Dokument & lagar (279 träffar)

Motion 2005/06:Bo18 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om mål avseende minskad energianvändning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om solvärme. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att användningen


Utskottsberedning: 2005/06:BoU9
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2005/06:Bo18 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. (mp) (doc, 71 kB)

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Barn av vår tid 6 Tid med barnen 6 Arbetstidsförkortning 7 Friår 7 Familjer är olika 8 En mer flexibel föräldraförsäkring 8 Ledig under graviditetens sista tid 8 Förlängt SGI-skydd 9 Rätt att gå ner i tid 9 Rätt till 3 års tjänstledighet 9


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:BoU7 2005/06:JuU19 2005/06:JuU22 2005/06:KrU22 2005/06:KU14 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SoU18 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2005/06:SoU6 2005/06:UbU11 2005/06:UbU12 2006/07:SoU8
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 42 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 160 kB)

Motion 2005/06:Bo333 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för att främja långsiktiga hänsyn i planering, byggande och förvaltning av bostäder och bostadsområden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kooperativ hyresrätt. Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:BoU6 2005/06:BoU7 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:Bo333 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. (mp) (doc, 76 kB)

Motion 2005/06:T612 av Claes Roxbergh m.fl. (mp, c, fp, kd, -)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Vägverkets cykelstrategi skyndsamt bör genomföras. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Vägverket bör ges i uppdrag att garantera cyklisternas framkomlighet


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:SkU16 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:T612 av Claes Roxbergh m.fl. (mp, c, fp, kd, -) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:MJ533 av Barbro Feltzing (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att försiktighetsprincipen skall gälla vid exponering av elektromagnetiska fält. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en rekommendation för barn och ungdom vid användning av


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:MJU3
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:MJ533 av Barbro Feltzing (mp) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:MJ449 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 4 Skogens många värden 8 Stora regionala skillnader 8 Analys för verkningsfulla åtgärder 8 Biologisk mångfald i hela Sverige 9 Miljömålet ska överordnas produktionsmålet 9 Långsiktigt nyttjande av en förnybar resurs 10 Trakthyggesbruk 10 Kontinuitetsskogar 10


Utskottsberedning: 2005/06:BoU5 2005/06:KrU17 2005/06:MJU10 2005/06:MJU13 2005/06:MJU14 2005/06:MJU16 2005/06:MJU17 2005/06:MJU19 2005/06:MJU2 2005/06:MJU25 2005/06:MJU3 2005/06:MJU7 2005/06:NU13 2005/06:NU2 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (60 yrkanden): 60 avslag

Motion 2005/06:MJ449 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -) (doc, 174 kB)

Motion 2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Motivering 6 Kulturen och jämställdheten 7 Folkbildning 7 Museer 8 Länsmuseerna 8 Genusaspekter på museiverksamheten 9 Teater, dans och musik 9 Barn- och ungdomsverksamhet 10 Fria grupper 10 Dans 11 Musik 11 Länsmusiken 11 Arrangörsstödet 11 Fonogramstödet 12 Folkmusik 12


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:FiU19 2005/06:KrU1 2005/06:KrU12 2005/06:KrU13 2005/06:KrU16 2005/06:KrU18 2005/06:KrU20 2005/06:KrU23 2005/06:KrU24 2005/06:KrU26 2005/06:KrU28 2005/06:KrU31 2005/06:KrU4 2005/06:KrU5 2005/06:KrU9 2005/06:KU14 2005/06:KU28 2005/06:KU30 2005/06:LU13 2005/06:NU2 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SfU11 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SkU19
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 43 avslag

Motion 2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 179 kB)

Motion 2005/06:Bo305 av Barbro Feltzing (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bygglov skall införas för all uppsättning av basstationer för mobiltelefoni. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sänka gränsvärdena för elektromagnetisk strålning från


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:MJU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:Bo305 av Barbro Feltzing (mp) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:Bo304 av Barbro Feltzing (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om miljöer som är bullerfria. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bygga ett tystare samhälle. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2005/06:AU2 2005/06:BoU7 2005/06:FiU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:Bo304 av Barbro Feltzing (mp) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:Bo277 av Lotta Hedström och Mona Jönsson (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att staten bör utforma riktlinjer för länsstyrelser och kommuner för inrättande av lågstrålande zoner för boende med överkänslighet för den allmänna strålningsmiljön. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:AU2 2005/06:BoU7 2005/06:MJU3 2005/06:SfU1 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2005/06:Bo277 av Lotta Hedström och Mona Jönsson (mp) (doc, 74 kB)

Motion 2005/06:N338 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Energipolitikens utmaningar 4 Fossilgasen 4 Gasutbyggnad oförenlig med klimatmål 5 Föråldrat gasbeslut 6 Gasen behövs på annat håll 7 Gas för fordon 7 Gas utanför nätet 8 Kraftvärmebeskattning 8 Oljan 9 Eldningsolja har minskat, men inte drivmedel 10 Genomslag för


Utskottsberedning: 2005/06:BoU11 2005/06:FiU1 2005/06:KU28 2005/06:MJU1 2005/06:MJU14 2005/06:MJU15 2005/06:MJU3 2005/06:NU17 2005/06:NU18 2005/06:NU19 2005/06:NU3 2005/06:SkU15 2005/06:SkU20
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2005/06:N338 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 166 kB)

Motion 2005/06:Bo253 av Lars Ångström och Ulf Holm (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Boverket, i sin revidering av byggreglerna, skall säkerställa att dessa utformas på ett sätt som reducerar elanvändningen och inte motverkar klimatvänlig fjärrvärme och individuella uppvärmningsalternativ som pelletar.


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo253 av Lars Ångström och Ulf Holm (mp) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:Bo241 av Barbro Feltzing (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att försiktighetsprincipen skall tillämpas i stadsmiljön för att inte öka den elektromagnetiska strålningen. Motivering Många människor är idag känsliga för den alltmer ökade elektromagnetiska strålningen i vår miljö.


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo241 av Barbro Feltzing (mp) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:So425 av Jan Lindholm (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett tobaksfritt samhälle är ett prioriterat mål inom folkhälsoarbetet. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till åtgärder som säkerställer rätten för en boende att bo utan ofrivilligt rökintrång i


Utskottsberedning: 2005/06:BoU6 2005/06:SoU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:So425 av Jan Lindholm (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2005/06:MJ351 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Bakgrund 5 Sakområden med åtgärdsförslag 5 Livsmedel 5 Socker 6 Gröna miljöer 7 Buller 7 Motion rörelse 8 Alkohol 9 Tobak 10 Narkotika 11 Psykisk hälsa 12 Jämställdhet 13 Hiv, sexualitet och reproduktiv hälsa 14 Demokrati och frihet 15


Utskottsberedning: 2005/06:BoU6 2005/06:BoU7 2005/06:FiU19 2005/06:JuSoU1 2005/06:KrU11 2005/06:KrU15 2005/06:KrU8 2005/06:MJU3 2005/06:MJU8 2005/06:SkU20 2005/06:SkU22 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:SoU31 2005/06:UbU11
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 29 avslag, 3 bifall,

Motion 2005/06:MJ351 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 140 kB)

Motion 2005/06:Bo230 av Gustav Fridolin (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning för hyresmarknaden enligt vad som i motionen anförs. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om utredning av kommunal förmedling av andrahandslägenheter. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:BoU12 2005/06:BoU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Bo230 av Gustav Fridolin (mp) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:Bo227 av Mikaela Valtersson (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en utredning om Ekoparken vad gäller t.ex. gränser och buffertzoner. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett moratorium för nya bebyggelseplaner i Ekoparken.


Utskottsberedning: 2005/06:BoU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Bo227 av Mikaela Valtersson (mp) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:So364 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 4 Barn och utbildning 4 LSS 5 Hjälpmedel 7 Tillgänglighet 7 Arbete och daglig verksamhet 9 Handikappersättning 10 Kunskap och forskning 10 Inflytande, kultur och fritid 11 Personal 11 Domstolstrots 11 Internationell solidaritet 12


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:BoU7 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SkU17 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:SoU22 2005/06:TU5 2005/06:UbU11 2005/06:UbU6 2005/06:UbU8 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2005/06:So364 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) (doc, 104 kB)

Motion 2005/06:Bo220 av Barbro Feltzing (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en utredning bör genomföras för att klarlägga att byggsektorn klarar sitt frivilliga producentansvar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i ovanstående utredning också


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Bo220 av Barbro Feltzing (mp) (doc, 43 kB)

Motion 2004/05:MJ38 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 203 2 Förslag till riksdagsbeslut 207 3 Sammanfattning 214 4 Inledning 214 5 En överordnad miljöpolitik 215 6 Livsmöjligheter 215 7 Rättvist miljöutrymme 215 7.1 Rättvist miljöutrymme 215 7.2 Den saknade miljödimensionen 216 7.3 Global handelspolitik 216 7.4 Hållbar


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:MJU3 2005/06:MJU4 2005/06:NU18
Riksdagsbeslut (128 yrkanden): 128 avslag