Dokument & lagar (7 träffar)

Motion 2015/16:3220 av Björn von Sydow m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:3220 av Björn von Sydow m.fl. S Planering för civilt försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över arbetet med att öka allmänhetens kunskaper och kompetens om hur man agerar i samband med kriser och konflikter och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3220 av Björn von Sydow m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3220 av Björn von Sydow m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2015/16:2184 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2184 av Suzanne Svensson m.fl. S Kvalitetssäkring av utbildningar inom räddningstjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kunskapskontroll och kvalitetssäkring i MSB:s utbildningar gällande RIB räddningsperson i beredskap och SMO skydd


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:2184 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2184 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2015/16:2166 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2166 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Allmän samhällsplikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om allmän samhällsplikt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mellan 1901 och 2010 hade Sverige allmän värnplikt, alltså att lära sig


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2166 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2166 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:1775 av Per-Arne Håkansson (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1775 av Per-Arne Håkansson S Skyddsrummens kvalitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över frågan om hur Sveriges skyddsrum håller den av staten fastställda skyddskvaliteten, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1775 av Per-Arne Håkansson (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1775 av Per-Arne Håkansson (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:622 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:622 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Älvdalens skjutfält Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur man kan nyttja Älvdalens skjut- och övningsfält för fler frivilliga organisationer och säkerställa i det kommande värdlandsavtalet för


Utskottsberedning: 2016/17:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:622 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:622 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2015/16:599 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2015/16:599 av Hanna Westerén S Gotlands strategiska läge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Gotlands lämplighet för samordnade preventiva respektive skademinimerande insatser till sjöss och i luften och överväger ytterligare säkerhetsgagnande verksamhet


Utskottsberedning: 2016/17:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:599 av Hanna Westerén (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:599 av Hanna Westerén (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:351 av Paula Holmqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:351 av Paula Holmqvist m.fl. S Vänern och Göta älv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en utveckling av Göta älv och Vänersjöfarten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:CU13 2015/16:FöU7 2015/16:TU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:351 av Paula Holmqvist m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:351 av Paula Holmqvist m.fl. (S) (pdf, 71 kB)