Dokument & lagar (63 träffar)

Motion 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. SD Säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ingå ett defensivt försvarsförbund med Finland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1 2015/16:JuU7 2015/16:UU19 2016/17:FöU3 2017/18:UU11 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 9 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. KD Utgiftsområde 21 Energi Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller 1.Kristdemokraternas syn på energipolitiken 2.Klimatmålen grunden för Sveriges energipolitik 3.Den nuvarande energiförsörjningen 4.En mångfald av energislag 4.1.Vattenkraft


Utskottsberedning: 2015/16:FiU1 2015/16:KU17 2015/16:MJU20 2015/16:MJU8 2015/16:NU10 2015/16:NU19 2015/16:NU3 2015/16:SkU19 2015/16:TU9 2015/16:UU2 2017/18:FöU2
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 38 avslag

Motion 2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (docx, 78 kB) Motion 2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (pdf, 174 kB)

Motion 2015/16:2836 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2836 av Kent Ekeroth SD Kvotering inom polisen och brandkåren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om antagningskraven till polisutbildningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om antagningskraven


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7 2015/16:JuU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2836 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2836 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2015/16:2785 av Roger Haddad m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:2785 av Roger Haddad m.fl. FP Skärpta åtgärder mot vapenbrott och vapensmuggling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en bestämmelse om synnerligen grovt smugglingsbrott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2015/16:FöU11 2015/16:JuU20 2015/16:SkU1 2015/16:UU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2015/16:2785 av Roger Haddad m.fl. (FP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2785 av Roger Haddad m.fl. (FP) (pdf, 81 kB)

Motion 2015/16:2650 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2650 av Beatrice Ask m.fl. M, C, FP, KD Illegala vapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över den straffrättsliga påföljden för den som innehar ett olicensierat konverterat gasvapen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:FöU11 2015/16:JuU20
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2650 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:2650 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 89 kB)

Motion 2015/16:3220 av Björn von Sydow m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:3220 av Björn von Sydow m.fl. S Planering för civilt försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över arbetet med att öka allmänhetens kunskaper och kompetens om hur man agerar i samband med kriser och konflikter och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3220 av Björn von Sydow m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3220 av Björn von Sydow m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka skalskyddet mot fredstida och krigstida sabotage mot den storskaliga vattenkraften och kärnkraften avsnitt


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1 2015/16:FöU3 2015/16:FöU5 2015/16:FöU7 2015/16:FöU8 2015/16:JuU20 2015/16:NU4 2015/16:UFöU4 2015/16:UU10 2016/17:FöU3 2016/17:FöU6 2016/17:FöU8 2016/17:SoU7 2017/18:FöU7 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (86 yrkanden): 86 avslag

Motion 2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 116 kB) Motion 2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 302 kB)

Motion 2015/16:3216 av Paula Bieler (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3216 av Paula Bieler SD Ökad frångänglighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i lag slå fast rätten till frångänglighet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och ta


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3216 av Paula Bieler (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3216 av Paula Bieler (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:3184 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3184 av Daniel Bäckström m.fl. C Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1. Centerpartiets förslag


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:3184 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3184 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (pdf, 84 kB)

Motion 2015/16:3165 av Allan Widman m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3165 av Allan Widman m.fl. FP Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Den verksamhet som finansieras


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3165 av Allan Widman m.fl. (FP) (docx, 56 kB) Motion 2015/16:3165 av Allan Widman m.fl. (FP) (pdf, 96 kB)

Motion 2015/16:3065 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3065 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist båda SD Inköp av ubåt Spiggen till Försvarsmakten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Försvarsmakten bör köpa tillbaka HMS Spiggen för att den antingen kan bli övningsobjekt eller finna en bra


Utskottsberedning: 2015/16:FöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3065 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3065 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:3020 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3020 av Daniel Bäckström m.fl. C Försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den civila försvarsplaneringen ska än mer betona civil beredskap för icke-militära kriser såsom stormar och bränder och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7 2015/16:FöU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3020 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3020 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:2946 av Jeff Ahl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2946 av Jeff Ahl m.fl. SD Civilförsvaret som driftvärn i kultursektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att driftvärn för den kulturella sektorn utreds och på sikt upprättas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Civilförsvaret


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2946 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2946 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2015/16:2901 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2901 av Markus Wiechel och Jeff Ahl båda SD Värn- och samhällsplikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda återinförandet av värnplikten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:FöU8 2015/16:KrU6 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2901 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2901 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2015/16:2824 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2824 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Försvars- och säkerhetspolitisk inriktning Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Säkerhetspolitisk inriktning Läget i Försvarsmakten Bakgrund Operativ förmåga Ett stärkt svenskt försvar Stärkt förbandsverksamhet Investera i nytt luftvärnssystem Militär


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1 2015/16:FöU3 2015/16:FöU7 2016/17:FöU3 2016/17:FöU6 2016/17:FöU8 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 17 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2824 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 67 kB) Motion 2015/16:2824 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 128 kB)

Motion 2015/16:2823 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2823 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Förändrad personalförsörjning inom Försvarsmakten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa skyldigheten att tjänstgöra utomlands för kategorin gruppbefäl soldat sjöman, tidvis tjänstgöring GSS/T och


Utskottsberedning: 2015/16:FöU8 2015/16:SkU16
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2015/16:2823 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:2823 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 84 kB)

Motion 2015/16:2777 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2777 av Lars-Axel Nordell KD Sjösäkerheten på Hjälmaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska se över möjligheten att låta det statliga ansvaret för sjöräddningssamordningen på sjön Hjälmaren likställas med det på Vänern,


Utskottsberedning: 2017/18:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2777 av Lars-Axel Nordell (KD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2777 av Lars-Axel Nordell (KD) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:2634 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2634 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Konsekvenserna av havsnivåhöjningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten behöver ta ett övergripande ansvar för konsekvenserna av havsnivåhöjningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2634 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2634 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:2617 av Mikael Jansson och Jeff Ahl (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2617 av Mikael Jansson och Jeff Ahl båda SD Hemvärnsmäns mobilisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hemvärnsmän ska ha sin utrustning hemma inklusive vapen med krigsammunition och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:FöU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2617 av Mikael Jansson och Jeff Ahl (båda SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2617 av Mikael Jansson och Jeff Ahl (båda SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2015/16:2406 av Göran Lindell och Per Lodenius (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:2406 av Göran Lindell och Per Lodenius båda C Bättre beredskap för extremvädersituationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av samhällets beredskap för de extrema vädersituationer som blir följden av den klimatförändring som


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2406 av Göran Lindell och Per Lodenius (båda C) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:2406 av Göran Lindell och Per Lodenius (båda C) (pdf, 78 kB)
Paginering