/06:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:T438 av Agne Hansson (c) (doc, 50 kB)

Motion 2005/06:T416 av Margareta Andersson och Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att omfördela medel till de stormdrabbade områdena för att ställa vägarna i stånd igen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att fullfölja ombyggnad av vägar i Jönköpings


Utskottsberedning: 2005/06:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:T416 av Margareta Andersson och Agne Hansson (c) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:T398 av Staffan Danielsson och Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om långsiktiga principer för Gotlandstrafiken. Motivering Det övergripande målet för transportpolitiken i Sverige är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T398 av Staffan Danielsson och Agne Hansson (c) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:T397 av Agne Hansson och Staffan Danielsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om villkoren för godstrafiken på färja mellan Gotland och fastlandet. Motivering Färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet ersätter de vägar och broar som samhället ställer till förfogande utan kostnad för nyttjarna


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T397 av Agne Hansson och Staffan Danielsson (c) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:T390 av Margareta Andersson och Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om mobiloperatörernas ansvar för att mobiltelefoner skall kunna användas i katastroflägen. Motivering I samband med stormen Gudrun i vintras blev vi som drabbades av den medvetna om att mobiltelefonsystemet inte var


Utskottsberedning: 2005/06:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T390 av Margareta Andersson och Agne Hansson (c) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:T301 av Agne Hansson och Jörgen Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en trafiksäkerhetsutredning med fokus på hastigheten på vägarna. Motivering Det är ett känt faktum att fart dödar. Fortfarande har vi långt kvar till att nå nolltolerans vad gäller trafikoffer på våra vägar. Ytterligare


Utskottsberedning: 2005/06:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T301 av Agne Hansson och Jörgen Johansson (c) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:T300 av Agne Hansson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändringar i telelagen för snabbare åtgärder vid teleavbrott. Motivering Två års väntan innan telefonen fungerar efter ett avbrott är inte rimligt. Telelagen bör därför ändras så att kraven på nätoperatören skärps


Utskottsberedning: 2005/06:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T300 av Agne Hansson m.fl. (c) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:T270 av Sverker Thorén (fp) och Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att fullfölja det s.k. Östersjöbanekonceptet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om fortsatt satsning på Tjustbanan, sträckan ÅtvidabergÖverumVästervik. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:TU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:T270 av Sverker Thorén (fp) och Agne Hansson (c) (doc, 60 kB)

Motion 2005/06:T259 av Agne Hansson och Lars-Ivar Ericson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kompletterande åtgärder för att höja trafiksäkerheten vid mitträckesseparerade vägar genom bl.a. byggande av separata cykelbanor. Motivering Trafikseparering med hjälp av vajerräcken i vägens mitt är ett sätt att


Utskottsberedning: 2005/06:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T259 av Agne Hansson och Lars-Ivar Ericson (c) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:T226 av Lars-Ivar Ericson och Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till Blekinges hamnar och infrastrukturen i Blekinge. Motivering Hamnarna i Blekinge har landets största ökning av trafik till Baltikum och Polen. Denna ökning förväntas fortsätta eftersom Estland, Lettland,


Utskottsberedning: 2005/06:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T226 av Lars-Ivar Ericson och Agne Hansson (c) (doc, 53 kB)