Dokument & lagar (7 träffar)

Motion 2015/16:2634 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2634 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Konsekvenserna av havsnivåhöjningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten behöver ta ett övergripande ansvar för konsekvenserna av havsnivåhöjningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2634 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2634 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:2173 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2173 av Hans Wallmark m.fl. M Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2173 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:2173 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Motion 2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. M Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta Totalförsvarets forskningsinstitut utreda möjligheten att återupprätta det psykologiska försvaret som egen myndighet och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1 2015/16:FöU3 2015/16:FöU5 2015/16:FöU7 2015/16:FöU8 2016/17:FöU3 2016/17:FöU6 2016/17:FöU8 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 21 avslag, 3 bifall,

Motion 2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 118 kB)

Motion 2015/16:1929 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1929 av Anders Hansson M Certifiering av brandmän Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett krav på genomgången SMO-utbildning för att kunna bli heltidsbrandman och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1929 av Anders Hansson (M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1929 av Anders Hansson (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:1928 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1928 av Anders Hansson M Om införandet av en skyddsrumsavgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av möjligheten att införa en skyddsrumsavgift i syfte att säkerställa inspektioner av och kvaliteten på våra skyddsrum och


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1928 av Anders Hansson (M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1928 av Anders Hansson (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2015/16:1209 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1209 av Anders Hansson M Rakel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av möjligheten till att samtliga statliga, regionala samt kommunala myndigheter och organisationer som arbetar inom krisberedskap ska införa telekommunikationssystemet


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1209 av Anders Hansson (M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1209 av Anders Hansson (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2015/16:685 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2015/16:685 av Anders Hansson M Förutsättningarna för deltidsanställda brandmän 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn av villkoren för deltidsanställda inom räddningstjänsten bör göras och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:685 av Anders Hansson (M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:685 av Anders Hansson (M) (pdf, 59 kB)