Dokument & lagar (8 träffar)

Motion 2013/14:Fö5 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö5 av Mikael Jansson SD med anledning av prop. 2013/14:144 Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling SD471 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2013/14:Fö5 av Mikael Jansson (SD) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:Fö2 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö2 av Mikael Jansson SD med anledning av skr. 2013/14:54 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet SD286 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att antalet ledamöter i Statens inspektion


Utskottsberedning: 2013/14:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö2 av Mikael Jansson (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Fö1 av Mikael Jansson och Stellan Bojerud (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö1 av Mikael Jansson och Stellan Bojerud SD med anledning av prop. 2013/14:38 Dammsäkerhet SD440 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att dammanläggningar i dammsäkerhetsklass A ska klassas som skyddsobjekt och omfattas


Utskottsberedning: 2013/14:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö1 av Mikael Jansson och Stellan Bojerud (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö257 av Mikael Jansson SD Utgiftsområde 06 Försvar och samhällets krisberedskap SD106 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa ett svenskt beredskapslager för olja kap. 2.2Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:FöU1 2013/14:FöU11 2013/14:FöU2 2013/14:FöU5 2013/14:FöU7 2013/14:FöU9 2013/14:SkU16 2013/14:UFöU1 2013/14:UU11 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (50 yrkanden): 50 avslag

Motion 2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD) (doc, 3616 kB)

Motion 2013/14:Fö250 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö250 av Mikael Jansson SD Överföring av icke operativa flygplan till museum SD439 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka förutsättningarna för Försvarets materielverk att skänka två stycken 32 Lansen,


Utskottsberedning: 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö250 av Mikael Jansson (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:Fö249 av Mikael Jansson och David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö249 av Mikael Jansson och David Lång SD Svensk självförsörjningsgrad inom livsmedelsproduktion SD436 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anta en målsättning för den svenska självförsörjningsgraden inom svensk


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö249 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Fö248 av Mikael Jansson och David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö248 av Mikael Jansson och David Lång SD Datum för tillåtet fyrverkeri SD433 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fyrverkeri endast ska vara tillåtet vid vissa svenska högtider, nyårsafton och valborgsmässoafton


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö248 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Fö258 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö258 av Josef Fransson m.fl. SD Självförsörjning SD82 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en parlamentarisk utredning för en långsiktig livsmedelsstrategi i syfte att fastställa mål för en successivt


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö258 av Josef Fransson m.fl. (SD) (doc, 56 kB)