Dokument & lagar (51 träffar)

Motion 2013/14:Fö5 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö5 av Mikael Jansson SD med anledning av prop. 2013/14:144 Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling SD471 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2013/14:Fö5 av Mikael Jansson (SD) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:Fö3 av Peter Rådberg och Maria Ferm (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö3 av Peter Rådberg och Maria Ferm MP med anledning av skr. 2013/14:54 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet MP021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska vara mer utförlig


Utskottsberedning: 2013/14:FöU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:Fö3 av Peter Rådberg och Maria Ferm (MP) (doc, 64 kB)

Motion 2013/14:Fö2 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö2 av Mikael Jansson SD med anledning av skr. 2013/14:54 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet SD286 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att antalet ledamöter i Statens inspektion


Utskottsberedning: 2013/14:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö2 av Mikael Jansson (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Fö255 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö255 av Jan Lindholm MP Försiktighetsprincipen på strålsäkerhetsområdet samt vetenskaplig osäkerhet MP2642 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att försiktighetsprincipen i miljöbalken gäller även på strålsäkerhetsområdet.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Fö255 av Jan Lindholm (MP) (doc, 86 kB)

Motion 2013/14:Fö254 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö254 av Jan Lindholm MP Barns rätt till skydd mot strålning från elektronisk teknik under skoltid MP2641 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda barns rätt till skolgång utan att utsättas för skador från


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö254 av Jan Lindholm (MP) (doc, 90 kB)

Motion 2013/14:Fö253 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö253 av Jan Lindholm MP Forskning om strålning räddar barn MP2632 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sänkta gränsvärden för mikrovågsstrålning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Fö253 av Jan Lindholm (MP) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:Fö250 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö250 av Mikael Jansson SD Överföring av icke operativa flygplan till museum SD439 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka förutsättningarna för Försvarets materielverk att skänka två stycken 32 Lansen,


Utskottsberedning: 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö250 av Mikael Jansson (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:Fö249 av Mikael Jansson och David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö249 av Mikael Jansson och David Lång SD Svensk självförsörjningsgrad inom livsmedelsproduktion SD436 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anta en målsättning för den svenska självförsörjningsgraden inom svensk


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö249 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Fö248 av Mikael Jansson och David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö248 av Mikael Jansson och David Lång SD Datum för tillåtet fyrverkeri SD433 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fyrverkeri endast ska vara tillåtet vid vissa svenska högtider, nyårsafton och valborgsmässoafton


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö248 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:U251 av Anita Brodén m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2013/14:U251 av Anita Brodén m.fl. FP Stärkt Östersjösamarbete för att rädda vårt innanhav FP811 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samordnade internationella åtgärder för att rädda Östersjön. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2013/14:FöU7 2013/14:UU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:U251 av Anita Brodén m.fl. (FP) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:So474 av Anita Brodén och Christer Winbäck (FP)

Motion till riksdagen 2013/14:So474 av Anita Brodén och Christer Winbäck FP Hörselnedsättning en folksjukdom som kan mötas med åtgärder FP817 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det arbete som bedrivs av de hörselskadades intresseorganisation.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11 2013/14:KrU7 2013/14:SoU19
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:So474 av Anita Brodén och Christer Winbäck (FP) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:Fö245 av Meeri Wasberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö245 av Meeri Wasberg m.fl. S Försäljning av skärgårdsmark S6116 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Fortifikationsverkets uppdrag bör justeras på så sätt att även andra hänsyn än de rent marknadsekonomiska


Utskottsberedning: 2013/14:FiU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö245 av Meeri Wasberg m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Fö240 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö240 av Edward Riedl M Förbud mot grön laser M1219 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över möjligheten att förbjuda försäljning och innehav av starka laserpekare för privat bruk. Motivering Under


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö240 av Edward Riedl (M) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Fö230 av Elin Lundgren (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö230 av Elin Lundgren S Förbud för privatpersoner mot att avfyra fyrverkerier S6046 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbud för privatpersoner mot att köpa och avfyra fyrverkerier. Motivering Det är sedan


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö230 av Elin Lundgren (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Fö229 av Ingemar Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö229 av Ingemar Nilsson S Elsäkerheten i Sverige S25116 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att 4 6 och 15 i elinstallatörsförordningen 1990:806 bör få den lydelse som framgår av motionen. Motivering Ansvaret för elsäkerheten i Sverige är


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö229 av Ingemar Nilsson (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:U220 av Eva Flyborg (FP)

Motion till riksdagen 2013/14:U220 av Eva Flyborg FP Internationellt arbete för att motverka våld mot kvinnor FP526 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska arbeta för att alla FN:s medlemsländer ska anta och uppfylla resolution


Utskottsberedning: 2013/14:FöU2 2013/14:SfU6 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2013/14:U220 av Eva Flyborg (FP) (doc, 75 kB)

Motion 2013/14:Fö244 av Eva-Lena Jansson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö244 av Eva-Lena Jansson S Integritetskommission S6119 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en integritetskommission. Motivering Med Edward Snowdens avslöjande om NSA:s, USA:s nationella säkerhetstjänst, storskaliga


Utskottsberedning: 2013/14:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö244 av Eva-Lena Jansson (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Fö237 av Helene Petersson i Stockaryd och Kerstin Engle (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö237 av Helene Petersson i Stockaryd och Kerstin Engle S De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och deras inverkan på människor och miljö S6101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör starta


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö237 av Helene Petersson i Stockaryd och Kerstin Engle (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Fö232 av Valter Mutt (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö232 av Valter Mutt MP Marinövningar i tätbefolkade områden MP2805 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med uppdraget att utforma ett lagförslag som starkt inskränker Försvarsmaktens möjlighet


Utskottsberedning: 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö232 av Valter Mutt (MP) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Fö227 av Mats Pertoft (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö227 av Mats Pertoft MP Växthusgaser o försäkringar MP3346 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att förhindra att försäkringsbolag friskriver sig från klimatkatastrofer. Motivering Ett av


Utskottsberedning: 2013/14:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö227 av Mats Pertoft (MP) (doc, 55 kB)
Paginering