Dokument & lagar (19 träffar)

Motion 2013/14:Fö6 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö6 av Peter Hultqvist m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:185 Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser 201314S20010 med anledning av Regeringens skrivelse 2013 14 185 Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser Förslag


Utskottsberedning: 2013/14:FöU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Fö6 av Peter Hultqvist m.fl. (S) (doc, 66 kB)

Motion 2013/14:Fö4 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö4 av Torbjörn Björlund m.fl. V med anledning av skr. 2013/14:54 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet V020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av Siuns Statens


Utskottsberedning: 2013/14:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Fö4 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Fö1 av Mikael Jansson och Stellan Bojerud (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö1 av Mikael Jansson och Stellan Bojerud SD med anledning av prop. 2013/14:38 Dammsäkerhet SD440 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att dammanläggningar i dammsäkerhetsklass A ska klassas som skyddsobjekt och omfattas


Utskottsberedning: 2013/14:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö1 av Mikael Jansson och Stellan Bojerud (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:MJ505 av Kew Nordqvist m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ505 av Kew Nordqvist m.fl. MP En jordbruks- och livsmedelsstrategi MP3008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör starta en process för att utarbeta och införa en samlad jordbruks- och livsmedelsstrategi.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11 2013/14:MJU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:MJ505 av Kew Nordqvist m.fl. (MP) (doc, 79 kB)

Motion 2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö257 av Mikael Jansson SD Utgiftsområde 06 Försvar och samhällets krisberedskap SD106 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa ett svenskt beredskapslager för olja kap. 2.2Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:FöU1 2013/14:FöU11 2013/14:FöU2 2013/14:FöU5 2013/14:FöU7 2013/14:FöU9 2013/14:SkU16 2013/14:UFöU1 2013/14:UU11 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (50 yrkanden): 50 avslag

Motion 2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD) (doc, 3616 kB)

Motion 2013/14:Fö241 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö241 av Peter Rådberg m.fl. MP Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap MP1026 1 Sammanfattning Europa upplever idag den fredligaste perioden på vår kontinent någonsin. Samtidigt är andra delar av världen drabbade av krig och konflikter. I enlighet med FN-stadgans principer


Utskottsberedning: 2013/14:FöU1 2013/14:FöU7
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2013/14:Fö241 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 103 kB)

Motion 2013/14:Fö251 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö251 av Peter Hultqvist m.fl. S Utgiftsområde 6. Försvar och samhällets krisberedskap S27001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap med de ändringar i förhållande till regeringens förslag som framgår i


Utskottsberedning: 2013/14:FöU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:Fö251 av Peter Hultqvist m.fl. (S) (doc, 69 kB)

Motion 2013/14:Fö247 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö247 av Peter Hultqvist m.fl. S Försvar och samhällets krisberedskap S27002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det svenska försvarets främsta uppgift är försvaret av Sverige, dess suveränitet och integritet.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU1 2013/14:FöU11 2013/14:FöU2 2013/14:FöU7 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2013/14:Fö247 av Peter Hultqvist m.fl. (S) (doc, 105 kB)

Motion 2013/14:Fö246 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö246 av Peter Rådberg m.fl. MP Försvarsmotion MP3101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge direktiv till Försvarsmakten att anpassa försvaret efter den hotbild och den efterfrågan på internationella åtaganden


Utskottsberedning: 2013/14:FöU1 2013/14:FöU2 2013/14:FöU7 2013/14:FöU9 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2013/14:Fö246 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 110 kB)

Motion 2013/14:N441 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:N441 av Maria Ferm m.fl. MP Digitala rättigheter MP2103 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 8 4 Fritt tillträde för alla 8 4.1 De statliga fibernäten 9 4.2 Wifi roaming 9 4.3 LAN-spel 9 4.4 Nätneutralitet 10 5 Medborgerliga rättigheter och integritet 11


Utskottsberedning: 2013/14:CU20 2013/14:FöU5 2013/14:JuU14 2013/14:JuU15 2013/14:KrU4 2013/14:KrU6 2013/14:KU23 2013/14:KU25 2013/14:KU26 2013/14:NU15 2013/14:SkU18 2013/14:TU7 2013/14:UbU14 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): 46 avslag

Motion 2013/14:N441 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 148 kB)

Motion 2013/14:N334 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:N334 av Lise Nordin m.fl. MP Avskaffa kärnkraftens subventioner MP2908 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skyndsamt utreda vad en kärnkraftssubvention innebär. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2013/14:CU14 2013/14:FöU6 2013/14:NU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:N334 av Lise Nordin m.fl. (MP) (doc, 72 kB)

Motion 2013/14:Fö258 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö258 av Josef Fransson m.fl. SD Självförsörjning SD82 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en parlamentarisk utredning för en långsiktig livsmedelsstrategi i syfte att fastställa mål för en successivt


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö258 av Josef Fransson m.fl. (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Fö214 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö214 av Torbjörn Björlund m.fl. V De frivilliga försvarsorganisationerna V306 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Frivilliga försvarsorganisationer 2 4 Hemvärnet de nationella skyddsstyrkorna 3 4.1 Direktutbildning i Hemvärnet 4 4.2 Hemvärnets


Utskottsberedning: 2013/14:FöU1 2013/14:FöU2 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:Fö214 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 75 kB)

Motion 2013/14:Fö217 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö217 av Peter Rådberg m.fl. MP Sverige behöver en nationell katastroffond MP3110 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör se över möjligheten att upprätta en ersättningsfond eller katastroffond.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö217 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:U209 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:U209 av Torbjörn Björlund m.fl. V Freds- och säkerhetspolitik V307 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 EU 5 4.1 Krigsmaterielsamarbetet inom EU 5 4.1.1 Europeiska försvarsbyrån EDA 6 4.2 Kärnvapen 6 5 Nato 6 5.1 Partnerskap för fred, PFP 7 5.2 Natoledda


Utskottsberedning: 2013/14:FöU2 2013/14:FöU7 2013/14:FöU9 2013/14:KU1 2013/14:UU11 2013/14:UU15 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2013/14:U209 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 104 kB)

Motion 2013/14:Fö216 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö216 av Lise Nordin m.fl. MP Ompröva försvarets vindkraftsstopp MP2903 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ompröva Försvarsmaktens vindkraftsstopp för att låta vindkraften samexistera med försvaret. Inledning


Utskottsberedning: 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö216 av Lise Nordin m.fl. (MP) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:Fö212 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö212 av Peter Rådberg m.fl. MP Stoppa Försvarsmaktens rätt att förstöra miljön MP3105 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Försvarsmakten inte ska ges möjligheter att öka bombningarna i Vättern. Motivering Försvarsmakten


Utskottsberedning: 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö212 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 75 kB)

Motion 2013/14:Fö211 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö211 av Peter Rådberg m.fl. MP Försvarsmaktens riksintressen bör begränsas MP3104 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten ska ges möjlighet att påverka markanvändningen i anslutning till anläggningar, befästningsanläggningar,


Utskottsberedning: 2013/14:FöU9 2013/14:MJU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:Fö211 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:Fö202 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö202 av Torbjörn Björlund m.fl. V Ansvarsfulla militära övningar V309 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att försvarets övningar i Vättern inte ska utökas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:Fö202 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 60 kB)