Dokument & lagar (6 träffar)

Motion 2015/16:3370 av Stig Henriksson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3370 av Stig Henriksson m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel. Motivering Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen


Utskottsberedning: 2015/16:FöU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3370 av Stig Henriksson m.fl. (V) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3370 av Stig Henriksson m.fl. (V) (pdf, 81 kB)

Motion 2015/16:3350 av Stig Henriksson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3350 av Stig Henriksson m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands. 2  Inledning Regeringen har lagt


Utskottsberedning: 2015/16:FöU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3350 av Stig Henriksson m.fl. (V) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3350 av Stig Henriksson m.fl. (V) (pdf, 78 kB)

Motion 2015/16:3302 av Stig Henriksson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3302 av Stig Henriksson m.fl. V med anledning av skr. 2015/16:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagen bör tillsätta en parlamentarisk utredning som granskar


Utskottsberedning: 2015/16:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3302 av Stig Henriksson m.fl. (V) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3302 av Stig Henriksson m.fl. (V) (pdf, 75 kB)

Motion 2015/16:750 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:750 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V Adjutanter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör göras en översyn av hela systemet med adjutanter som omfattar såväl finansiering som funktion och tillkännager detta för regeringen. Motivering En


Utskottsberedning: 2015/16:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:750 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:750 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:32 av Stig Henriksson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:32 av Stig Henriksson m.fl. V Försvarsmusiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra ett tillägg till 3 b 7 förordningen 2007:1266 med instruktion för Försvarsmakten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Försvarsmusiken


Utskottsberedning: 2016/17:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:32 av Stig Henriksson m.fl. (V) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:32 av Stig Henriksson m.fl. (V) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:28 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:28 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Krisberedskap 1  Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Risk- och sårbarhetsanalys 5Resultatmål 6Ansvarsprincipen 7Utökat uppdrag 8Cybersäkerhet 9Livsmedel 10Läkemedel ett ofta förbisett område 11Det egna ansvaret 11.1Kanada


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1 2015/16:FöU7 2015/16:FöU8 2016/17:FöU8 2016/17:SoU6
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2015/16:28 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 63 kB) Motion 2015/16:28 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 113 kB)