Dokument & lagar (910 träffar)

Motion 2013/14:Fi14 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi14 av Åsa Romson m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition 201314MP062 För ett modernare Sverige Klimatansvar kunskap och nya jobb Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 För ett modernare Sverige Klimatansvar, kunskap och nya jobb 4


Utskottsberedning: 2013/14:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fi14 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 463 kB)

Motion 2013/14:Sf23 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf23 av Gunvor G Ericson m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:138 Vissa socialförsäkringsfrågor MP034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med förslag om att ekonomisk kompensation ska betalas ut


Utskottsberedning: 2013/14:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf23 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:N17 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:N17 av Jonas Eriksson m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:159 Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering MP040 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett kommunalt veto mot prospektering. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:NU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N17 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:U13 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:U13 av Ulf Holm m.fl. MP med anledning av skr. 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 MP033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förebygga framtida ekonomiska kriser. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2013/14:UU10
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2013/14:U13 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 82 kB)

Motion 2013/14:Sf9 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf9 av Gunvor G Ericson m.fl. MP med anledning av skr. 2013/14:52 ILO:s rekommendation om nationellt socialt grundskydd MP017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta en grundtrygghet i socialförsäkringssystemen


Utskottsberedning: 2013/14:SfU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf9 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:A5 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:A5 av Esabelle Dingizian m.fl. MP med anledning av skr. 2013/14:35 Riksrevisionens rapport om ungdomars väg till arbete MP014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa konkreta förbättringar för att möjliggöra


Utskottsberedning: 2013/14:AU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A5 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Fi319 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi319 av Gustav Fridolin m.fl. MP Investera för nya jobb, skola och klimat MP1001 1 Våra prioriteringar Miljöpartiet de gröna vill skapa ett hållbart samhälle där vi möter klimatutmaningen, ger alla barn en ärlig chans i skolan och skapar förutsättningar för nya jobb. Vi menar att Sverige


Utskottsberedning: 2013/14:FiU1 2013/14:FiU26
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 38 avslag

Motion 2013/14:Fi319 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) (doc, 1341 kB)

Motion 2013/14:A397 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:A397 av Mehmet Kaplan m.fl. MP Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet MP1033 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2013 inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt denna motion. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:AU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:A397 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP) (doc, 82 kB)

Motion 2013/14:A365 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:A365 av Mehmet Kaplan m.fl. MP Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv MP1034 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2013 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt denna motion. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:AU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2013/14:A365 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP) (doc, 92 kB)

Motion 2013/14:So670 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:So670 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Modernisera folkhälsopolitiken och tydliggöra ansvar MP1805 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram en svensk folkhälsolag som moderniserar folkhälsoarbetet och tydliggör


Utskottsberedning: 2013/14:SoU1 2013/14:SoU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:So670 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 96 kB)

Motion 2013/14:A398 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:A398 av Gustav Fridolin m.fl. MP Fler unga in på arbetsmarknaden MP1002 1 Aktiva åtgärder för fler unga in på arbetsmarknaden Miljöpartiet de gröna vill att alla unga ska ha samma livschanser och förutsättningar att forma egna, självständiga liv, komma in på arbetsmarknaden, kunna leva


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:AU6 2013/14:FiU1 2013/14:FiU3 2013/14:KrU1 2013/14:NU1 2013/14:NU12 2013/14:UbU1 2013/14:UbU11 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2013/14:A398 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) (doc, 152 kB)

Motion 2013/14:A292 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:A292 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Jämställda löner MP1802 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten som arbetsgivare tar ansvar och avsätter medel för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor i statlig


Utskottsberedning: 2013/14:AU1 2013/14:AU4 2013/14:FiU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:A292 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 68 kB)

Motion 2013/14:Ub377 av Ulf Holm (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub377 av Ulf Holm MP Fysisk aktivitet i skolan MP2208 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mer fysisk aktivitet i skolan. Motivering Den svenska skolan har näst efter Irland minst schemalagd idrott i hela EU, trots


Utskottsberedning: 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub377 av Ulf Holm (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:U243 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:U243 av Ulf Holm m.fl. MP Nej till svenskt EMU-medlemskap MP2204 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inleda förhandlingar i EU om att införa ett svenskt juridiskt undantag från det tredje steget i Ekonomiska


Utskottsberedning: 2013/14:KU18 2013/14:UU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:U243 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 62 kB)

Motion 2013/14:Sk314 av Ulf Holm och Mats Pertoft (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk314 av Ulf Holm och Mats Pertoft MP Minska ränteavdragen för lån MP2203 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nedtrappning av ränteavdragen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2013/14:SkU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Sk314 av Ulf Holm och Mats Pertoft (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Sf392 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf392 av Maria Ferm m.fl. MP Ett öppet och humant Europa MP2104 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 4 3.1 Utgångspunkter för politiken 5 3.2 Reformera Frontex 6 3.2.1 Förändra Eurosur 9 3.3 Ett förändrat informationsutbyte 9 3.3.1 Passenger Name Records


Utskottsberedning: 2013/14:JuU14 2013/14:KU24 2013/14:KU25 2013/14:SfU6 2013/14:UU10
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2013/14:Sf392 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 113 kB)

Motion 2013/14:N280 av Agneta Börjesson och Ulf Holm (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:N280 av Agneta Börjesson och Ulf Holm MP En ny nationell miljöteknikstrategi MP1304 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ny nationell miljöteknikstrategi. Motivering Miljöpartiet har länge arbetat med frågor som


Utskottsberedning: 2013/14:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N280 av Agneta Börjesson och Ulf Holm (MP) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:MJ361 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ361 av Ulf Holm m.fl. MP Pant på lågenergilampor och lysrör MP2205 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att införa en pant på lågenergilampor och lysrör. Motivering Övergången till


Utskottsberedning: 2013/14:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ361 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:MJ358 av Ulf Holm (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ358 av Ulf Holm MP Åtgärder för att minska matsvinnet MP2206 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att minska matsvinnet. Motivering Det slängs mycket mat i onödan, vilket är ett enormt slöseri med


Utskottsberedning: 2013/14:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ358 av Ulf Holm (MP) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:K303 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:K303 av Ulf Holm m.fl. MP Öppna möten i riksdagen MP2207 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att riksdagsstyrelsen lägger fram förslag till ändring i riksdagsordningen i den del som gäller möten med utskotten och EU-nämnden i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:KU46
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K303 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 57 kB)