Dokument & lagar (136 träffar)

Motion 2005/06:Bo1 av Owe Hellberg och Sten Lundström (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att rådande praxis om tre respektive fem år vad gäller tiden för avstående av besittningsskyddet utan godkännande från hyresnämnderna, även i fortsättningen skall gälla som regel. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:BoU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Bo1 av Owe Hellberg och Sten Lundström (v) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:MJ520 av Owe Hellberg m.fl. (v)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att via ägardirektiv ålägga Vattenfall AB att bygga laxtrappor eller andra fiskvandringsvägar.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ålägga regleringsföretagen att anlägga


Utskottsberedning: 2005/06:BoU11 2005/06:MJU27 2005/06:NU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:MJ520 av Owe Hellberg m.fl. (v) (doc, 65 kB)

Motion 2005/06:Bo311 av Owe Hellberg m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Mål och syfte med bostadsbidragen 2 4 Utvecklingen under 1990-talet 2 5 Reformera bostadsbidragen 4 5.1 Återbetalningsregler och god tro 5 5.2 Inkomstöverföring till annat inkomstår 6 5.3 Om inkomstunderlaget 6 5.4 Rätt till kontrolluppgifter 7


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Bo311 av Owe Hellberg m.fl. (v) (doc, 86 kB)

Motion 2005/06:Bo302 av Sten Lundström m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Inledning 3 5 Kooperativ hyresrätt 4 6 Den kooperativa hyresrätten som allmännyttig 4 6.1 Försäljning av allmännyttiga bostadsföretag 4 6.2 En spekulationsfri boendeform 5 7 Finansiering 5 7.1 Schablonbeskattning 5


Utskottsberedning: 2005/06:BoU6 2005/06:SkU18
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:Bo302 av Sten Lundström m.fl. (v) (doc, 64 kB)

Motion 2005/06:Bo285 av Owe Hellberg (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om obligatoriskt beställarstöd från Statens geotekniska institut inför statliga infrastrukturprojekt och byggprojekt hos Vägverket, Banverket m.fl. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Bo285 av Owe Hellberg (v) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Bo275 av Owe Hellberg m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Buller ett hälsoproblem 3 5 Utveckling av tätorterna 4 5.1 Boverkets rapport 4 5.2 Den miljövänliga staden 5 5.3 En helhetssyn 6 6 Plan- och bygglagen och miljöbalken 7 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:SoU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Bo275 av Owe Hellberg m.fl. (v) (doc, 69 kB)

Motion 2005/06:Bo257 av Lars Ohly m.fl. (v)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Produktionsmål för bostadspolitiken 3 Villkor för nyproduktionen av hyresrätt 3 Villkoren för ombyggnation av flerbostadshus 4 Inrätta en statlig bostadsfond 4 Villkor för studentbostäder 5 Marksanering 5 Hissinstallationer 6 Beskattning


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:SkU17 2005/06:SkU18
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:Bo257 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 80 kB)

Motion 2005/06:Bo242 av Owe Hellberg m.fl. (v)

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Regelverken runt allmännyttan 2 4 Vad är allmännyttan 3 5 Förändringar i Allbolagen 3 6 Utförsäljning av allmännyttan 4 7 Påtaglighetsrekvisitet 5 8 Självkostnadsprincipen 5 9 Hyresgästinflytandet vid försäljningar 7 Förslag till riksdagsbeslut


Utskottsberedning: 2005/06:BoU10 2005/06:BoU12 2005/06:BoU6
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:Bo242 av Owe Hellberg m.fl. (v) (doc, 85 kB)

Motion 2005/06:Bo258 av Sten Lundström m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning om ett regionalt samhällsplaneringsinstitut. Inledning Genom en utbyggd teknisk infrastruktur och kollektivtrafik har förutsättningar skapats för människor att bo, arbeta och bedriva fritidsaktiviteter


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo258 av Sten Lundström m.fl. (v) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:Bo247 av Sten Lundström m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Inledning 3 4.1 Deltagande av kvinnor och män 3 4.2 Planera för att bo, resa och arbeta 4 4.3 Fritid och kultur efter kön 4 4.4 En trygg miljö för alla 5 4.5 Ändra plan- och bygglagens portalparagraf 7 5 Inför jämställdhetskonsekvensbeskrivningar 7


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:Bo247 av Sten Lundström m.fl. (v) (doc, 96 kB)

Motion 2005/06:Bo245 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall utreda möjligheten att bilda tysta områden med skyddsstatus. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall utreda möjligheten att klassificera


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:MJU25 2005/06:MJU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Bo245 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. (v) (doc, 47 kB)

Motion 2005/06:Bo218 av Owe Hellberg m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Förutsättningar för boendeplanering 2 4.1 Behovet av statistik 2 4.2 Obligatorisk bostadsförmedling 3 4.3 Barnperspektiv i boendeplaneringen 3 4.4 Kvinnor och män i boendeplaneringen 4 5 Innehåll i boendeplaneringsprogram 4


Utskottsberedning: 2005/06:BoU12 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Bo218 av Owe Hellberg m.fl. (v) (doc, 87 kB)

Motion 2005/06:Bo217 av Sten Lundström m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om information avseende antenner, basstationer och sändningsmaster. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om obligatoriskt samråd med bygg- och miljönämnd i samband med prövning av


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Bo217 av Sten Lundström m.fl. (v) (doc, 64 kB)

Motion 2004/05:Bo277 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo277 av Lars Ohly m.fl. v Allas rätt till bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Socialstyrelsen och Boverket tillsammans skall kartlägga hemlösheten minst vart tredje år.1 Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2004/05:BoU10 2004/05:BoU2 2004/05:JuU17 2004/05:SoU1 2005/06:SoU31
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 7 avslag, 5 bifall,

Motion 2004/05:Bo257 av Owe Hellberg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo257 av Owe Hellberg m.fl. v Allmännyttan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen utifrån Boverkets intentioner bör klargöra vilka regler som skall gälla i koncernförhållanden där allmännyttiga bostadsföretag


Utskottsberedning: 2004/05:BoU10
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2004/05:Bo240 av Owe Hellberg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo240 av Owe Hellberg m.fl. v De långsiktiga villkoren för bostadsproduktion 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Produktionsmål för bostadspolitiken 3 4 Villkor för nyproduktionen av hyresrätt 3 5 Villkor för studentbostäder 4 6 Marksaneringsfrågan 4


Utskottsberedning: 2004/05:BoU1 2004/05:SkU20 2004/05:SkU21
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2004/05:Bo231 av Owe Hellberg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo231 av Owe Hellberg m.fl. v Bostadsbidrag 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Utvecklingen under 1990-talet 2 4 Förtydliga de bostadspolitiska målen 3 5 Reformera bostadsbidragen 3 5.1 Återbetalningsregler och godtro 4 5.2 Inkomstöverföring


Utskottsberedning: 2004/05:BoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2004/05:Bo230 av Sten Lundström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo230 av Sten Lundström m.fl. v Jämställdhet och fysisk planering 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Inledning 3 4.1 Deltagande från kvinnor och män 3 4.2 Planering för att bo, resa och arbeta 4 4.3 Fritid och kultur efter


Utskottsberedning: 2004/05:BoU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2004/05:Bo229 av Sten Lundström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo229 av Sten Lundström m.fl. v Boendeplaneringsprogram 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Förutsättningar för boendeplanering 2 4.1 Behov av lägenhetsregister 2 4.2 Obligatorisk bostadsförmedling 3 4.3 Barnperspektiv i


Utskottsberedning: 2004/05:BoU10 2004/05:BoU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2004/05:Bo225 av Sten Lundström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo225 av Sten Lundström m.fl. v Andrahandsupplåtelse och svarthandel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda förutsättningarna och villkoren för förmedling och uthyrning av lägenheter i andra hand. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2004/05:BoU10 2004/05:BoU2
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag