Dokument & lagar (271 589 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:811 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 02919/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:811 Kommunernas arbete för att ta emot barn till IS-anhängare Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig om det pågår ett arbete för att förbereda ett antal kommuner för att ta emot barn till IS anhängare som familjeseparerats

Svarsdatum: 2019-06-28 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:811 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:791 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2018/19:791 av Betty Malmberg M Flerartsförvaltning Betty Malmberg har frågat mig om jag har för avsikt att införa flerartsförvaltning, och när det i så fall kan bli aktuellt. Naturvårdsverket har som Betty Malmsten angivit hemställt om att få ett uppdrag att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag om flerartsförvaltning

Svarsdatum: 2019-06-27 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:791 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:787 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2018/19:787 av Kjell-Arne Ottosson KD Licensjakt på varg Kjell-Arne Ottosson har frågat mig hur jag avser agera för att möta det som enligt Kjell-Arne är en avsaknad av förståelse för landsbygdens befolkning inom vargtäta områden. Vad gäller rovdjurspolitiken är det långsiktiga målet att varg, björn, järv

Svarsdatum: 2019-06-27 Frågeställare: Kjell-Arne Ottosson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:787 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:793 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2018/19:793 av Betty Malmberg M Handläggningstiderna på HaV Betty Malmberg har frågat miljö- och klimatminister Isabella Lövin om vilka åtgärder ministern har för avsikt att vidta för att påskynda processen med licenstilldelning för de yrkesfiskare som väljer att lämna Östersjön för Västerhavet. Frågan har

Svarsdatum: 2019-06-27 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:793 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:792 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/02263/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:792 av Daniel Bäckström C Beredskapen för skogsbränder i sommar Daniel Bäckström har frågat mig om jag och regeringen anser att de åtgärder som MSB vidtar för att stärka den nationella skogsbrandsläckningsförmågan 2019 är tillräckliga

Svarsdatum: 2019-06-27 Frågeställare: Daniel Bäckström (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:792 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:808 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/ 02280/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:808 av Roger Haddad L Skolor med koppling till extremism Roger Haddad har frågat mig vilka generella åtgärder som jag och regeringen avser att vidta för att icke-konfessionella skolor som ändå driver konfessionella inslag

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:808 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:804 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/ 02211/EIN Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:804 av Betty Malmberg M Minskat entreprenörskap Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka graden av entreprenörskap i allmänhet och kvinnors entreprenörskap i synnerhet. Betty Malmberg refererar

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:804 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:770 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2018/19:770 av Robert Hannah L Medel från Allmänna arvsfonden som gått till radikala organisationer Robert Hannah har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen avser att ändra på Allmänna arvsfondens verksamhet så att medel inte tillfaller islamistiska och antidemokratiska organisationer. Allmänna arvsfonden

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:770 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:773 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/02203/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:773 av Roger Haddad L Reviderad läroplan kring hedersrelaterat våld och förtryck Roger Haddad har frågat mig om jag som minister och regeringen avser att förtydliga läroplanen och ännu mer tydliggöra vikten av att skolorna

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:773 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:766 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/02806/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:766 av Robert Hannah L Rätt till vård för barn som är födda genom internationella surrogatarrangemang Robert Hannah har frågat mig vad jag och regeringen gör för att säkra att barn som fötts via internationella surrogatarrangemang

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:766 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:778 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2018/19:778 av Thomas Morell SD Besöksnäringen och tillgängligheten vid Slottsbacken Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att ge den viktiga besöksnäringen möjlighet att återigen hämta och lämna sina gäster med bussar på Slottsbacken i Stockholm. Besöksnäringen är viktig både för

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:778 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:763 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019 02795/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:763 av Patrik Engström S Nedläggningen av apoteket i Särna Patrik Engström har frågat mig hur jag kommer att agera för att säkra att jämlika villkor ska råda när det gäller tillgång till mediciner i hela vårt land. Tillgången till

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Patrik Engström (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:763 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:769 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/02807/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:769 av Arman Teimouri L Försäkringskassans bedömningar kring personlig assistans Arman Teimouri har frågat mig hur jag och regeringen avser att säkerställa att regleringsbrevet fullföljs av Försäkringskassan så att de nationella

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Arman Teimouri (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:769 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:772 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:772 av Robert Hannah L Minnesdag för armeniska folkmordet seyfo Robert Hannah har frågat mig om regeringen avser att införa en nationell minnesdag för att hedra offren från seyfo. Jag har ofta framhållit den vikt som regeringen fäster vid att

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:772 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:805 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Svar på fråga 2018/19:805 av Betty Malmberg M Jämställt företagande Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka kvinnors entreprenörskap och för att infria delmålet om ekonomisk jämställdhet med fokus på företagande bland kvinnor. Betty Malmberg refererar till 2019 års Global Entrepreneurship

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:805 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:746 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:746 av Magdalena Schröder M Brister i effektivt användande av svenskt biståndsmedel Magdalena Schröder har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen kommer att vidta med anledning av Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära bistånd och

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Magdalena Schröder (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:746 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:781 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 02264 POL Ju2019/02265/POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:781 och 2018/19:782 av Alexandra Anstrell M Sportskytte och EU:s vapendirektiv Alexandra Anstrell har frågat kultur- och demokratiministern med ansvar för idrottsfrågorna hur hon ser på framtiden för sportskyttet

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:781 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:782 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 02264 POL Ju2019/02265/POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:781 och 2018/19:782 av Alexandra Anstrell M Sportskytte och EU:s vapendirektiv Alexandra Anstrell har frågat kultur- och demokratiministern med ansvar för idrottsfrågorna hur hon ser på framtiden för sportskyttet

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:782 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:780 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

U2019/ 02217/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:780 av Åsa Coenraads M Mälardalens högskola Åsa Coenraads har frågat mig när regeringen avser att göra Mälardalens högskola till universitet. Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och ett

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:780 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:786 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/02245/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:786 av Lars Püss M Rakel 2.0 Lars Püss har frågat mig vad som har hänt med Rakel 2.0 sedan den 12 februari 2019. För att samhällsviktiga aktörer, t.ex. polis och räddningstjänst, ska kunna utföra sina uppdrag är det avgörande

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Lars Püss (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:786 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 84 kB)