Dokument & lagar (10 träffar)

Motion 2015/16:3392 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3392 av Mikael Jansson m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:163 Elsäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör förtydligas vad en person med tillfällig yrkesutövning har för befogenheter och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:FöU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3392 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3392 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:3374 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3374 av Mikael Jansson och Roger Richtoff båda SD med anledning av prop. 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 besluta att bistå Frankrike genom överlåtelse av försvarsmateriel i form av ammunition


Utskottsberedning: 2015/16:FöU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3374 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3374 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:3351 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3351 av Mikael Jansson och Roger Richtoff båda SD med anledning av prop. 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i lagen 1994:588 om utbildning för fredsfrämjande verksamhet i enlighet med vad som anges i


Utskottsberedning: 2015/16:FöU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3351 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3351 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2015/16:3332 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3332 av Mikael Jansson och Roger Richtoff båda SD med anledning av skr. 2015/16:88 Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krisberedskapens anslagsstruktur och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:FöU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3332 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3332 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:3298 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3298 av Mikael Jansson m.fl. SD med anledning av skr. 2015/16:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att antalet ledamöter i Siun ska utökas så att samtliga partier som


Utskottsberedning: 2015/16:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3298 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3298 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:3285 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3285 av Mikael Jansson m.fl. SD med anledning av skr. 2015/16:50 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sekretessreglerna och samtalsordningen mellan SOS Alarm och länskommunikationscentralerna


Utskottsberedning: 2015/16:FöU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3285 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3285 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka skalskyddet mot fredstida och krigstida sabotage mot den storskaliga vattenkraften och kärnkraften avsnitt


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1 2015/16:FöU3 2015/16:FöU5 2015/16:FöU7 2015/16:FöU8 2015/16:JuU20 2015/16:NU4 2015/16:UFöU4 2015/16:UU10 2016/17:FöU3 2016/17:FöU6 2016/17:FöU8 2016/17:SoU7 2017/18:FöU7 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (86 yrkanden): 86 avslag

Motion 2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 116 kB) Motion 2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 302 kB)

Motion 2015/16:2946 av Jeff Ahl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2946 av Jeff Ahl m.fl. SD Civilförsvaret som driftvärn i kultursektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att driftvärn för den kulturella sektorn utreds och på sikt upprättas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Civilförsvaret


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2946 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2946 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2015/16:1561 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1561 av Roger Richtoff och Mikael Jansson båda SD Omlokalisering av statsflyg och särredovisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 5 i statsflygsförordningen ändras från lokalisering Bromma till Arlanda och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:1561 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1561 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:1558 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1558 av Roger Richtoff och Mikael Jansson båda SD Rekrytering i Luleå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åter starta ett rekryteringskontor i Luleå och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är allmänt känt att Försvarsmakten


Utskottsberedning: 2015/16:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1558 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1558 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) (pdf, 62 kB)