Dokument & lagar (15 träffar)

Motion 2017/18:3023 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3023 av Jan Lindholm MP Värna veteranbilsintresset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att inte försvåra för veteranbilsintresset och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt ett EU-direktiv skall 95 procent av alla


Utskottsberedning: 2017/18:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3023 av Jan Lindholm (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3023 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:3022 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3022 av Jan Lindholm MP Krafttag mot kemikalier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot alla bisfenoler och möjligheten till omvänd bevisföring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bisfenol A BPA är hormonstörande och


Utskottsberedning: 2017/18:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3022 av Jan Lindholm (MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3022 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:1715 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1715 av Jan Lindholm MP Klarar vi fler kemikalier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att snabbt öka ambitionerna när det gäller att minimera användningen av farliga kemikalier i vår omgivning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:1715 av Jan Lindholm (MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:1715 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 81 kB)

Motion 2017/18:1714 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1714 av Jan Lindholm MP Miljöeffekter av läkemedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av regler och lagar med målet att läckaget till miljön av läkemedel och läkemedelsrester minimeras så långt möjligt och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1714 av Jan Lindholm (MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:1714 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 80 kB)

Motion 2017/18:1713 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1713 av Jan Lindholm MP Global klimat- och miljöombudsman Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för inrättandet av en global klimat- och miljöombudsmannafunktion och tillkännager detta för regeringen. Motivering Miljö-


Utskottsberedning: 2017/18:MJU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1713 av Jan Lindholm (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1713 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:1704 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1704 av Jan Lindholm MP Hållbara materialflöden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av modernisering och ständig uppdatering av regler för hållbara materialflöden och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Uppdelningen i ändliga


Utskottsberedning: 2017/18:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1704 av Jan Lindholm (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1704 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:1693 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1693 av Jan Lindholm MP Pant på mobiltelefoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för ett pantsystem för mobiltelefoner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag har 96 procent av alla svenskar äldre än tolv år en


Utskottsberedning: 2017/18:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1693 av Jan Lindholm (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1693 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:1690 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1690 av Jan Lindholm MP Registrera bisamhällen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nationellt register över bisamhällen och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Odling och jordbruk är beroende av insekter för pollinering. I en


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1690 av Jan Lindholm (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1690 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:1689 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1689 av Jan Lindholm MP Krav på märkning av importerad honung Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om märkning av ursprungsland på konsumentförpackningar av honung och tillkännager detta för regeringen. Motivering Honung i butik är inte alltid


Utskottsberedning: 2017/18:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1689 av Jan Lindholm (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1689 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:1680 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1680 av Jan Lindholm MP Politik för eller mot vargen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om målet med förvaltningen av varg och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tjuvjakt och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:1680 av Jan Lindholm (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1680 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:1677 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1677 av Jan Lindholm MP Precisionsjordbruk en intressant teknik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om precisionsjordbruk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nordiska rådets utskott för ett hållbart Norden, besökte under sitt


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1677 av Jan Lindholm (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1677 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:282 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:282 av Jan Lindholm MP One Health Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att Sverige fortsätter arbetet med att i internationella forum sprida tänkesättet One Health och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10 2017/18:SoU15 2017/18:UbU17
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:282 av Jan Lindholm (MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:282 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:287 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:287 av Jan Lindholm MP Vätgassamhället kommer med stora kliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stöd till vätgasteknik och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Rapporter om nya lösningar för effektivare elektrolys av vatten för att


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:287 av Jan Lindholm (MP) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:287 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:283 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:283 av Jan Lindholm MP Biokolmetoden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att minska mängden klimatpåverkande gaser i atmosfären och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1 2017/18:MJU22
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:283 av Jan Lindholm (MP) (docx, 110 kB) Motion 2017/18:283 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 138 kB)

Motion 2017/18:280 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:280 av Jan Lindholm MP Luleälvens framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Luleälvens framtid och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Luleälven är en av landets mest tuktade älvar. Älven kan därför betraktas som död. Det finns


Utskottsberedning: 2017/18:MJU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:280 av Jan Lindholm (MP) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:280 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 57 kB)