Dokument & lagar (18 träffar)

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Barn av vår tid 6 Tid med barnen 6 Arbetstidsförkortning 7 Friår 7 Familjer är olika 8 En mer flexibel föräldraförsäkring 8 Ledig under graviditetens sista tid 8 Förlängt SGI-skydd 9 Rätt att gå ner i tid 9 Rätt till 3 års tjänstledighet 9


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:BoU7 2005/06:JuU19 2005/06:JuU22 2005/06:KrU22 2005/06:KU14 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SoU18 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2005/06:SoU6 2005/06:UbU11 2005/06:UbU12 2006/07:SoU8
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 42 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 160 kB)

Motion 2005/06:Bo328 av Gudrun Schyman (-)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en bostadsvaneundersökning. Motivering Dagens bostadsbyggande sker med tvåsamhet som norm och tar sin utgångspunkt i hushåll med två löner. Kvinnor har som regel en betydligt svagare och mer utsatt ekonomisk


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo328 av Gudrun Schyman (-) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:T612 av Claes Roxbergh m.fl. (mp, c, fp, kd, -)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Vägverkets cykelstrategi skyndsamt bör genomföras. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Vägverket bör ges i uppdrag att garantera cyklisternas framkomlighet


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:SkU16 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:T612 av Claes Roxbergh m.fl. (mp, c, fp, kd, -) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:MJ449 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 4 Skogens många värden 8 Stora regionala skillnader 8 Analys för verkningsfulla åtgärder 8 Biologisk mångfald i hela Sverige 9 Miljömålet ska överordnas produktionsmålet 9 Långsiktigt nyttjande av en förnybar resurs 10 Trakthyggesbruk 10 Kontinuitetsskogar 10


Utskottsberedning: 2005/06:BoU5 2005/06:KrU17 2005/06:MJU10 2005/06:MJU13 2005/06:MJU14 2005/06:MJU16 2005/06:MJU17 2005/06:MJU19 2005/06:MJU2 2005/06:MJU25 2005/06:MJU3 2005/06:MJU7 2005/06:NU13 2005/06:NU2 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (60 yrkanden): 60 avslag

Motion 2005/06:MJ449 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -) (doc, 174 kB)

Motion 2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Motivering 6 Kulturen och jämställdheten 7 Folkbildning 7 Museer 8 Länsmuseerna 8 Genusaspekter på museiverksamheten 9 Teater, dans och musik 9 Barn- och ungdomsverksamhet 10 Fria grupper 10 Dans 11 Musik 11 Länsmusiken 11 Arrangörsstödet 11 Fonogramstödet 12 Folkmusik 12


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:FiU19 2005/06:KrU1 2005/06:KrU12 2005/06:KrU13 2005/06:KrU16 2005/06:KrU18 2005/06:KrU20 2005/06:KrU23 2005/06:KrU24 2005/06:KrU26 2005/06:KrU28 2005/06:KrU31 2005/06:KrU4 2005/06:KrU5 2005/06:KrU9 2005/06:KU14 2005/06:KU28 2005/06:KU30 2005/06:LU13 2005/06:NU2 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SfU11 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SkU19
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 43 avslag

Motion 2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 179 kB)

Motion 2005/06:N338 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Energipolitikens utmaningar 4 Fossilgasen 4 Gasutbyggnad oförenlig med klimatmål 5 Föråldrat gasbeslut 6 Gasen behövs på annat håll 7 Gas för fordon 7 Gas utanför nätet 8 Kraftvärmebeskattning 8 Oljan 9 Eldningsolja har minskat, men inte drivmedel 10 Genomslag för


Utskottsberedning: 2005/06:BoU11 2005/06:FiU1 2005/06:KU28 2005/06:MJU1 2005/06:MJU14 2005/06:MJU15 2005/06:MJU3 2005/06:NU17 2005/06:NU18 2005/06:NU19 2005/06:NU3 2005/06:SkU15 2005/06:SkU20
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2005/06:N338 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 166 kB)

Motion 2005/06:MJ351 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Bakgrund 5 Sakområden med åtgärdsförslag 5 Livsmedel 5 Socker 6 Gröna miljöer 7 Buller 7 Motion rörelse 8 Alkohol 9 Tobak 10 Narkotika 11 Psykisk hälsa 12 Jämställdhet 13 Hiv, sexualitet och reproduktiv hälsa 14 Demokrati och frihet 15


Utskottsberedning: 2005/06:BoU6 2005/06:BoU7 2005/06:FiU19 2005/06:JuSoU1 2005/06:KrU11 2005/06:KrU15 2005/06:KrU8 2005/06:MJU3 2005/06:MJU8 2005/06:SkU20 2005/06:SkU22 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:SoU31 2005/06:UbU11
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 29 avslag, 3 bifall,

Motion 2005/06:MJ351 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 140 kB)

Motion 2005/06:So364 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 4 Barn och utbildning 4 LSS 5 Hjälpmedel 7 Tillgänglighet 7 Arbete och daglig verksamhet 9 Handikappersättning 10 Kunskap och forskning 10 Inflytande, kultur och fritid 11 Personal 11 Domstolstrots 11 Internationell solidaritet 12


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:BoU7 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SkU17 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:SoU22 2005/06:TU5 2005/06:UbU11 2005/06:UbU6 2005/06:UbU8 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2005/06:So364 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) (doc, 104 kB)

Motion 2004/05:MJ38 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 203 2 Förslag till riksdagsbeslut 207 3 Sammanfattning 214 4 Inledning 214 5 En överordnad miljöpolitik 215 6 Livsmöjligheter 215 7 Rättvist miljöutrymme 215 7.1 Rättvist miljöutrymme 215 7.2 Den saknade miljödimensionen 216 7.3 Global handelspolitik 216 7.4 Hållbar


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:MJU3 2005/06:MJU4 2005/06:NU18
Riksdagsbeslut (128 yrkanden): 128 avslag

Motion 1993/94:Bo602 av John Andersson (-)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo602 av John Andersson Rennäringslagen Det område inom viket rennäringen utövas i Sverige i dag sträcker sig från Idre i Dalarna i söder till Treriksröset i norr. Detta område indelas i dels ett åretruntområde, där renarna får uppehålla sig hela året, dels ett område där renarna under


Utskottsberedning: -1993/94:BoU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo601 av Sigrid Bolkéus m.fl. (s, -)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo601 av Sigrid Bolkéus m.fl. s, Kostnader för analys av cesiumhalter De radioaktiva ämnena från olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl nådde Sverige söndagen den 27 april 1986. Hårdast drabbades stora delar av Gävleborgs och Västernorrlands län, i mindre utsträckning Uppsala län, Västmanlands


Utskottsberedning: -1993/94:BoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo405 av John Andersson (-)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo405 av John Andersson Avvittring ovan odlingsgränsen Avvittringarna inom Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker skedde efter Lappmarks-reglementet- friheterna, 1749-1862, insyningar av nybyggen och utfördes enligt 1873 års avvittringsstadga, SFS 1873:26. Därmed skedde områdestilldelningen


Utskottsberedning: -1993/94:BoU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo402 av John Andersson (-)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo402 av John Andersson Ändring i fastighetsbildningslagen Vid fastighetsbildningslagens tillkomst liksom under huvudparten av de följande decennierna har jordbrukspolitiken varit inriktad på tillskapande av stora jordbruksfastigheter. Endast dessa har ansetts kunna utgöra grundval för


Utskottsberedning: -1993/94:BoU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Bo49 av Sten Söderberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Bo49 av Sten Söderberg med anledning av prop. 1992/93:242 Minskad statlig reglering av kommunernas ansvar för boendefrågor Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att de särskilda reglerna i bostadsförsörjningslagen om skyldighet för en kommun att upprätta och redovisa


Utskottsberedning: -1992/93:BoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Bo28 av Sten Söderberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Bo28 av Sten Söderberg med anledning av prop. 1992/93:115 Ändringar i jordabalkens hyresregler I propositionen föreslås ett flertal ändringar i 12 kap. jordabalken, dvs. hyreslagen. Reglerna om förverkande av hyresrätt på grund av bristande hyresbetalning görs mindre stränga mot bostadshyresgäster.


Utskottsberedning: -1992/93:BoU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Bo402 av John Andersson (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Bo402 av John Andersson Ägande och nyttjande av mark ovan odlingsgränsen Ett av de första initiativ som den tillträdande regeringen tog hösten 1991 var att tillsätta en utredning om ett förstärkt ägarskydd. Tanken bakom det hela är att äganderätten skall få ett bättre grundlagsskydd.


Utskottsberedning: -1992/93:BoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Bo24 av Annika Åhnberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Bo24 av Annika Åhnberg med anledning av prop. 1992/93:80 Utökat älvskydd Utökat älvskydd Regeringen föreslår i proposition 1992/93:80 att ett antal älvsträckor skall erhålla skydd enligt naturresurslagen. Detta är ett stort och glädjande framsteg ur naturvårdssynpunkt. Propositionen överensstämmer


Utskottsberedning: -1992/93:BoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Bo4 av Annika Åhnberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Bo4 av Annika Åhnberg med anledning av prop. 1992/93:32 Samerna och samisk kultur m.m. Om ersättning för viltskador Samerättsutredningens mångåriga arbete resulterade till sist i slutbetänkandet Samerätt och sameting år 1989. Man föreslog att samerna, genom ett tillägg i regeringsformen


Utskottsberedning: -1992/93:BoU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation