Dokument & lagar (674 träffar)

Motion 2005/06:U386 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Vapen i världen 5 3.1 Inledning 5 3.2 Genusaspekter 6 3.3 Konfliktförebyggande arbete 7 3.4 Legitim våldsutövning 8 3.5 Krig som utvecklingshinder 8 3.6 Svensk vapenexport 9 4 Vapenslag 11 4.1 Minor och klusterbomber 11 4.2 Utbränt


Utskottsberedning: 2005/06:JuU17 2005/06:JuU29 2005/06:UU10 2005/06:UU12 2005/06:UU15 2005/06:UU18
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2005/06:U386 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) (doc, 134 kB)

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Barn av vår tid 6 Tid med barnen 6 Arbetstidsförkortning 7 Friår 7 Familjer är olika 8 En mer flexibel föräldraförsäkring 8 Ledig under graviditetens sista tid 8 Förlängt SGI-skydd 9 Rätt att gå ner i tid 9 Rätt till 3 års tjänstledighet 9


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:BoU7 2005/06:JuU19 2005/06:JuU22 2005/06:KrU22 2005/06:KU14 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SoU18 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2005/06:SoU6 2005/06:UbU11 2005/06:UbU12 2006/07:SoU8
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 42 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 160 kB)

Motion 2005/06:MJ592 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att syntetiskt framställda kemiska ämnen som regelbundet kan återfinnas i mätbara nivåer i människors blod, mjölk eller vävnad skall betraktas såsom farliga ämnen och föras upp på en särskild lista för omedelbar


Utskottsberedning: 2005/06:MJU12 2005/06:MJU3 2005/06:SoU18
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:MJ592 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 87 kB)

Motion 2005/06:Ju562 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Sammanfattning Miljöpartiet de gröna vill koncentrera på orsakerna till kriminalitet och de behandlingsmetoder som kan förhindra återfall till brottslighet. Rättsstaten måste garantera en trygghet för alla medborgare och arbeta för minskad brottslighet, men detta får inte ske genom repression och oförståelse för roten


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:JuU33
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2005/06:Ju562 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 116 kB)

Motion 2005/06:Ub428 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Öka friheten för skolan 6 4.1 Vikten av ökad lokal frihet 6 4.2 Alternativa läroplaner och kursplaner 6 4.3 Egna ämnen 7 4.4 Profilklasser 7 4.5 Undantag från skyldigheten att sätta betyg 7 4.6 Avskaffa timplanen 8


Utskottsberedning: 2005/06:TU13 2005/06:UbU11 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 29 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:Ub428 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) (doc, 150 kB)

Motion 2005/06:U332 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i alla relevanta internationella sammanhang skall verka för att rika länder och internationella finansiella institutioner bör komma överens om att skriva av alla bilaterala, multilaterala och kommersiella


Utskottsberedning: 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:U332 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) (doc, 100 kB)

Motion 2005/06:T612 av Claes Roxbergh m.fl. (mp, c, fp, kd, -)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Vägverkets cykelstrategi skyndsamt bör genomföras. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Vägverket bör ges i uppdrag att garantera cyklisternas framkomlighet


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:SkU16 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:T612 av Claes Roxbergh m.fl. (mp, c, fp, kd, -) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:T562 av Karin Svensson Smith m.fl. (-, mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkta gränser för körkortsåterkallelse. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att böterna för hastighetsöverträdelse skall göras proportionella mot överskridandet i rörelsemängd,


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU23 2005/06:TU13 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:T562 av Karin Svensson Smith m.fl. (-, mp) (doc, 73 kB)

Motion 2005/06:MJ449 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 4 Skogens många värden 8 Stora regionala skillnader 8 Analys för verkningsfulla åtgärder 8 Biologisk mångfald i hela Sverige 9 Miljömålet ska överordnas produktionsmålet 9 Långsiktigt nyttjande av en förnybar resurs 10 Trakthyggesbruk 10 Kontinuitetsskogar 10


Utskottsberedning: 2005/06:BoU5 2005/06:KrU17 2005/06:MJU10 2005/06:MJU13 2005/06:MJU14 2005/06:MJU16 2005/06:MJU17 2005/06:MJU19 2005/06:MJU2 2005/06:MJU25 2005/06:MJU3 2005/06:MJU7 2005/06:NU13 2005/06:NU2 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (60 yrkanden): 60 avslag

Motion 2005/06:MJ449 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -) (doc, 174 kB)

Motion 2005/06:MJ448 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Mål för jordbrukspolitiken 6 Att vara bonde i en globaliserad värld 6 Koncentration, anonymitet, låga priser 7 Bondens nyttoproduktion i centrum 7 Utan bönder ingen hävd 7 Att leva på landsbygden 7 Förbättra för småföretagen 8 Bättre tillgång


Utskottsberedning: 2005/06:MJU11 2005/06:MJU13 2005/06:MJU18 2005/06:MJU20 2005/06:MJU25 2005/06:MJU8 2005/06:MJU9 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU7 2005/06:SkU19 2005/06:SkU20 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2005/06:MJ448 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -) (doc, 136 kB)

Motion 2005/06:L342 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Motivering 4 Könsneutral äktenskapsbalk 4 Könsroller i kärleken 5 Hatbrott 5 Skyddat boende 6 HBT i utrikespolitiken 7 HBT-personer i asylärenden 8 Examensordning 8 Idrottsvärlden 9 Hälsa och vård 10 Transsexuell 10 Intersexuell 11 Att byta kön 11 Identitetshandlingar 12


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:KrU8 2005/06:KU1 2005/06:LU11 2005/06:SfU10 2005/06:SfU4 2005/06:SoU16 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:SoU21 2005/06:UbU11 2005/06:UbU16 2005/06:UbU19 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2005/06:L342 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) (doc, 109 kB)

Motion 2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Motivering 6 Kulturen och jämställdheten 7 Folkbildning 7 Museer 8 Länsmuseerna 8 Genusaspekter på museiverksamheten 9 Teater, dans och musik 9 Barn- och ungdomsverksamhet 10 Fria grupper 10 Dans 11 Musik 11 Länsmusiken 11 Arrangörsstödet 11 Fonogramstödet 12 Folkmusik 12


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:FiU19 2005/06:KrU1 2005/06:KrU12 2005/06:KrU13 2005/06:KrU16 2005/06:KrU18 2005/06:KrU20 2005/06:KrU23 2005/06:KrU24 2005/06:KrU26 2005/06:KrU28 2005/06:KrU31 2005/06:KrU4 2005/06:KrU5 2005/06:KrU9 2005/06:KU14 2005/06:KU28 2005/06:KU30 2005/06:LU13 2005/06:NU2 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SfU11 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SkU19
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 43 avslag

Motion 2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 179 kB)

Motion 2005/06:K429 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en folkomröstning om fortsatt svenskt medlemskap i EU. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Sverige bör ta initiativ till en bred debatt om EU:s framtid. Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:KU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:K429 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 71 kB)

Motion 2005/06:Fö237 av Elizabeth Nyström m.fl. (m, fp, kd, c, mp, -)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Kustbevakningen snarast ges möjlighet att ta alkoholutandningsprov på personer rutinmässigt enligt förslaget i Sjöfylleriutredningen, SOU 2001:30. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:FöU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Fö237 av Elizabeth Nyström m.fl. (m, fp, kd, c, mp, -) (doc, 59 kB)

Motion 2005/06:U276 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 En dubbelstrategi med både kort- och långsiktiga insatser behövs 3 Det internationella samfundets åtaganden 4 Mat som mänsklig rättighet 5 Jämställdhet 6 Vapenexport 7 Livsmedelssuveränitet 8 Ett uthålligt jordbruk 9 I-ländernas


Utskottsberedning: 2005/06:UU15 2005/06:UU17 2005/06:UU2 2005/06:UU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:U276 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) (doc, 118 kB)

Motion 2005/06:T418 av Karin Svensson Smith m.fl. (-, mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att snarast avveckla Bromma flygfält. Motivering Bromma flygfält bör avvecklas. Det finns en rad nackdelar med Bromma flygfält. De allvarligaste nackdelarna är: Miljön Flygtrafiken på Bromma är, enligt uppgifter


Utskottsberedning: 2005/06:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T418 av Karin Svensson Smith m.fl. (-, mp) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:Sk415 av Claes Roxbergh m.fl. (mp, -)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att en översyn av skattesystemet bör göras för att se om bidrag från arbetsgivare för kollektivtrafik och cykling kan undantas från sociala avgifter och förmånsskatt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:SkU16 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Sk415 av Claes Roxbergh m.fl. (mp, -) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:N338 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Energipolitikens utmaningar 4 Fossilgasen 4 Gasutbyggnad oförenlig med klimatmål 5 Föråldrat gasbeslut 6 Gasen behövs på annat håll 7 Gas för fordon 7 Gas utanför nätet 8 Kraftvärmebeskattning 8 Oljan 9 Eldningsolja har minskat, men inte drivmedel 10 Genomslag för


Utskottsberedning: 2005/06:BoU11 2005/06:FiU1 2005/06:KU28 2005/06:MJU1 2005/06:MJU14 2005/06:MJU15 2005/06:MJU3 2005/06:NU17 2005/06:NU18 2005/06:NU19 2005/06:NU3 2005/06:SkU15 2005/06:SkU20
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2005/06:N338 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 166 kB)

Motion 2005/06:Ju411 av Karin Svensson Smith m.fl. (-, mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagändring så att juridiska personer skall kunna ställas till svars för miljöbrott. Motivering Många av de misstankar om miljöbrott som lämnas till åklagare leder aldrig till åtal. Många av anmälningarna hinner inte bli utredda innan preskriptionstiden


Utskottsberedning: 2005/06:JuU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju411 av Karin Svensson Smith m.fl. (-, mp) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:N289 av Jan Lindholm och Claes Roxbergh (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om solenergins stora potential för energiförsörjning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av att ta till vara kunskaper såväl från andra länder som från egna erfarenheter


Utskottsberedning: 2005/06:NU18 2005/06:NU19 2005/06:NU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:N289 av Jan Lindholm och Claes Roxbergh (mp) (doc, 59 kB)