Dokument & lagar (109 träffar)

Motion 2013/14:Fö258 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö258 av Josef Fransson m.fl. SD Självförsörjning SD82 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en parlamentarisk utredning för en långsiktig livsmedelsstrategi i syfte att fastställa mål för en successivt


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö258 av Josef Fransson m.fl. (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Fö244 av Eva-Lena Jansson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö244 av Eva-Lena Jansson S Integritetskommission S6119 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en integritetskommission. Motivering Med Edward Snowdens avslöjande om NSA:s, USA:s nationella säkerhetstjänst, storskaliga


Utskottsberedning: 2013/14:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö244 av Eva-Lena Jansson (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Fö237 av Helene Petersson i Stockaryd och Kerstin Engle (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö237 av Helene Petersson i Stockaryd och Kerstin Engle S De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och deras inverkan på människor och miljö S6101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör starta


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö237 av Helene Petersson i Stockaryd och Kerstin Engle (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Fö232 av Valter Mutt (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö232 av Valter Mutt MP Marinövningar i tätbefolkade områden MP2805 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med uppdraget att utforma ett lagförslag som starkt inskränker Försvarsmaktens möjlighet


Utskottsberedning: 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö232 av Valter Mutt (MP) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Fö227 av Mats Pertoft (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö227 av Mats Pertoft MP Växthusgaser o försäkringar MP3346 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att förhindra att försäkringsbolag friskriver sig från klimatkatastrofer. Motivering Ett av


Utskottsberedning: 2013/14:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö227 av Mats Pertoft (MP) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Fö226 av Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö226 av Ulrika Carlsson i Skövde C Elöverkänslighet C369 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten och förutsättningarna för att inrätta lågstrålande zoner i alla kommuner, liksom strålningsfria


Utskottsberedning: 2013/14:CU10 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:Fö226 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Fö225 av Helene Petersson i Stockaryd (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö225 av Helene Petersson i Stockaryd S Ökad forskning om elektromagnetisk strålning med speciell inriktning på barn S2193 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmuntra och stödja ytterligare forskning om elektromagnetiska


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö225 av Helene Petersson i Stockaryd (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Fö223 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö223 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Framtiden för Älvdalens skjut- och övningsfält S6105 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att utveckla verksamheten vid Älvdalens skjut- och övningsfält. Motivering Älvdalens


Utskottsberedning: 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö223 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Fö220 av Suzanne Svensson och Kerstin Haglö (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö220 av Suzanne Svensson och Kerstin Haglö S Kustbevakningens uppdrag S6090 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av Kustbevakningens uppdrag. Motivering Kustbevakning har en viktig funktion att fylla.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö220 av Suzanne Svensson och Kerstin Haglö (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Fö218 av Irene Oskarsson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö218 av Irene Oskarsson KD Livsmedelsförsörjningen som säkerhetsfråga Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sveriges utmaningar när det gäller livsmedelsförsörjning. Motivering De säkerhetspolitiska


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö218 av Irene Oskarsson (KD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Fö214 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö214 av Torbjörn Björlund m.fl. V De frivilliga försvarsorganisationerna V306 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Frivilliga försvarsorganisationer 2 4 Hemvärnet de nationella skyddsstyrkorna 3 4.1 Direktutbildning i Hemvärnet 4 4.2 Hemvärnets


Utskottsberedning: 2013/14:FöU1 2013/14:FöU2 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:Fö214 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 75 kB)

Motion 2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. MP För hela orten Politik för upprustning och hållbarhet i miljonprogramsområden MP1004 1 Sammanfattning Miljonprogrammet är en sammanfattande benämning på den bostads- och byggpolitik som bedrevs under perioden 19641975 i Sverige då cirka 1 000 000 lägenheter


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:AU9 2013/14:CU1 2013/14:CU10 2013/14:CU9 2013/14:FiU25 2013/14:FiU3 2013/14:FöU4 2013/14:JuU1 2013/14:KrU1 2013/14:NU12 2013/14:SfU1 2013/14:SkU16 2013/14:SoU1 2013/14:SoU10 2013/14:SoU18 2013/14:TU1 2013/14:TU13 2013/14:TU20 2013/14:UbU10 2013/14:UbU11 2013/14:UbU15
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 38 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 163 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:2

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM 2013-10-01 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Modernare reglering av statsluftfarten FöU3 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:165 och motion. Utskottet justerade betänkande 2013/14:FöU3. V-ledamoten anmälde

2013-10-01

Motion 2013/14:Fö236 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö236 av Hillevi Larsson m.fl. S Sevesoanläggningar S6052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sevesoanläggningar i Sverige. Motivering I Seveso i Italien inträffade en allvarlig kemikalieolycka 1976. Den var en


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö236 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Fö235 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö235 av Hillevi Larsson m.fl. S Kärnkraft S6051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förebyggande arbete gällande kärnkraften. Motivering Efter att ha upplevt de stora olyckorna som hänt kärnkraften i Tjernobyl,


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö235 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Fö233 av Erik A Eriksson och Helena Lindahl (C)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö233 av Erik A Eriksson och Helena Lindahl C Radonhalten i inomhusluft C491 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Socialstyrelsens mål. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Fö233 av Erik A Eriksson och Helena Lindahl (C) (doc, 62 kB)

Motion 2013/14:Fö221 av Hans Hoff och Adnan Dibrani (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö221 av Hans Hoff och Adnan Dibrani S Ägardirektiv till kärnkraftverk S4003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ägardirektiv till kärnkraftverk. Motivering Svensk kärnkraftsindustri har genom åren haft ett högt


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö221 av Hans Hoff och Adnan Dibrani (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Fö217 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö217 av Peter Rådberg m.fl. MP Sverige behöver en nationell katastroffond MP3110 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör se över möjligheten att upprätta en ersättningsfond eller katastroffond.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö217 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Fö213 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö213 av Catharina Bråkenhielm S Raketer S6080 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagstiftningen om förbud mot smällare. Motivering För ett antal år sedan infördes ett förbud av försäljning av smällare


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö213 av Catharina Bråkenhielm (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Fö210 av Jan Lindholm och Bengt Berg (MP, V)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö210 av Jan Lindholm och Bengt Berg MP, V Vagabonderande strömmar MP2643 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av åtgärder som avskaffar problemet med vagabonderande strömmar. Tidigare behandling Av uppföljningen


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö210 av Jan Lindholm och Bengt Berg (MP, V) (doc, 57 kB)