Dokument & lagar (228 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:44

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:44 DATUM 2016-06-14 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, stf chefen SI Ola Hedin, politiskt sakkunniga Annelie Gregor, pressekreterare Marinette Nyh Radebo samt kanslirådet Åsa Anclair,

2016-06-14

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:43

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:43 DATUM 2016-06-09 TID 10.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade att medge att riksdagsledamot Anders Schröder MPsom väljs till ledamot i försvarsutskottet av kammaren i dag kl. 12.00, fick vara närvarande

2016-06-09

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:42

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:42 DATUM 2016-06-07 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information av Säpo om årsboken 2015 Generaldirektör Anders Thornberg och stabstjänstgörande Ahn-Za Hagström, båda från Säkerhetspolisen, informerade om myndighetens årsbok 2015 m.m. Ledamöternas

2016-06-07

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:41

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:41 DATUM 2016-05-26 TID 09.4510.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om beredskapslagring m.m.tema dricksvatten och livsmedelsförsörjning Tf. generaldirektör Annica Sohlström och teamchef Mats Johansson från Livsmedelsverket och huvudsekreterare Folke

2016-05-26

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:40

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:40 DATUM 2016-05-19 TID 09.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Elsäkerhet FöU12 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:163 och en motion. Utskottet justerade 2015/16:FöU12. SD-ledamöterna anmälde en reservation. 2 Beredskapslagring m.m. Generaldirektör

2016-05-19

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:39

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:39 DATUM 2016-05-17 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om den nuvarande militära utvecklingen i Arktis och en introduktion till olika nationella säkerhetspolitiska inriktningar kring arktiska frågor Seniora forskaren Siemon Wezeman och forskaren

2016-05-17

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:38

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:38 DATUM 2016-05-12 TID 09.3010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands FöU14 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:122 och motioner. Utskottet justerade 2015/16:FöU14. M-SD-C-V-L- och KD-ledamöterna

2016-05-12

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:37

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:37 DATUM 2016-05-10 TID 11.0011.39 11.4112.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, statssekreterare Jan Salestrand, politiskt sakkunnig Anders Eriksson och pressekreterare Marinette Nyh Radebo

2016-05-10

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:36

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:36 DATUM 2016-04-28 TID 09.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet FöU10 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:126. Utskottet justerade 2015/16:FöU10. 2 Verksamheten

2016-04-28

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:35

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:35 DATUM 2016-04-26 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen FöU3y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2015/16:75. Utskottet

2016-04-26

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:34

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:34 DATUM 2016-04-21 TID 09.3010.35 10.4010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Det materiella arvet m.m. Generallöjtnant Anders Silwer, Konteramiral Thomas Engevall och Överstelöjtnant Hans Zettermark från Försvarsmakten informerade om Försvarsmaktens ej krigsplacerade

2016-04-21

Motion 2015/16:3392 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3392 av Mikael Jansson m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:163 Elsäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör förtydligas vad en person med tillfällig yrkesutövning har för befogenheter och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:FöU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3392 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3392 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 70 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:33

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:33 DATUM 2016-04-14 TID 09.4510.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:32. 2 Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet FöU10 Utskottet behandlade proposition 2015/16:126.

2016-04-14

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:32

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:32 DATUM 2016-04-12 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:31. 2 Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete FöU13 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:88

2016-04-12

Motion 2015/16:3374 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3374 av Mikael Jansson och Roger Richtoff båda SD med anledning av prop. 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 besluta att bistå Frankrike genom överlåtelse av försvarsmateriel i form av ammunition


Utskottsberedning: 2015/16:FöU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3374 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3374 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (pdf, 61 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:31

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:31 DATUM 2016-04-05 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet FöU9 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:116. Utskottet justerade betänkande 2015/16:FöU9. 2 Justering av protokoll

2016-04-05

Motion 2015/16:3370 av Stig Henriksson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3370 av Stig Henriksson m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel. Motivering Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen


Utskottsberedning: 2015/16:FöU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3370 av Stig Henriksson m.fl. (V) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3370 av Stig Henriksson m.fl. (V) (pdf, 81 kB)

Motion 2015/16:3363 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3363 av Hans Wallmark m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen omgående ska besluta om beställning av den mängd och det slag av ammunition


Utskottsberedning: 2015/16:FöU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:3363 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3363 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:3351 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3351 av Mikael Jansson och Roger Richtoff båda SD med anledning av prop. 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i lagen 1994:588 om utbildning för fredsfrämjande verksamhet i enlighet med vad som anges i


Utskottsberedning: 2015/16:FöU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3351 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3351 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2015/16:3350 av Stig Henriksson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3350 av Stig Henriksson m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands. 2  Inledning Regeringen har lagt


Utskottsberedning: 2015/16:FöU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3350 av Stig Henriksson m.fl. (V) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3350 av Stig Henriksson m.fl. (V) (pdf, 78 kB)