Dokument & lagar (42 träffar)

Motion 2015/16:3363 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3363 av Hans Wallmark m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen omgående ska besluta om beställning av den mängd och det slag av ammunition


Utskottsberedning: 2015/16:FöU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:3363 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3363 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:3220 av Björn von Sydow m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:3220 av Björn von Sydow m.fl. S Planering för civilt försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över arbetet med att öka allmänhetens kunskaper och kompetens om hur man agerar i samband med kriser och konflikter och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3220 av Björn von Sydow m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3220 av Björn von Sydow m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2015/16:3216 av Paula Bieler (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3216 av Paula Bieler SD Ökad frångänglighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i lag slå fast rätten till frångänglighet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och ta


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3216 av Paula Bieler (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3216 av Paula Bieler (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:3065 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3065 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist båda SD Inköp av ubåt Spiggen till Försvarsmakten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Försvarsmakten bör köpa tillbaka HMS Spiggen för att den antingen kan bli övningsobjekt eller finna en bra


Utskottsberedning: 2015/16:FöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3065 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3065 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:2901 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2901 av Markus Wiechel och Jeff Ahl båda SD Värn- och samhällsplikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda återinförandet av värnplikten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:FöU8 2015/16:KrU6 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2901 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2901 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2015/16:2824 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2824 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Försvars- och säkerhetspolitisk inriktning Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Säkerhetspolitisk inriktning Läget i Försvarsmakten Bakgrund Operativ förmåga Ett stärkt svenskt försvar Stärkt förbandsverksamhet Investera i nytt luftvärnssystem Militär


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1 2015/16:FöU3 2015/16:FöU7 2016/17:FöU3 2016/17:FöU6 2016/17:FöU8 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 17 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2824 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 67 kB) Motion 2015/16:2824 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 128 kB)

Motion 2015/16:2777 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2777 av Lars-Axel Nordell KD Sjösäkerheten på Hjälmaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska se över möjligheten att låta det statliga ansvaret för sjöräddningssamordningen på sjön Hjälmaren likställas med det på Vänern,


Utskottsberedning: 2017/18:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2777 av Lars-Axel Nordell (KD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2777 av Lars-Axel Nordell (KD) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:2634 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2634 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Konsekvenserna av havsnivåhöjningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten behöver ta ett övergripande ansvar för konsekvenserna av havsnivåhöjningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2634 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2634 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:2617 av Mikael Jansson och Jeff Ahl (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2617 av Mikael Jansson och Jeff Ahl båda SD Hemvärnsmäns mobilisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hemvärnsmän ska ha sin utrustning hemma inklusive vapen med krigsammunition och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:FöU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2617 av Mikael Jansson och Jeff Ahl (båda SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2617 av Mikael Jansson och Jeff Ahl (båda SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2015/16:2406 av Göran Lindell och Per Lodenius (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:2406 av Göran Lindell och Per Lodenius båda C Bättre beredskap för extremvädersituationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av samhällets beredskap för de extrema vädersituationer som blir följden av den klimatförändring som


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2406 av Göran Lindell och Per Lodenius (båda C) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:2406 av Göran Lindell och Per Lodenius (båda C) (pdf, 78 kB)

Motion 2015/16:2321 av Pia Hallström (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2321 av Pia Hallström M Utbildningsplatser för kommunala räddningstjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska erbjuda utbildningar fördelat på flera platser i landet och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:2321 av Pia Hallström (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2321 av Pia Hallström (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:2184 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2184 av Suzanne Svensson m.fl. S Kvalitetssäkring av utbildningar inom räddningstjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kunskapskontroll och kvalitetssäkring i MSB:s utbildningar gällande RIB räddningsperson i beredskap och SMO skydd


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:2184 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2184 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2015/16:2166 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2166 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Allmän samhällsplikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om allmän samhällsplikt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mellan 1901 och 2010 hade Sverige allmän värnplikt, alltså att lära sig


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2166 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2166 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:1966 av Lotta Finstorp och Gunilla Nordgren (båda M)

Motion till riksdagen 2015/16:1966 av Lotta Finstorp och Gunilla Nordgren båda M Översyn av krisberedskapen i hela samhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av krisberedskapen i hela samhället och tillkännager detta för regeringen. Motivering Myndigheten


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1966 av Lotta Finstorp och Gunilla Nordgren (båda M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1966 av Lotta Finstorp och Gunilla Nordgren (båda M) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:1944 av Lars-Arne Staxäng (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1944 av Lars-Arne Staxäng M Förbättrad framkomlighet för utryckningsfordon genom nationellt låssystem för vägbommar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad framkomlighet för utryckningsfordon i områden som nyttjas av allmänheten genom ett


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1944 av Lars-Arne Staxäng (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1944 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:1929 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1929 av Anders Hansson M Certifiering av brandmän Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett krav på genomgången SMO-utbildning för att kunna bli heltidsbrandman och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1929 av Anders Hansson (M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1929 av Anders Hansson (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:1928 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1928 av Anders Hansson M Om införandet av en skyddsrumsavgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av möjligheten att införa en skyddsrumsavgift i syfte att säkerställa inspektioner av och kvaliteten på våra skyddsrum och


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1928 av Anders Hansson (M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1928 av Anders Hansson (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2015/16:1775 av Per-Arne Håkansson (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1775 av Per-Arne Håkansson S Skyddsrummens kvalitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över frågan om hur Sveriges skyddsrum håller den av staten fastställda skyddskvaliteten, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1775 av Per-Arne Håkansson (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1775 av Per-Arne Håkansson (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:1743 av Gunilla Nordgren (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1743 av Gunilla Nordgren M Försörjningsberedskap och risk- och sårbarhetsanalys Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom att en risk- och sårbarhetsanalys bör göras som omfattar hela livsmedelskedjan från produktion, import och livsmedelsindustri till distribution för att


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1743 av Gunilla Nordgren (M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1743 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:1667 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M)

Motion till riksdagen 2015/16:1667 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden båda M Långsiktig finansiering för att minska skredrisken i Göta älvdalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skredsäkerhet i Göta älvdalen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1667 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1667 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M) (pdf, 68 kB)
Paginering