Dokument & lagar (109 träffar)

Motion 2013/14:Fö209 av Roza Güclü Hedin (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö209 av Roza Güclü Hedin S Samordning mellan Försvarsmakten och polisen gällande posttraumatisk stress S6026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samordning mellan Försvarsmakten och polisen gällande posttraumatisk


Utskottsberedning: 2013/14:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö209 av Roza Güclü Hedin (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Fö208 av Roza Güclü Hedin (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö208 av Roza Güclü Hedin S Brandsäkerhet och förebyggande arbete S6024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om brandsäkerhet och förebyggande arbete. Motivering Lagen säger att bostäder som är byggda 1998 och framåt


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö208 av Roza Güclü Hedin (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Fö206 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö206 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman S Åtgärdsprogram mot vardags- och drunkningsolyckor S6013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en statlig samordning genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Fö206 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Fö242 av Kerstin Engle m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö242 av Kerstin Engle m.fl. S Värdigt boende för elöverkänsliga S18155 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av forskning och utveckling av värdiga boendeformer för elöverkänsliga. Motivering Trots att forskningen


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö242 av Kerstin Engle m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Fö239 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö239 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden M Behoven av finansiering av skredsäkerhet i Götaälvdalen M1868 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skredsäkerhet i Götaälvdalen. Motivering Göta älv och dess


Utskottsberedning: 2013/14:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö239 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (M) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Fö238 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö238 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden M Riskerna med stigande vattennivåer i Vänern och vattenflöden i Göta älv M1886 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över riskerna vid höga vattennivåer


Utskottsberedning: 2013/14:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö238 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (M) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Fö231 av Åsa Lindestam (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö231 av Åsa Lindestam S Elöverkänsliga och rätten till ett värdigt boende S18104 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om boendeformer för elöverkänsliga. Motivering Många personer far illa i vårt samhälle idag. En


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö231 av Åsa Lindestam (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Fö224 av Eva Sonidsson och Kristina Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö224 av Eva Sonidsson och Kristina Nilsson S Brandvarnare S18154 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fungerande brandvarnare i bostaden. Motivering Under de senaste två åren har flera uppmärksammade bränder inträffat


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö224 av Eva Sonidsson och Kristina Nilsson (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Fö207 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö207 av Krister Hammarbergh M Flytt av helikopterflottiljen till Kallax M1946 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att flytta helikopterflottiljen från Malmen till Kallax. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö207 av Krister Hammarbergh (M) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Fö205 av Lars-Arne Staxäng (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö205 av Lars-Arne Staxäng M Nationellt låssystem för vägbommar så att ambulanser kommer fram M1233 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten till ett nationellt låssystem för vägbommar i bostadsområden, på


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö205 av Lars-Arne Staxäng (M) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:U209 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:U209 av Torbjörn Björlund m.fl. V Freds- och säkerhetspolitik V307 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 EU 5 4.1 Krigsmaterielsamarbetet inom EU 5 4.1.1 Europeiska försvarsbyrån EDA 6 4.2 Kärnvapen 6 5 Nato 6 5.1 Partnerskap för fred, PFP 7 5.2 Natoledda


Utskottsberedning: 2013/14:FöU2 2013/14:FöU7 2013/14:FöU9 2013/14:KU1 2013/14:UU11 2013/14:UU15 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2013/14:U209 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 104 kB)

Motion 2013/14:Fö228 av Henrik Ripa och Isabella Jernbeck (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö228 av Henrik Ripa och Isabella Jernbeck M 18-års åldersgräns för solariesolning M1693 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att bryta ut frågan om 18-års åldersgräns för att använda solarier


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö228 av Henrik Ripa och Isabella Jernbeck (M) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Fö216 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö216 av Lise Nordin m.fl. MP Ompröva försvarets vindkraftsstopp MP2903 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ompröva Försvarsmaktens vindkraftsstopp för att låta vindkraften samexistera med försvaret. Inledning


Utskottsberedning: 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö216 av Lise Nordin m.fl. (MP) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:Fö212 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö212 av Peter Rådberg m.fl. MP Stoppa Försvarsmaktens rätt att förstöra miljön MP3105 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Försvarsmakten inte ska ges möjligheter att öka bombningarna i Vättern. Motivering Försvarsmakten


Utskottsberedning: 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö212 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 75 kB)

Motion 2013/14:Fö211 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö211 av Peter Rådberg m.fl. MP Försvarsmaktens riksintressen bör begränsas MP3104 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten ska ges möjlighet att påverka markanvändningen i anslutning till anläggningar, befästningsanläggningar,


Utskottsberedning: 2013/14:FöU9 2013/14:MJU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:Fö211 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:Fö256 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö256 av Maria Ferm m.fl. MP Kriskommission för integritetsskyddet MP2105 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en kriskommission för integritetsskyddet som kan genomlysa FRA:s arbete och föreslå förändringar.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU5 2013/14:JuU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:Fö256 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Fö222 av Maria Plass (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö222 av Maria Plass M Samordning vid översvämningar M1345 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över statens ansvar i frågan om samordning vid översvämningar. Motivering Närheten till vatten har alltid haft


Utskottsberedning: 2013/14:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö222 av Maria Plass (M) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:C222 av Jan Lindholm och Mats Pertoft (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:C222 av Jan Lindholm och Mats Pertoft MP Planera för större marginaler med ett nytt klimat MP2617 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att revidera plan- och bygglagen med hänsyn till behovet av större marginaler


Utskottsberedning: 2013/14:CU10 2013/14:FöU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:C222 av Jan Lindholm och Mats Pertoft (MP) (doc, 64 kB)

Motion 2013/14:Ju441 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju441 av Kent Ekeroth SD Kvotering inom polis och brandkår SD223 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de fysiska kraven vid polisantagningen ska höjas för båda könen till männens tidigare nivå. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11 2013/14:JuU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2013/14:Ju441 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:Fö243 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö243 av Hillevi Larsson m.fl. S Skyddsregel gällande solariesolande för barn under 18 år S19069 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att målsman måste ge sitt tillstånd vid solariesolande för barn under 18 år. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö243 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 56 kB)