Dokument & lagar (34 träffar)

Motion 2015/16:2524 av Isak From m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2524 av Isak From m.fl. S Jämställt stöd till ungas organisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för att se över hur stödet till ungdomsverksamhet är utformat och fördelat såväl nationellt som regionalt och


Utskottsberedning: 2015/16:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2524 av Isak From m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2524 av Isak From m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:2523 av Petter Löberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2523 av Petter Löberg m.fl. S Nationellt uppdrag till Textilmuseet i Borås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att Textilmuseet i Borås får ett nationellt uppdrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2523 av Petter Löberg m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2523 av Petter Löberg m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:2428 av Pyry Niemi och Sanne Eriksson (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:2428 av Pyry Niemi och Sanne Eriksson båda S Idrottsbibliotek Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att i samverkan med SKL ta fram nationella riktlinjer för införandet av idrottsbibliotek i landets samtliga kommuner


Utskottsberedning: 2015/16:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2428 av Pyry Niemi och Sanne Eriksson (båda S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2428 av Pyry Niemi och Sanne Eriksson (båda S) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:2427 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2427 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Barns rätt till kunskap om sina egna rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka alla barns rätt till kunskap om FN:s barnkonvention och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2015/16:KrU4 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2427 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2427 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:2420 av Kent Härstedt (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2420 av Kent Härstedt S Svensk anslutning till Enlarged Partial Agreement on Sport EPAS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att Sverige ansluter sig till EPAS och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 11 maj 2007


Utskottsberedning: 2015/16:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2420 av Kent Härstedt (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2420 av Kent Härstedt (S) (pdf, 60 kB)

Motion 2015/16:2384 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2384 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S Klostermuseum i Vadstena Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en mer långsiktigt tryggad verksamhet för Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sancta Birgitta


Utskottsberedning: 2015/16:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2384 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2384 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:2210 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2210 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. S Idrotten och de mänskliga rättigheterna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om idrott och hbt-personer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Socialdemokraterna är ett parti där människovärdet


Utskottsberedning: 2015/16:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2210 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2210 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:2208 av Isak From och Leif Jakobsson (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:2208 av Isak From och Leif Jakobsson båda S Stärkt bevaranderätt för rörligt kulturarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Med


Utskottsberedning: 2015/16:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2208 av Isak From och Leif Jakobsson (båda S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2208 av Isak From och Leif Jakobsson (båda S) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:2200 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2200 av Hans Hoff S Tillståndskrav för bingo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över länsstyrelsernas möjligheter att kräva tillstånd för arrangemang som enligt lotterilagen är undantagna från kravet, och riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2200 av Hans Hoff (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2200 av Hans Hoff (S) (pdf, 60 kB)

Motion 2015/16:2152 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2152 av Hillevi Larsson m.fl. S Spelreklam och spelmissbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om spelmissbruk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Spelmissbruk räknas numera som en beroendesjukdom, inte som en impulskontrollstörning


Utskottsberedning: 2015/16:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2152 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2152 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:1883 av Elin Lundgren (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1883 av Elin Lundgren S Översyn av reglerna för spelreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över de regler som gäller för marknadsföring av spel och tillkännager detta för regeringen. Motivering I samband med att Socialstyrelsen


Utskottsberedning: 2015/16:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1883 av Elin Lundgren (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1883 av Elin Lundgren (S) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:1881 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1881 av Börje Vestlund m.fl. S Behovet av idrott för seniorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av idrott för seniorer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk idrott är fantastisk. Vår modell med ideella föreningar


Utskottsberedning: 2015/16:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1881 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1881 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2015/16:3220 av Björn von Sydow m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:3220 av Björn von Sydow m.fl. S Planering för civilt försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över arbetet med att öka allmänhetens kunskaper och kompetens om hur man agerar i samband med kriser och konflikter och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3220 av Björn von Sydow m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3220 av Björn von Sydow m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2015/16:2184 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2184 av Suzanne Svensson m.fl. S Kvalitetssäkring av utbildningar inom räddningstjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kunskapskontroll och kvalitetssäkring i MSB:s utbildningar gällande RIB räddningsperson i beredskap och SMO skydd


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:2184 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2184 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2015/16:2166 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2166 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Allmän samhällsplikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om allmän samhällsplikt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mellan 1901 och 2010 hade Sverige allmän värnplikt, alltså att lära sig


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2166 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2166 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:1775 av Per-Arne Håkansson (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1775 av Per-Arne Håkansson S Skyddsrummens kvalitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över frågan om hur Sveriges skyddsrum håller den av staten fastställda skyddskvaliteten, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1775 av Per-Arne Håkansson (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1775 av Per-Arne Håkansson (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:1531 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1531 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S Fortsatt statligt ägande av Mälsåkers slott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att behålla Mälsåkers slott i statlig ägo och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1531 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1531 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:1525 av Peter Persson (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1525 av Peter Persson S Främja läsandet genom böcker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att starta en ny stor läs- och bokfrämjande verksamhet av modell En bok för alla eller En bok åt alla och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:KrU7
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2015/16:1525 av Peter Persson (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1525 av Peter Persson (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:1510 av Hans Ekström och Caroline Helmersson Olsson (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:1510 av Hans Ekström och Caroline Helmersson Olsson båda S Bevarande av kulturarv och samlingar genom en nationell stiftelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att bilda en nationell stiftelse med uppgift att lösa


Utskottsberedning: 2015/16:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1510 av Hans Ekström och Caroline Helmersson Olsson (båda S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1510 av Hans Ekström och Caroline Helmersson Olsson (båda S) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:1414 av Petter Löberg (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1414 av Petter Löberg S Skärpta regler för utbetalande av bidrag till trossamfund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta regler för utbetalande av pengar till trossamfund och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nämnden för


Utskottsberedning: 2015/16:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1414 av Petter Löberg (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1414 av Petter Löberg (S) (pdf, 60 kB)
Paginering