Dokument & lagar (390 träffar)

Motion 2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Psykisk ohälsa hos barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka första linjens psykiatri och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att steg


Utskottsberedning: 2018/19:KrU8 2018/19:SoU11 2018/19:SoU15 2018/19:SoU9 2018/19:UbU10 2018/19:UbU13 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (pdf, 97 kB)

Motion 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. L Liberal politik för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny nationell hbtq-strategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: UU 2018/19:AU8 2018/19:CU7 2018/19:KrU10 2018/19:KrU7 2018/19:KU27 2018/19:SfU16 2018/19:SoU11 2018/19:SoU13 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 83 kB) Motion 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 132 kB)

Motion 2018/19:2941 av Rasmus Ling och Jonas Eriksson (båda MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2941 av Rasmus Ling och Jonas Eriksson båda MP Förbjud lotteriförsäljning på kredit Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa undantaget i lotterilagen om lotteriförsäljning på kredit och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KrU

Motion 2018/19:2941 av Rasmus Ling och Jonas Eriksson (båda MP) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:2941 av Rasmus Ling och Jonas Eriksson (båda MP) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. MP En hållbar bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nytt mål för bostadspolitiken som innebär att 450 000 nya bostäder byggs till 2025 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:CU11 2018/19:CU12 2018/19:KrU13 2018/19:SfU21 2018/19:SkU11 2018/19:SoU9 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 31 avslag

Motion 2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 83 kB) Motion 2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 117 kB)

Motion 2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. L Liberal bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en strategi för omvandlingar i utsatta områden dominerade av hyresrätter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:CU10 2018/19:CU11 2018/19:CU12 2018/19:CU13 2018/19:CU5 2018/19:CU8 2018/19:KrU7 2018/19:MJU9 2018/19:SkU14 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (50 yrkanden): 50 avslag

Motion 2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 102 kB) Motion 2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 188 kB)

Motion 2018/19:2334 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2334 av Annika Hirvonen Falk m.fl. MP Överbrygga läsklyftorna Sammanfattning Barn och elever behöver läsa själva, bli lästa för och utveckla sin läsförståelse i samtal om olika texter och läsupplevelser. Grunden för detta läggs redan under de första levnadsåren. Redan under de första skolåren


Utskottsberedning: 2018/19:KrU13 2018/19:KrU9 2018/19:UbU10 2018/19:UbU13 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2018/19:2334 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2334 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (pdf, 85 kB)

Motion 2018/19:2058 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2058 av Jan Björklund m.fl. L En politik för hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja möjligheten att bo, leva och driva företag i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10 2018/19:KrU1 2018/19:MJU9 2018/19:NU7 2018/19:NU8 2018/19:TU16,2018/19:TU15 2018/19:TU4 2018/19:TU5 2018/19:UbU10
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2058 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2058 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 99 kB)

Motion 2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. L Stärk barns rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att komplettera föräldrabalken med en barnbalk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de


Utskottsberedning: 2018/19:CU7 2018/19:JuU14 2018/19:KrU8 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 30 avslag

Motion 2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 89 kB) Motion 2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 147 kB)

Motion 2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. L Funktionshinderspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bredda den s.k. straffskärpningsparagrafen i brottsbalken vad gäller brott riktade mot personer med funktionsnedsättning och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:AU2 2018/19:AU6 2018/19:JuU14 2018/19:KrU10 2018/19:KU25 2018/19:KU28 2018/19:SfU21 2018/19:SoU12 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU13 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 144 kB)

Motion 2018/19:2306 av Anna Sibinska (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2306 av Anna Sibinska MP Stärk konstnärernas sociala och ekonomiska trygghet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka stöd och ersättningar till konstnärer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:KrU11 2018/19:SfU20 2018/19:SkU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2018/19:2306 av Anna Sibinska (MP) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2306 av Anna Sibinska (MP) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2295 av Anna Sibinska m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2295 av Anna Sibinska m.fl. MP Frihet och föränderlighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om konstnärlig och kulturell frihet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om konstnärlig och


Utskottsberedning: 2018/19:KrU11 2018/19:KrU12 2018/19:KrU13 2018/19:KrU7 2018/19:KrU8 2018/19:NU16 2018/19:NU7 2018/19:SfU20 2018/19:UbU11
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2018/19:2295 av Anna Sibinska m.fl. (MP) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:2295 av Anna Sibinska m.fl. (MP) (pdf, 119 kB)

Motion 2018/19:2259 av Christer Nylander m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2259 av Christer Nylander m.fl. L Ett levande civilsamhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av statens stöd till civilsamhällesorganisationerna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:KrU15 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2259 av Christer Nylander m.fl. (L) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2259 av Christer Nylander m.fl. (L) (pdf, 89 kB)

Motion 2018/19:2037 av Christer Nylander m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2037 av Christer Nylander m.fl. L En liberal kulturpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att målen för kulturpolitiken bör vara frihet, mångfald och kvalitet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2018/19:KrU1 2018/19:KrU11 2018/19:KrU12 2018/19:KrU13 2018/19:KrU7 2018/19:KrU9 2018/19:KU29
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2018/19:2037 av Christer Nylander m.fl. (L) (docx, 79 kB) Motion 2018/19:2037 av Christer Nylander m.fl. (L) (pdf, 112 kB)

Motion 2018/19:1404 av Rasmus Ling (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:1404 av Rasmus Ling MP Brottsförebyggande arbete redan från vaggan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hembesök hos förstagångsföräldrar i enlighet med Rinkebymodellen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2018/19:KrU13 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:1404 av Rasmus Ling (MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1404 av Rasmus Ling (MP) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:903 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:903 av Jonas Eriksson m.fl. MP En ny politik för det samiska folket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en samepolitisk färdplan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en sanningskommission


Utskottsberedning: 2018/19:KrU7 2018/19:KU24 2018/19:MJU17 2018/19:NU4 2018/19:SoU8 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2018/19:903 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:903 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 88 kB)

Motion 2017/18:4200 av Christina Örnebjär m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:4200 av Christina Örnebjär m.fl. L med anledning av prop. 2017/18:261 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner regeringens förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen 2010:696 med de ändringar som följer av vad


Utskottsberedning: 2018/19:KrU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:4200 av Christina Örnebjär m.fl. (L) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:4200 av Christina Örnebjär m.fl. (L) (pdf, 85 kB)

Motion 2017/18:3878 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3878 av Mikael Jansson SD Utbudet i Sveriges Radios P3 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en tredjedel av P3:s utbud bör vara riktat till äldre och att det bör göras till en del av ett villkor för finansieringen av Förvaltningsstiftelsen


Utskottsberedning: 2017/18:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3878 av Mikael Jansson (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3878 av Mikael Jansson (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:3785 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3785 av Mikael Jansson och David Lång båda SD Språkskyddslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör utredas om en svensk motsvarighet till den franska språkskyddslagen den s.k. Toubonlagen skulle kunna antas i Sverige och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:KrU4 2017/18:KrU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3785 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3785 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:3781 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3781 av Mikael Jansson SD Inköp av Spiggen till Statens försvarshistoriska museer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör köpa in Spiggen för att finna en bra museal placering och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3781 av Mikael Jansson (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3781 av Mikael Jansson (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3277 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3277 av Mikael Jansson SD Hembygdsföreningsinspektör Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en statlig inspektör för små kommuners hembygdsföreningar ska anställas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:KrU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3277 av Mikael Jansson (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3277 av Mikael Jansson (SD) (pdf, 70 kB)