Dokument & lagar (3 träffar)

Motion 2013/14:U251 av Anita Brodén m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2013/14:U251 av Anita Brodén m.fl. FP Stärkt Östersjösamarbete för att rädda vårt innanhav FP811 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samordnade internationella åtgärder för att rädda Östersjön. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2013/14:FöU7 2013/14:UU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:U251 av Anita Brodén m.fl. (FP) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:So474 av Anita Brodén och Christer Winbäck (FP)

Motion till riksdagen 2013/14:So474 av Anita Brodén och Christer Winbäck FP Hörselnedsättning en folksjukdom som kan mötas med åtgärder FP817 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det arbete som bedrivs av de hörselskadades intresseorganisation.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11 2013/14:KrU7 2013/14:SoU19
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:So474 av Anita Brodén och Christer Winbäck (FP) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:U220 av Eva Flyborg (FP)

Motion till riksdagen 2013/14:U220 av Eva Flyborg FP Internationellt arbete för att motverka våld mot kvinnor FP526 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska arbeta för att alla FN:s medlemsländer ska anta och uppfylla resolution


Utskottsberedning: 2013/14:FöU2 2013/14:SfU6 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2013/14:U220 av Eva Flyborg (FP) (doc, 75 kB)