Dokument & lagar (22 träffar)

Motion 2013/14:Fö6 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö6 av Peter Hultqvist m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:185 Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser 201314S20010 med anledning av Regeringens skrivelse 2013 14 185 Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser Förslag


Utskottsberedning: 2013/14:FöU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Fö6 av Peter Hultqvist m.fl. (S) (doc, 66 kB)

Motion 2013/14:Fö251 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö251 av Peter Hultqvist m.fl. S Utgiftsområde 6. Försvar och samhällets krisberedskap S27001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap med de ändringar i förhållande till regeringens förslag som framgår i


Utskottsberedning: 2013/14:FöU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:Fö251 av Peter Hultqvist m.fl. (S) (doc, 69 kB)

Motion 2013/14:Fö247 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö247 av Peter Hultqvist m.fl. S Försvar och samhällets krisberedskap S27002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det svenska försvarets främsta uppgift är försvaret av Sverige, dess suveränitet och integritet.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU1 2013/14:FöU11 2013/14:FöU2 2013/14:FöU7 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2013/14:Fö247 av Peter Hultqvist m.fl. (S) (doc, 105 kB)

Motion 2013/14:Fö245 av Meeri Wasberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö245 av Meeri Wasberg m.fl. S Försäljning av skärgårdsmark S6116 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Fortifikationsverkets uppdrag bör justeras på så sätt att även andra hänsyn än de rent marknadsekonomiska


Utskottsberedning: 2013/14:FiU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö245 av Meeri Wasberg m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Fö230 av Elin Lundgren (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö230 av Elin Lundgren S Förbud för privatpersoner mot att avfyra fyrverkerier S6046 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbud för privatpersoner mot att köpa och avfyra fyrverkerier. Motivering Det är sedan


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö230 av Elin Lundgren (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Fö229 av Ingemar Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö229 av Ingemar Nilsson S Elsäkerheten i Sverige S25116 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att 4 6 och 15 i elinstallatörsförordningen 1990:806 bör få den lydelse som framgår av motionen. Motivering Ansvaret för elsäkerheten i Sverige är


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö229 av Ingemar Nilsson (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:Fö244 av Eva-Lena Jansson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö244 av Eva-Lena Jansson S Integritetskommission S6119 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en integritetskommission. Motivering Med Edward Snowdens avslöjande om NSA:s, USA:s nationella säkerhetstjänst, storskaliga


Utskottsberedning: 2013/14:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö244 av Eva-Lena Jansson (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Fö237 av Helene Petersson i Stockaryd och Kerstin Engle (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö237 av Helene Petersson i Stockaryd och Kerstin Engle S De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och deras inverkan på människor och miljö S6101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör starta


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö237 av Helene Petersson i Stockaryd och Kerstin Engle (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Fö225 av Helene Petersson i Stockaryd (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö225 av Helene Petersson i Stockaryd S Ökad forskning om elektromagnetisk strålning med speciell inriktning på barn S2193 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmuntra och stödja ytterligare forskning om elektromagnetiska


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö225 av Helene Petersson i Stockaryd (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Fö223 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö223 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Framtiden för Älvdalens skjut- och övningsfält S6105 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att utveckla verksamheten vid Älvdalens skjut- och övningsfält. Motivering Älvdalens


Utskottsberedning: 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö223 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Fö220 av Suzanne Svensson och Kerstin Haglö (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö220 av Suzanne Svensson och Kerstin Haglö S Kustbevakningens uppdrag S6090 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av Kustbevakningens uppdrag. Motivering Kustbevakning har en viktig funktion att fylla.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö220 av Suzanne Svensson och Kerstin Haglö (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Fö236 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö236 av Hillevi Larsson m.fl. S Sevesoanläggningar S6052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sevesoanläggningar i Sverige. Motivering I Seveso i Italien inträffade en allvarlig kemikalieolycka 1976. Den var en


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö236 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Fö235 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö235 av Hillevi Larsson m.fl. S Kärnkraft S6051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förebyggande arbete gällande kärnkraften. Motivering Efter att ha upplevt de stora olyckorna som hänt kärnkraften i Tjernobyl,


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö235 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Fö221 av Hans Hoff och Adnan Dibrani (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö221 av Hans Hoff och Adnan Dibrani S Ägardirektiv till kärnkraftverk S4003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ägardirektiv till kärnkraftverk. Motivering Svensk kärnkraftsindustri har genom åren haft ett högt


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö221 av Hans Hoff och Adnan Dibrani (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Fö213 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö213 av Catharina Bråkenhielm S Raketer S6080 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagstiftningen om förbud mot smällare. Motivering För ett antal år sedan infördes ett förbud av försäljning av smällare


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö213 av Catharina Bråkenhielm (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Fö209 av Roza Güclü Hedin (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö209 av Roza Güclü Hedin S Samordning mellan Försvarsmakten och polisen gällande posttraumatisk stress S6026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samordning mellan Försvarsmakten och polisen gällande posttraumatisk


Utskottsberedning: 2013/14:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö209 av Roza Güclü Hedin (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Fö208 av Roza Güclü Hedin (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö208 av Roza Güclü Hedin S Brandsäkerhet och förebyggande arbete S6024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om brandsäkerhet och förebyggande arbete. Motivering Lagen säger att bostäder som är byggda 1998 och framåt


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö208 av Roza Güclü Hedin (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Fö206 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö206 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman S Åtgärdsprogram mot vardags- och drunkningsolyckor S6013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en statlig samordning genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Fö206 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Fö242 av Kerstin Engle m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö242 av Kerstin Engle m.fl. S Värdigt boende för elöverkänsliga S18155 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av forskning och utveckling av värdiga boendeformer för elöverkänsliga. Motivering Trots att forskningen


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö242 av Kerstin Engle m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Fö231 av Åsa Lindestam (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö231 av Åsa Lindestam S Elöverkänsliga och rätten till ett värdigt boende S18104 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om boendeformer för elöverkänsliga. Motivering Många personer far illa i vårt samhälle idag. En


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö231 av Åsa Lindestam (S) (doc, 54 kB)
Paginering