Dokument & lagar (306 887 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:450 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:450 av Håkan Svenneling V Situationen i Kashmir Håkan Svenneling har frågat mig om jag avser ta några initiativ med anledning av den upptrappade situationen i Kashmir. Situationen i Kashmir är oroande och regeringen följer noggrant utvecklingen.

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:450 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:449 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:449 av Håkan Svenneling V Myanmars övergrepp mot rohingyerna Håkan Svenneling har frågat mig om jag avser att verka för att Sverige ska ge stöd till de rättsprocesser som inletts med anledning av övergreppen mot rohingyerna. Regeringen delar

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:449 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:447 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04852/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:447 av Anna Vikström S Måltidsavgifter i äldreomsorgen Anna Vikström har frågat mig hur jag ser på att begränsa kommunernas möjligheter att ta ut icke inkomstprövade måltidsavgifter i de fall där medel inte finns som räcker till

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Anna Vikström (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:447 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:443 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Hallberg Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:443 av Tobias Andersson SD WTO:s överprövningsorgan Tobias Andersson har frågat mig vilka interimslösningar jag ämnar verka för i syfte att säkerställa att WTO:s överprövningsorgan fortsatt kommer att fungera efter det att mandatet för nuvarande

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:443 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:442 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 03826 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:442 av Ludvig Aspling SD Återvändande IS-svenskar Ludvig Aspling har frågat justitie- och migrationsministern hur den plan om återvändande IS-svenskar som utrikesministern hänvisat till ser ut, om den finns nedtecknad i en

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Ludvig Aspling (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:442 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:441 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:441 av Elisabeth Svantesson M Ersättning till drabbade av narkolepsi Elisabeth Svantesson har frågat mig om jag avser att skyndsamt verka för att det genomförs en systematisk uppföljning av hur ersättningen till de drabbade av narkolepsi i samband med pandemivaccineringen fungerar. Inledningsvis vill

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:441 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:438 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:438 av Magdalena Schröder M Biståndspengar till talibaner Magdalena Schröder har bett mig att svara på frågan om vilka åtgärder jag kommer att vidta för att undersöka vad som hänt och för att säkerställa att inga svenska skattemedel betalas

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Magdalena Schröder (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:438 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:437 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:437 av Hans Rothenberg M Diplomatisk representation Hans Rothenberg har frågat mig var gränsen går för när representanter för en diplomatisk beskickning i Sverige genom sitt uppträdande inte längre kan anses vara välkommen i denna kapacitet.

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Hans Rothenberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:437 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:432 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2019/20:432 av Fredrik Lindahl SD Brister i säkerhetsprövning Fredrik Lindahl har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av att två personer som befinner sig i Sverige illegalt har arbetat på Arlanda. Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att stärka skyddet av de mest skyddsvärda

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Fredrik Lindahl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:432 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:431 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:431 av Mikael Damsgaard M Ett häkte i Västerås Mikael Damsgaard har frågat mig hur många arbetstimmar poliser i Västmanland har använt för transporter till och från häkten på andra orter sedan häktet i Västerås stängdes för fyra år sedan. Vidare undrar frågeställaren om jag avser att ompröva mitt

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Mikael Damsgaard (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:431 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:430 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04769/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:430 av Camilla Waltersson Grönvall M Psykosocialt stöd vid cancer Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka nya konkreta nationella åtgärder jag avser att ta initiativ till och genomföra så att fler som drabbats av cancer

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:430 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:429 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:429 av Hans Wallmark M Kinesiska hot mot Sveriges yttrande- och mötesfrihet Hans Wallmark har frågat mig om huruvida regeringen och jag för någon dialog med UNDP så att det tidigare firandet av de mänskliga rättigheterna kan genomföras som tidigare planerat i Sverige. Jag erinrar om

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:429 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:427 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:427 av Elin Segerlind V Regeringen och arbetet för en stark havsrätt Elin Segerlind har frågat mig huruvida regeringen avser att vara en aktiv part i FN-förhandlingarna med att ta fram ett regelverk för att skydda våra internationella vatten.

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Elin Segerlind (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:427 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:426 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:426 av Christina Höj Larsen V Boende för personer med uppehållstillstånd enligt gymnasielagen Christina Höj Larsen har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att åtgärda bristerna i gymnasielagen. Utöver att jag generellt är förhindrad att uttala mig i enskilda ärenden som handläggs av myndigheter

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Christina Höj Larsen (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:426 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:425 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:425 av Markus Wiechel SD Åtgärder vid utpressningsförsök av diplomater Markus Wiechel har frågat mig om vad jag avser att göra för att stärka skyddet mot utpressningsförsök från utländska diplomater och vilka åtgärder som jag och regeringen avser

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:425 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:424 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03776/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:424 av Anders Åkesson C Vägsamfälligheter och förenklad metod för framräkning av andelstal Anders Åkesson har frågat mig när jag bedömer att en rättssäker regelförenkling avseende ombildning av andelstal i

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:424 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:423 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Ju2019/03 799 POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:423 av Jonas Andersson SD Missbruk av LSS i arbetskraftsinvandringen Jonas Andersson har frågat socialministern om vad hon avser att göra för att komma till rätta med det omfattande LSS-fusket kring arbetskraftsinvandringen.

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:423 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:422 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04766/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:422 av Clara Aranda SD Hantering av läkemedelsbrist Clara Aranda har frågat mig hur jag avser att verka för att förhindra att läkemedelsbristen leder till allvarliga konsekvenser i väntan på den statliga utredningen om hälso- och

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Clara Aranda (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:422 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:421 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04765 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:421 av Clara Aranda SD Patientsäker granskning av medicintekniska högriskprodukter Clara Aranda har frågat mig hur jag ser på att ramverk och strukturer tas fram på nationell nivå för att kunna garantera att bedömningen av medicintekniska

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Clara Aranda (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:421 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:420 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03848/SE, Fi2019/03849/SE, Fi2019/03857/SE F i2019/03937/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:415 av Angelica Lundberg SD Höjningen av husbilsskatten, fråga 2019/20:418 av Eric Westroth SD Beskattning av husbilar, fråga 2019/20:420 av Lars Beckman M Beskattning av svenska

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:420 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 89 kB)