Dokument & lagar (155 träffar)

Motion 2005/06:Bo226 av Rigmor Stenmark och Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att äganderätten skall stärkas genom att grundlagsskyddas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att expropriering ej får ske med mindre än att alla andra förslag till lösningar


Utskottsberedning: 2005/06:BoU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Bo226 av Rigmor Stenmark och Agne Hansson (c) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Bo208 av Rigmor Stenmark och Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bostad och arbete. Motivering Enligt Statistiska centralbyråns undersökning bor cirka 50 procent av ungdomar i åldern 1824 år hemma hos sina föräldrar. Siffran är högre hos de unga männen än hos kvinnorna. Att ungdomarna


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo208 av Rigmor Stenmark och Agne Hansson (c) (doc, 55 kB)

Motion 2004/05:Bo9 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo9 av Rigmor Stenmark m.fl. c med anledning av prop. 2004/05: 53 Ändringar i jordförvärvslagen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bättre möjligheter för familjejordbrukens utveckling. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2004/05:BoU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2004/05:MJ8 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ8 av Maud Olofsson m.fl. c Insatser för skogsbruket i södra Sverige väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för att minska skadeverkningarna


Utskottsberedning: 2004/05:BoU8 2004/05:FiU21 2004/05:FöU8 2004/05:MJU9 2004/05:TU17 2005/06:SkU17 2005/06:SoU6
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2004/05:Bo275 av Margareta Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo275 av Margareta Andersson m.fl. c Bostadsbyggande i Småland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att underlätta för kreditgarantiföreningarna att också arbeta mot bostadsmarknaden. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2004/05:BoU1 2004/05:MJU15 2004/05:SkU21 2004/05:SoU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:N328 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:N328 av Maud Olofsson m.fl. c Regional utveckling och landsbygdspolitik 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 5 4 Perspektiv på regional utveckling 6 4.1 Sammanhållningspolitiken 7 5 Landsbygdspolitik 8 6 Medel för lokalt och regionalt


Utskottsberedning: 2003/04:AU2 2003/04:BoU5 2003/04:FiU3 2003/04:KrU6 2003/04:KU23 2003/04:MJU10 2003/04:MJU13 2003/04:MJU2 2003/04:NU10 2003/04:NU2 2003/04:NU4 2003/04:NU9 2003/04:SkU20 2003/04:SkU24 2003/04:TU1 2003/04:TU10 2003/04:UbU12 2003/04:UbU3 2004/05:FiU9 2004/05:KU18
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 35 avslag

Motion 2003/04:MJ474 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ474 av Maud Olofsson m.fl. c Miljöpolitik som bottnar 1 Sammanfattning Miljöfrågorna berör. Det handlar egentligen om rättigheter att få dricka rent vatten, äta fisken du fångar och uppleva naturens fantastiska mångfald. Miljöpolitiken tar sin utgångspunkt i människors engagemang för


Utskottsberedning: 2003/04:BoU6 2003/04:BoU7 2003/04:MJU1 2003/04:MJU10 2003/04:MJU16 2003/04:MJU4 2003/04:MJU8 2003/04:NU10 2003/04:NU12 2003/04:NU3 2003/04:NU9 2003/04:SkU21 2003/04:SkU24 2004/05:MJU1 2004/05:MJU15 2004/05:MJU3 2004/05:MJU8 2005/06:MJU3
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 29 avslag

Motion 2003/04:MJ433 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ433 av Åsa Torstensson m.fl. c Det svenska yrkesfisket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ensidiga beslut och krav på internationella överenskommelser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2003/04:BoU4 2003/04:MJU13 2003/04:SkU21
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2002/03:MJ493 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ493 av Åsa Torstensson m.fl. c Det svenska yrkesfisket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statens moraliska och ekonomiska ansvar gentemot enskilda yrkesfiskare i samband med ändrade miljömål och direktiv som den enskilde


Utskottsberedning: 2002/03:SkU8 2003/04:BoU4 2003/04:MJU13 2003/04:MJU3
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2002/03:MJ428 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ428 av Maud Olofsson m.fl. c Politik för en miljödriven utveckling 1 Sammanfattning Klimatfrågan är och förblir en av de mest centrala och övergripande miljöfrågorna i Centerpartiets miljöpolitik. Klimatet berör många andra områden, t.ex. energi och transporter. Därför är det viktigt


Utskottsberedning: 2002/03:BoU4 2002/03:MJU1 2002/03:MJU11 2002/03:MJU13 2002/03:MJU14 2002/03:MJU15 2002/03:MJU2 2002/03:MJU6 2002/03:NU11 2002/03:NU5 2002/03:NU7 2002/03:NU8 2002/03:SkU11 2002/03:SkU8 2002/03:UMJU1 2003/04:LU18 2003/04:MJU13 2003/04:MJU2 2003/04:MJU4 2003/04:MJU8 2003/04:UU10 2003/04:UU12 2003/04:UU3 2004/05:FiU9 2004/05:MJU3
Riksdagsbeslut (53 yrkanden): 52 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:K241 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:K241 av Maud Olofsson m.fl. c Demokrati Där människor får växa 1 Sammanfattning En fungerande demokrati handlar om att alla människor ska vara delaktiga och ansvariga för gemensamma angelägenheter. Vägen dit ligger i att skapa ett utrymme för gemensamt agerande. Centerpartiets förslag innebär


Utskottsberedning: 2002/03:BoU3 2002/03:KU17 2002/03:KU18 2002/03:KU23 2002/03:KU26 2002/03:KU27 2002/03:SkU12 2003/04:BoU5 2003/04:KU13 2003/04:KU3 2003/04:KU9
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 37 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:Bo267 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo267 av Maud Olofsson m.fl. c Bostadspolitik 1 Sammanfattning I motionen presenteras ett antal förslag för en långsiktig, hållbar bostadspolitik för hela landet med en hög flexibilitet för att passa olika lokala förutsättningar och behov. Det som ska genomsyra bostadspolitiken är decentraliseringen


Utskottsberedning: 2002/03:BoU1 2002/03:BoU2 2002/03:BoU4 2002/03:BoU5 2002/03:BoU7 2002/03:SkU10 2002/03:SkU9 2002/03:SoU1 2003/04:BoU2
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): 44 avslag

Motion 2001/02:Bo28 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo28 av Rigmor Stenmark m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett nationellt handlingsprogram om boende och hälsa arbetas fram. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2001/02:BoU14
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Bo23 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo23 av Rigmor Stenmark m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att ombildning till kooperativ hyresrätt bör ske genom godkännande med enkel majoritet. Motivering Centerpartiet har sedan tidigare förespråkat boendeformen


Utskottsberedning: 2001/02:BoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Bo14 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo14 av Rigmor Stenmark m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:58, förutom den del som gäller kooperativ hyresrätt. Nej till särskild lag om allmännyttiga bostadsföretag Regeringen föreslår


Utskottsberedning: 2001/02:BoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Bo6 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo6 av Rigmor Stenmark m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillgängligheten måste öka i alla boendemiljöer.


Utskottsberedning: 2001/02:BoU13 2001/02:BoU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:N27 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:N27 av Agne Hansson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet 1 Sammanfattning Under en lång tid har stora delar av landet inte getts likvärdiga möjligheter att ta del av den högkonjunktur som vi befunnit oss i. Detta har lett till en social


Utskottsberedning: 2001/02:BoU1 2001/02:BoU4 2001/02:FiU3 2001/02:MJU23 2001/02:MJU24 2001/02:MJU5 2001/02:NU12 2001/02:NU14 2001/02:NU16 2001/02:NU2 2001/02:NU4 2001/02:NU7
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:So501 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:So501 av Agne Hansson m.fl. c Ett bättre storstadsliv 1 Sammanfattning En stor del av Sveriges befolkning har storstaden som sin hembygd. Denna hembygd ska rymma möjligheter till både försörjning och ett bra liv, vad gäller boende, trygghet, omvårdnad, utbildning, fritid och kultur. I samhällsplaneringen


Utskottsberedning: 2001/02:BoU11 2001/02:BoU3 2001/02:BoU8 2001/02:FöU4 2001/02:KrU8 2001/02:NU4 2001/02:SoU1 2001/02:SoU11 2001/02:SoU13 2001/02:TU2 2001/02:UbU10 2001/02:UbU7 2001/02:UbU9
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 1 avslag, ,

Motion 2001/02:MJ337 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:MJ337 av Agne Hansson m.fl. c Politik för en miljödriven utveckling 1 Sammanfattning Den här motionen behandlar Centerpartiets syn på hur miljöpolitiken ska utformas. Genom att nyttja en marknadsekonomi som verkar inom ramarna för vad naturen tål kan en miljödriven utveckling säkerställas.


Utskottsberedning: 2001/02:BoU1 2001/02:MJU1 2001/02:MJU10 2001/02:MJU16 2001/02:MJU24 2001/02:MJU8 2001/02:MJU9 2001/02:NU14 2001/02:NU15 2001/02:SkU15 2001/02:SkU17 2001/02:SkU19 2001/02:UU10 2001/02:UU2 2001/02:UU4
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K371 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:K371 av Agne Hansson m.fl. c Demokrati Demokrati delaktighet, ansvar och gemensamt agerande 1 Sammanfattning En förnyad demokrati handlar om att alla människor ska vara delaktiga och ansvariga för gemensamma angelägenheter. Vägen dit ligger i att skapa ett utrymme för gemensamt agerande.


Utskottsberedning: -----------2001/02:BoU11 2001/02:KU13 2001/02:KU15 2001/02:KU17 2001/02:KU18 2001/02:KU22 2001/02:KU24 2001/02:KU37 2001/02:KU7 2001/02:KU8 2001/02:SkU1
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): , ,