Dokument & lagar (109 träffar)

Motion 2013/14:Fö219 av Lars Gustafsson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö219 av Lars Gustafsson KD Skördeskadefond Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheterna till en nationell skördeskadefond för skogs- och jordbruksnäringarna. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö219 av Lars Gustafsson (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Fö252 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö252 av Tuve Skånberg KD Förbättrad säkerhet vid badplatser Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att ge länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga och ansvara för tillsynen


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö252 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 56 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:1

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1 DATUM 2013-09-19 TID 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utskottets arbetsplanering hösten 2013 Tillförordnade kanslichefen meddelade att utskottets ärendeplanering har delgivits ledamöterna. 2 Kanslimeddelanden Tf kanslichefen meddelade

2013-09-19

Motion 2013/14:Fö215 av Anders Andersson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö215 av Anders Andersson KD Översvämningar i Emån KD581 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av lagar och förordningar för att förebygga och förhindra översvämningar i våra vattendrag i Småland.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö215 av Anders Andersson (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Fö204 av Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö204 av Björn Söder SD Skärp kraven på sökande till Försvarsmakten SD14 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skärpa kraven på sökande till Försvarsmakten. Motivering På Försvarsmaktens hemsida kan man läsa att


Utskottsberedning: 2013/14:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö204 av Björn Söder (SD) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Fö203 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö203 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Allmän värnplikt V308 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör utreda hur ett värnpliktsförsvar kan införas och när detta kan ske. 2 Inledning Det svenska


Utskottsberedning: 2013/14:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö203 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:Fö202 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö202 av Torbjörn Björlund m.fl. V Ansvarsfulla militära övningar V309 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att försvarets övningar i Vättern inte ska utökas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:Fö202 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:Fö201 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö201 av Lars-Axel Nordell KD Sjöräddningen på Hjälmaren KD553 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen ska se över möjligheten att låta det statliga ansvaret för sjöräddningssamordningen på sjön Hjälmaren likställas med den på Vänern, Vättern och Mälaren. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö201 av Lars-Axel Nordell (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:C280 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:C280 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Konsumentfrid och skuldsättning V586 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Konsumtionsfrid 4 4.1 Begränsad direktreklam 5 4.2 Telefonförsäljning och marknadsföring 5 5 Överskuldsatta 6 6 Reklam riktad till barn 7 7 Könsdiskriminerande


Utskottsberedning: 2013/14:CU1 2013/14:CU11 2013/14:CU20 2013/14:FöU6 2013/14:JuU15 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2013/14:C280 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 102 kB)