Dokument & lagar (164 träffar)

Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1INLEDNING


Utskottsberedning: 2015/16:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 147 kB) Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 353 kB)

Motion 2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för en omförhandling så att svenska folket kan ges möjlighet att ta


Utskottsberedning: 2015/16:UU10 2015/16:UU10,2015/16:UU10
Riksdagsbeslut (70 yrkanden): 70 avslag

Motion 2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 95 kB) Motion 2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 190 kB)

Motion 2015/16:3274 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3274 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:40 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i sina kommande budgetförslag ska skjuta till


Utskottsberedning: 2015/16:UFöU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:3274 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3274 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2015/16:3240 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:3240 av Stefan Nilsson och Marco Venegas båda MP Utveckling av nätbaserad distansundervisning mellan svenska och utländska universitet och högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av utvecklingsmöjligheterna för att utländska


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3240 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3240 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:3242 av Jabar Amin (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:3242 av Jabar Amin MP Biståndet stoppa avräkningarna för flyktingmottagning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att biståndspengarna ska användas till biståndet, och inte till att bekosta inhemsk asylmottagning, och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2015/16:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3242 av Jabar Amin (MP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3242 av Jabar Amin (MP) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:3239 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:3239 av Stefan Nilsson och Marco Venegas båda MP Ett nytt nationellt program för att förebygga självmord Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nationellt program för att förebygga självmord och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund


Utskottsberedning: 2016/17:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3239 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3239 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:3238 av Stefan Nilsson (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:3238 av Stefan Nilsson MP Behov av reglering i skönhetsbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av reglering i skönhetsbranschen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns många exempel på att människor blir felbehandlade


Utskottsberedning: 2015/16:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3238 av Stefan Nilsson (MP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3238 av Stefan Nilsson (MP) (pdf, 60 kB)

Motion 2015/16:3243 av Niclas Malmberg (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:3243 av Niclas Malmberg MP Klassa älvdalska som nationellt minoritetsspråk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att klassa älvdalska som nationellt minoritetsspråk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Älvdalska


Utskottsberedning: 2016/17:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3243 av Niclas Malmberg (MP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3243 av Niclas Malmberg (MP) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:2805 av Magda Rasmusson (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2805 av Magda Rasmusson MP Obligatorisk sex och samlevnad i lärarutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatorisk lärarutbildning i sex och samlevnad i samtliga lärarutbildningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2805 av Magda Rasmusson (MP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2805 av Magda Rasmusson (MP) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:2223 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2223 av Lise Nordin och Stina Bergström båda MP Ökad lycka som politiskt mål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utveckla svensk lyckoforskning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2223 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2223 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP) (pdf, 79 kB)

Motion 2015/16:2221 av Emma Nohrén (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2221 av Emma Nohrén MP Missgynnande av eleverna på spetsutbildningarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Skolverket i uppdrag att ta fram riktlinjer för meritpoäng så att elever som väljer spetsutbildningar inte missgynnas, och riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2221 av Emma Nohrén (MP) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2221 av Emma Nohrén (MP) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:2179 av Stefan Nilsson och Annika Hirvonen (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2179 av Stefan Nilsson och Annika Hirvonen båda MP Tillgång till modersmålsundervisning för barn som placerats av socialtjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillgång till modersmålsundervisning för barn som placerats av socialtjänsten,


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2179 av Stefan Nilsson och Annika Hirvonen (båda MP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2179 av Stefan Nilsson och Annika Hirvonen (båda MP) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:2176 av Annika Hirvonen (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2176 av Annika Hirvonen MP Uppvärdering av modersmålskunskaper Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att meritpoäng bör ges för modersmålsstudier på samma sätt som för kurser i moderna språk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2176 av Annika Hirvonen (MP) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:2176 av Annika Hirvonen (MP) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. SD Säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ingå ett defensivt försvarsförbund med Finland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1 2015/16:JuU7 2015/16:UU19 2016/17:FöU3 2017/18:UU11 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 9 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2015/16:2803 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2803 av Jabar Amin m.fl. MP Verka för FN-ledd folkomröstning i olika delar av Kurdistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka internationellt för att få till stånd en FN-ledd folkomröstning i de olika delarna av Kurdistan


Utskottsberedning: 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2803 av Jabar Amin m.fl. (MP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2803 av Jabar Amin m.fl. (MP) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:2802 av Jabar Amin (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2802 av Jabar Amin MP Blockaden mot Gaza Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka aktivt på det internationella planet för att den israeliska regeringens blockad av Gaza ska hävas och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2802 av Jabar Amin (MP) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2802 av Jabar Amin (MP) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:2801 av Jabar Amin och Annika Lillemets (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2801 av Jabar Amin och Annika Lillemets båda MP Återkallande av värdlandsavtalet med Nato Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkalla värdlandsavtalet med Nato och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strax


Utskottsberedning: 2015/16:UFöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2801 av Jabar Amin och Annika Lillemets (båda MP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2801 av Jabar Amin och Annika Lillemets (båda MP) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:2127 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2127 av Julia Kronlid m.fl. SD Situationen för kristna i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att visa sitt tydliga stöd för kristna kopter i Egypten och verka för att FN och EU ställer tydliga krav på Egyptens regering att garantera


Utskottsberedning: 2015/16:UU12 2015/16:UU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:2127 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2127 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2015/16:2110 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2110 av Julia Kronlid m.fl. SD Förenta nationerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att FN ska inta en central plats i Sveriges utrikespolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:UU10 2017/18:UU11 2017/18:UU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:2110 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2110 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2015/16:2642 av Stina Bergström (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2642 av Stina Bergström MP Nya slussar i Trollhätte kanal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om slussarna i Trollhätte kanal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år färdas över två miljoner ton gods över Vänern, genom slussarna


Utskottsberedning: 2015/16:TU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2642 av Stina Bergström (MP) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2642 av Stina Bergström (MP) (pdf, 65 kB)