Dokument & lagar (10 träffar)

Motion 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. SD Säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ingå ett defensivt försvarsförbund med Finland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1 2015/16:JuU7 2015/16:UU19 2016/17:FöU3 2017/18:UU11 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 9 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka skalskyddet mot fredstida och krigstida sabotage mot den storskaliga vattenkraften och kärnkraften avsnitt


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1 2015/16:FöU3 2015/16:FöU5 2015/16:FöU7 2015/16:FöU8 2015/16:JuU20 2015/16:NU4 2015/16:UFöU4 2015/16:UU10 2016/17:FöU3 2016/17:FöU6 2016/17:FöU8 2016/17:SoU7 2017/18:FöU7 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (86 yrkanden): 86 avslag

Motion 2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 116 kB) Motion 2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 302 kB)

Motion 2015/16:2946 av Jeff Ahl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2946 av Jeff Ahl m.fl. SD Civilförsvaret som driftvärn i kultursektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att driftvärn för den kulturella sektorn utreds och på sikt upprättas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Civilförsvaret


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2946 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2946 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2015/16:2901 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2901 av Markus Wiechel och Jeff Ahl båda SD Värn- och samhällsplikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda återinförandet av värnplikten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:FöU8 2015/16:KrU6 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2901 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2901 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2015/16:2634 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2634 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Konsekvenserna av havsnivåhöjningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten behöver ta ett övergripande ansvar för konsekvenserna av havsnivåhöjningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2634 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2634 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:1561 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1561 av Roger Richtoff och Mikael Jansson båda SD Omlokalisering av statsflyg och särredovisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 5 i statsflygsförordningen ändras från lokalisering Bromma till Arlanda och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:1561 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1561 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) (pdf, 64 kB)

Motion 1993/94:Bo602 av John Andersson (-)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo602 av John Andersson Rennäringslagen Det område inom viket rennäringen utövas i Sverige i dag sträcker sig från Idre i Dalarna i söder till Treriksröset i norr. Detta område indelas i dels ett åretruntområde, där renarna får uppehålla sig hela året, dels ett område där renarna under


Utskottsberedning: -1993/94:BoU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo601 av Sigrid Bolkéus m.fl. (s, -)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo601 av Sigrid Bolkéus m.fl. s, Kostnader för analys av cesiumhalter De radioaktiva ämnena från olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl nådde Sverige söndagen den 27 april 1986. Hårdast drabbades stora delar av Gävleborgs och Västernorrlands län, i mindre utsträckning Uppsala län, Västmanlands


Utskottsberedning: -1993/94:BoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo405 av John Andersson (-)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo405 av John Andersson Avvittring ovan odlingsgränsen Avvittringarna inom Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker skedde efter Lappmarks-reglementet- friheterna, 1749-1862, insyningar av nybyggen och utfördes enligt 1873 års avvittringsstadga, SFS 1873:26. Därmed skedde områdestilldelningen


Utskottsberedning: -1993/94:BoU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo402 av John Andersson (-)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo402 av John Andersson Ändring i fastighetsbildningslagen Vid fastighetsbildningslagens tillkomst liksom under huvudparten av de följande decennierna har jordbrukspolitiken varit inriktad på tillskapande av stora jordbruksfastigheter. Endast dessa har ansetts kunna utgöra grundval för


Utskottsberedning: -1993/94:BoU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation