Dokument & lagar (12 träffar)

Motion 2015/16:3363 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3363 av Hans Wallmark m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen omgående ska besluta om beställning av den mängd och det slag av ammunition


Utskottsberedning: 2015/16:FöU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:3363 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3363 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:2650 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2650 av Beatrice Ask m.fl. M, C, FP, KD Illegala vapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över den straffrättsliga påföljden för den som innehar ett olicensierat konverterat gasvapen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:FöU11 2015/16:JuU20
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2650 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:2650 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 89 kB)

Motion 2015/16:3184 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3184 av Daniel Bäckström m.fl. C Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1. Centerpartiets förslag


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:3184 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3184 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (pdf, 84 kB)

Motion 2015/16:3020 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3020 av Daniel Bäckström m.fl. C Försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den civila försvarsplaneringen ska än mer betona civil beredskap för icke-militära kriser såsom stormar och bränder och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7 2015/16:FöU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3020 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3020 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:2824 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2824 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Försvars- och säkerhetspolitisk inriktning Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Säkerhetspolitisk inriktning Läget i Försvarsmakten Bakgrund Operativ förmåga Ett stärkt svenskt försvar Stärkt förbandsverksamhet Investera i nytt luftvärnssystem Militär


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1 2015/16:FöU3 2015/16:FöU7 2016/17:FöU3 2016/17:FöU6 2016/17:FöU8 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 17 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2824 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 67 kB) Motion 2015/16:2824 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 128 kB)

Motion 2015/16:2321 av Pia Hallström (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2321 av Pia Hallström M Utbildningsplatser för kommunala räddningstjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska erbjuda utbildningar fördelat på flera platser i landet och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:2321 av Pia Hallström (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2321 av Pia Hallström (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:2250 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2250 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1 2015/16:FöU7 2015/16:FöU8 2016/17:FöU3 2017/18:UU11 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2250 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 57 kB) Motion 2015/16:2250 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 88 kB)

Motion 2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. M Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta Totalförsvarets forskningsinstitut utreda möjligheten att återupprätta det psykologiska försvaret som egen myndighet och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1 2015/16:FöU3 2015/16:FöU5 2015/16:FöU7 2015/16:FöU8 2016/17:FöU3 2016/17:FöU6 2016/17:FöU8 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 21 avslag, 3 bifall,

Motion 2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 118 kB)

Motion 2015/16:2171 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2171 av Allan Widman m.fl. FP, M, C, KD En stärkt krisberedskap m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för räddningstjänstens deltidsbrandkår att kunna rädda liv, ge trygghet och finnas i hela landet och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1 2015/16:FöU7 2016/17:FöU6 2016/17:FöU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 2 avslag, 3 bifall,

Motion 2015/16:2171 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:2171 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) (pdf, 88 kB)

Motion 2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. KD Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller 1.Sverige behöver fler bostäder 2.Det bostadspolitiska målet 3.Flyttskatter 4.Stärk den regionala planeringsnivån


Utskottsberedning: 2015/16:CU1 2015/16:CU13 2015/16:CU14 2015/16:FöU8 2015/16:MJU1 2015/16:MJU6 2015/16:NU10 2015/16:SfU3 2015/16:SkU29 2015/16:SoU1 2015/16:TU1 2015/16:UbU15 2016/17:CU12 2016/17:CU14 2016/17:CU15 2016/17:CU4 2016/17:CU8
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 26 avslag, 3 bifall,

Motion 2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) (docx, 86 kB) Motion 2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) (pdf, 194 kB)

Motion 2015/16:95 av Allan Widman m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:95 av Allan Widman m.fl. FP Utveckla veteranpolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen senast innan utgången av riksmötet 2015/16 bör omsätta Veteranutredningens förslag i en proposition och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:95 av Allan Widman m.fl. (FP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:95 av Allan Widman m.fl. (FP) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:32 av Stig Henriksson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:32 av Stig Henriksson m.fl. V Försvarsmusiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra ett tillägg till 3 b 7 förordningen 2007:1266 med instruktion för Försvarsmakten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Försvarsmusiken


Utskottsberedning: 2016/17:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:32 av Stig Henriksson m.fl. (V) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:32 av Stig Henriksson m.fl. (V) (pdf, 69 kB)