Dokument & lagar (429 träffar)

Motion 2017/18:3872 av Maria Stockhaus (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3872 av Maria Stockhaus M Kemikalieinspektionens godkännande av nya bekämpningsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av att effektivisera Kemikalieinspektionens godkännande av nya bekämpningsmedel och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3872 av Maria Stockhaus (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3872 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Sammanfattning Hela Sverige måste ges förutsättningar att växa sig starkt. Vi vill stärka konkurrenskraften hos landsbygdens företag och skapa möjligheter för en ökad livsmedelsproduktion.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 97 kB)

Motion 2017/18:3863 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3863 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Sammanfattning Sverige ska fortsätta att vara ett grönt föregångsland. Därför förespråkar Moderaterna en kostnadseffektiv miljö- och klimatpolitik med hög klimatnytta. Utsläpp av växthusgaser är lika skadliga


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1 2017/18:MJU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2017/18:3863 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3863 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 99 kB)

Motion 2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. C Landsbygd och regional utveckling Sammanfattning I Sverige ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var i landet man bor. Grunden till utveckling i hela landet är goda villkor för de små och medelstora företagen som skapar jobb. En välfungerande


Utskottsberedning: 2017/18:AU9 2017/18:CU1 2017/18:CU16 2017/18:CU18 2017/18:FiU22 2017/18:JuU36 2017/18:KrU2 2017/18:KU33 2017/18:MJU1 2017/18:MJU10 2017/18:MJU13 2017/18:MJU16 2017/18:MJU17 2017/18:MJU18 2017/18:MJU19 2017/18:MJU24 2017/18:MJU8 2017/18:MJU9 2017/18:NU12 2017/18:NU19 2017/18:SkU8 2017/18:SkU9 2017/18:SoU8 2017/18:TU18 2017/18:TU4 2017/18:TU9 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (78 yrkanden): 69 avslag, 9 bifall,

Motion 2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) (docx, 93 kB) Motion 2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) (pdf, 180 kB)

Motion 2017/18:3816 av Lars Tysklind m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3816 av Lars Tysklind m.fl. L Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Klimathotet är en av vår tids stora ödesfrågor.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3816 av Lars Tysklind m.fl. (L) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3816 av Lars Tysklind m.fl. (L) (pdf, 113 kB)

Motion 2017/18:3795 av Lars Tysklind m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3795 av Lars Tysklind m.fl. L Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Liberalerna driver


Utskottsberedning: 2017/18:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3795 av Lars Tysklind m.fl. (L) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3795 av Lars Tysklind m.fl. (L) (pdf, 97 kB)

Motion 2017/18:3791 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3791 av Lars-Axel Nordell m.fl. KD Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1 2017/18:MJU16 2017/18:NU12 2017/18:SkU10
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:3791 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (docx, 74 kB) Motion 2017/18:3791 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (pdf, 122 kB)

Motion 2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. C Miljö och resurseffektiv ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att det införs ett miljömål i EU för en giftfri vardag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:MJU11 2017/18:MJU12 2017/18:MJU15 2017/18:MJU16 2017/18:MJU18 2017/18:MJU22 2017/18:MJU24 2017/18:MJU9 2017/18:NU22 2017/18:NU9 2017/18:SkU1 2017/18:SoU16 2017/18:UbU17
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 46 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 88 kB) Motion 2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 137 kB)

Motion 2017/18:3768 av Betty Malmberg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3768 av Betty Malmberg m.fl. M Strategi för att fasa ut djurförsök Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige behöver en strategi för att fasa ut försök på levande djur då så är möjligt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3768 av Betty Malmberg m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3768 av Betty Malmberg m.fl. (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3767 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3767 av Magnus Oscarsson m.fl. KD Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1 2017/18:MJU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2017/18:3767 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3767 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 106 kB)

Motion 2017/18:3746 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3746 av Betty Malmberg M Inför risknyttoanalys vid godkännande av växtskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att både miljöaspekter och produktionens behov ska värderas vid beslut om godkännande, alternativt utfasning, av växtskyddsmedel,


Utskottsberedning: 2017/18:MJU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3746 av Betty Malmberg (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3746 av Betty Malmberg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:3740 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3740 av Betty Malmberg M Kemikalieinspektionens handlingsplan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Kemikalieinspektionens ärendehantering måste bli effektivare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3740 av Betty Malmberg (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3740 av Betty Malmberg (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3734 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3734 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson båda M Sanering av förorenade områden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ansvarsfrågan för efterbehandling av förorenade områden bör förtydligas och regelverket ses över och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:MJU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3734 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3734 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:3731 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3731 av Daniel Bäckström och Peter Helander båda C Rovdjur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om viltförvaltningsdelegationerna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:3731 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3731 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L)

Motion till riksdagen 2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, KD, L Klimat och hållbar tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klimatpolitiken ska bygga på långsiktiga spelregler som inte driver jobb eller utsläpp ur Sverige och EU och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:CU31 2017/18:MJU11 2017/18:MJU12 2017/18:MJU15 2017/18:MJU22 2017/18:TU13
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 16 avslag, 2 bifall,

Motion 2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L) (pdf, 108 kB)

Motion 2017/18:3729 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3729 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. C, M, KD Det svenska lantbruket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja tillväxten i Skaraborg och Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3729 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3729 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, L, KD Utveckling och tillväxt i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsatt verka för att främja möjligheter att bo, leva och driva företag i hela landet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10 2017/18:MJU13 2017/18:MJU17 2017/18:MJU18 2017/18:MJU24 2017/18:MJU8 2017/18:NU19
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 11 avslag, 7 bifall,

Motion 2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 101 kB)

Motion 2017/18:3714 av Betty Malmberg och Mats Green (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3714 av Betty Malmberg och Mats Green båda M Trappa ned statens stöd till ekologisk odling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det inte är politikens uppgift att ta ställning till vilka produktionsmetoder som lantbrukare ska använda och


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18 2017/18:MJU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3714 av Betty Malmberg och Mats Green (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3714 av Betty Malmberg och Mats Green (båda M) (pdf, 82 kB)

Motion 2017/18:3709 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3709 av Kristina Yngwe m.fl. C Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverige har bevisat att ekonomisk tillväxt kan ske parallellt


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3709 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3709 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 101 kB)

Motion 2017/18:3707 av Eskil Erlandsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3707 av Eskil Erlandsson m.fl. C Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Landsbygdens utmaningar


Utskottsberedning: 2017/18:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3707 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:3707 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) (pdf, 91 kB)