Dokument & lagar (101 träffar)

Motion 2005/06:Bo16 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att stöd till energieffektivisering i bebyggelsen bör vara långsiktiga och teknikneutrala. Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med ett förslag om att staten i sin upphandling skall välja produkter


Utskottsberedning: 2005/06:BoU9
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:Bo16 av Rigmor Stenmark m.fl. (c) (doc, 62 kB)

Motion 2005/06:Bo12 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ett hyressättningssystem för nybyggda lägenheter med fri hyressättning kombinerat med ett starkt besittningsskydd som en viktig väg att stimulera nybyggnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:BoU10
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Bo12 av Rigmor Stenmark m.fl. (c) (doc, 51 kB)

Motion 2005/06:Bo7 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en översyn av lagstiftningen och ansvarsfördelningen inom plan- och bygglagens område med utgångspunkt i federalismens principer. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Bo7 av Rigmor Stenmark m.fl. (c) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:Bo4 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att delar av fastighetsbildning skall kunna upphandlas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Lantmäteriverkets verksamhet inom ramen för uppdragsdivisionen Metria


Utskottsberedning: 2005/06:BoU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Bo4 av Rigmor Stenmark m.fl. (c) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:Bo315 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd, m, fp, c)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att upphäva lagen 2002:102 om allmännyttiga bostadsföretag. Riksdagen beslutar att upphäva lagen 2000:1383 om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 2 Inledning Det är viktigt att slå vakt om kommunernas möjligheter att fullt ut ta sitt bostadsförsörjningsansvar. Kommunernas


Utskottsberedning: 2005/06:BoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Bo315 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd, m, fp, c) (doc, 63 kB)

Motion 2005/06:Bo314 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd, m, fp, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med förslag om lagstiftning för enskilda ägarlägenheter. Riksdagen begär att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med förslag till ändring av fastighetsbildningslagen 1970:988 som innebär ett avskaffande av 3 kap. 1


Utskottsberedning: 2005/06:BoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Bo314 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd, m, fp, c) (doc, 61 kB)

Motion 2005/06:Bo335 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

1 Sammanfattning Centerpartiet eftersträvar en bostadspolitik baserad på federalismens principer där makten byggs underifrån och var och en är delaktig i utformningen av sitt boende. Var och en ska själv kunna välja var och hur man vill bo. I sitt val är det viktigt att få möjligheten att kunna ta ansvar för sig själv


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:BoU10 2005/06:BoU12 2005/06:BoU5 2005/06:BoU6 2005/06:BoU7 2005/06:FiU1 2005/06:MJU3 2005/06:SkU18
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2005/06:Bo335 av Rigmor Stenmark m.fl. (c) (doc, 134 kB)

Motion 2005/06:Bo330 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag i anslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande enligt följande uppställning: Anslag år 2006 tkr Regeringens förslag Anslags förändring 21:1 Bostadsbidrag 3 730 000 200


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo330 av Rigmor Stenmark m.fl. (c) (doc, 52 kB)

Motion 2005/06:Bo303 av Rigmor Stenmark (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om s.k. herrelös mark. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att staten bör ta sitt ansvar så att Herrhagens bostadsområde, Söderfors i Tierps kommun, blir sanerat.1 1 Yrkande


Utskottsberedning: 2005/06:BoU5 2005/06:MJU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Bo303 av Rigmor Stenmark (c) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:Bo226 av Rigmor Stenmark och Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att äganderätten skall stärkas genom att grundlagsskyddas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att expropriering ej får ske med mindre än att alla andra förslag till lösningar


Utskottsberedning: 2005/06:BoU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Bo226 av Rigmor Stenmark och Agne Hansson (c) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Bo208 av Rigmor Stenmark och Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bostad och arbete. Motivering Enligt Statistiska centralbyråns undersökning bor cirka 50 procent av ungdomar i åldern 1824 år hemma hos sina föräldrar. Siffran är högre hos de unga männen än hos kvinnorna. Att ungdomarna


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo208 av Rigmor Stenmark och Agne Hansson (c) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Bo233 av Jörgen Johansson och Rigmor Stenmark (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av lagen 1992:1574 om bostadsanpassningsbidrag inkluderande förändringar av den 1 juli 2000. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av hissbidrag för äldre


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Bo233 av Jörgen Johansson och Rigmor Stenmark (c) (doc, 59 kB)

Motion 2005/06:Bo225 av Rigmor Stenmark och Birgitta Carlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av jordförvärvslagen i syfte att stärka de s.k. familje/jord- och skogsbruken. Motivering Livskraftiga lantbruk är en motor för landsbygden. Med ett konkurrenskraftigt lantbruk följer också livsmedelsförädlingsföretag,


Utskottsberedning: 2005/06:BoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo225 av Rigmor Stenmark och Birgitta Carlsson (c) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:So315 av Rigmor Stenmark (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om äldres valfrihet i familjeliv, boende och arbete. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av arbetsrätt och skatteregler så att äldre kan välja om de önskar förkorta


Utskottsberedning: 2005/06:AU3 2005/06:BoU7 2005/06:JuU1 2005/06:SoU21
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:So315 av Rigmor Stenmark (c) (doc, 62 kB)

Motion 2005/06:Bo219 av Rigmor Stenmark och Jörgen Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förbättring för att kunna få banklån och kreditgarantier för att bygga på landsbygden. Motivering Det råder obalans på bostadsmarknaden i vårt land, en obalans som oftast beskrivs som en obalans mellan bostadsbrist


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo219 av Rigmor Stenmark och Jörgen Johansson (c) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Bo205 av Rigmor Stenmark (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bullerservitut. Motivering Det är stor brist på bostäder i UppsalaStockholmsregionen. Därför är det bra att vi har markägare som vill sälja mark till bostadsbyggande i denna region. Knivsta kommun ligger mitt emellan


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo205 av Rigmor Stenmark (c) (doc, 54 kB)

Motion 2004/05:Bo13 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo13 av Rigmor Stenmark m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:112 Ändrade regler för bostadsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition om ändrade regler för bostadsbidrag. Regeringens förslag I regeringens proposition om bostadsbidrag föreslås regeländringar


Utskottsberedning: 2004/05:BoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Bo9 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo9 av Rigmor Stenmark m.fl. c med anledning av prop. 2004/05: 53 Ändringar i jordförvärvslagen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bättre möjligheter för familjejordbrukens utveckling. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2004/05:BoU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2004/05:Bo2 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo2 av Rigmor Stenmark m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:35 Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag som friskriver kommuner från saneringskostnader i linje med vad som anförts nedan och


Utskottsberedning: 2004/05:BoU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Bo286 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m, fp, kd, c)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo286 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. m, fp, kd, c Stopplagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att upphäva lagen om allmännyttiga bostadsföretag samt de övergångsregler från den s.k. stopplagen som fortfarande tillämpas. Lagen om allmännyttiga bostadsföretag Lagen om


Utskottsberedning: 2004/05:BoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag