Dokument & lagar (11 träffar)

Motion 2017/18:4138 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:4138 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:229 Miljöinformation om drivmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om att den som bedriver


Utskottsberedning: 2017/18:MJU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:4138 av Jens Holm m.fl. (V) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:4138 av Jens Holm m.fl. (V) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:4019 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:4019 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:147 Ny djurskyddslag 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd bör ges i uppdrag att utreda vilka djur som bör finnas på en positiv lista över


Utskottsberedning: 2017/18:MJU24
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2017/18:4019 av Jens Holm m.fl. (V) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:4019 av Jens Holm m.fl. (V) (pdf, 89 kB)

Motion 2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. V En hållbar och långsiktig energipolitik 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Ett förnybart energisystem 3.1 Energiöverenskommelsen 4 Forskning 5 Energieffektivisering 5.1 Bostadssektorn 5.2 Industrin 5.3 Vita


Utskottsberedning: 2017/18:CU31 2017/18:FöU11 2017/18:FöU6 2017/18:MJU19 2017/18:NU10 2017/18:NU19 2017/18:NU22 2017/18:NU4 2017/18:NU9
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V) (docx, 89 kB) Motion 2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V) (pdf, 174 kB)

Motion 2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. V En förbättrad landsbygdspolitik 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 En politik för att hela Sverige ska leva 3.1 Statens ansvar för landsbygdsfrågorna 3.1.1 Sprid statliga myndigheter och företag till fler orter


Utskottsberedning: 2017/18:CU16 2017/18:FiU22 2017/18:KU37 2017/18:MJU18 2017/18:NU12 2017/18:NU19 2017/18:SkU12 2017/18:SoU16 2017/18:TU4 2017/18:TU9 2017/18:UbU11 2017/18:UU18 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (docx, 86 kB) Motion 2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (pdf, 157 kB)

Motion 2017/18:3598 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3598 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. V Konsumenträtt 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Alla konsumenter ska ha rätt till god konsumentvägledning 4.1Förebyggande arbete och rätt kompetens för konsumentvägledare 5Stärkt konsumentskydd


Utskottsberedning: 2017/18:CU10 2017/18:CU17 2017/18:CU20 2017/18:FöU7 2017/18:MJU12 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2017/18:3598 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) (docx, 82 kB) Motion 2017/18:3598 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) (pdf, 148 kB)

Motion 2017/18:3363 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3363 av Nooshi Dadgostar m.fl. V En demokratisk, jämlik och hållbar stad 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 En stad för alla 3.1 Markpolitik för inkludering 4 Planera för människor, inte för marknaden 4.1 Miljö och hälsa 4.2 Ett statligt


Utskottsberedning: 2017/18:CU16 2017/18:MJU19
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2017/18:3363 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) (docx, 78 kB) Motion 2017/18:3363 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) (pdf, 134 kB)

Motion 2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. V Miljöanpassad vägtrafik 1  Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör anta ett mål till 2030 om minst 80 procents reduktion av utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken jämfört med 2010 års nivå och


Utskottsberedning: 2017/18:MJU15 2017/18:MJU22 2017/18:NU22 2017/18:SkU10 2017/18:TU13
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V) (docx, 69 kB) Motion 2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V) (pdf, 105 kB)

Motion 2017/18:2338 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:2338 av Jens Holm m.fl. V Minskad köttkonsumtion Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett mål om att minska köttkonsumtionen med minst 25 procent till 2025, jämfört med dagens nivåer, bör införas och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18 2017/18:MJU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:2338 av Jens Holm m.fl. (V) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:2338 av Jens Holm m.fl. (V) (pdf, 90 kB)

Motion 2017/18:2334 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:2334 av Jens Holm m.fl. V Färre kemikalier i vår omvärld 1  Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör verka för en global ramkonvention för farliga kemikalier och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2017/18:MJU12 2017/18:MJU15
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2017/18:2334 av Jens Holm m.fl. (V) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:2334 av Jens Holm m.fl. (V) (pdf, 100 kB)

Motion 2017/18:1149 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:1149 av Jens Holm m.fl. V Biologisk mångfald 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Naturen grunden för vår välfärd 4Levande skogar 4.1Sverige behöver ett nytt etappmål i enlighet med internationella förpliktelser och miljökvalitetsmål 4.2Kvalitetssäkra


Utskottsberedning: 2017/18:CU31 2017/18:MJU12 2017/18:MJU13 2017/18:MJU17 2017/18:MJU19 2017/18:MJU9 2017/18:NU10 2017/18:NU4
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2017/18:1149 av Jens Holm m.fl. (V) (docx, 76 kB) Motion 2017/18:1149 av Jens Holm m.fl. (V) (pdf, 115 kB)

Motion 2017/18:1141 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:1141 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Klimaträttvisa 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Vänsterpartiets utgångspunkter i klimatpolitiken 4.1Rättvist miljöutrymme 4.2Klimaträttvisa 4.3Klimat, klass och kön 4.4Rika påverkar klimatet mest


Utskottsberedning: 2017/18:MJU22 2017/18:NU10 2017/18:NU11 2017/18:NU22 2017/18:SkU10 2017/18:UU21
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2017/18:1141 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 91 kB) Motion 2017/18:1141 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 176 kB)