Dokument & lagar (66 träffar)

Motion 2017/18:4020 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4020 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:180 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör öka satsningarna på humanitärt stöd, vatten, sanitet


Utskottsberedning: 2017/18:UFöU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:4020 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:4020 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:3994 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3994 av Mikael Jansson och Roger Richtoff båda SD med anledning av prop. 2017/18:102 En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag med de ändringar i förslaget till lag om ändring i skyddslagen


Utskottsberedning: 2017/18:FöU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3994 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3994 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:3783 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3783 av Mikael Jansson och David Lång båda SD Kriskunskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla hemkunskapsämnet i grundskolan till att omfatta grundläggande kriskunskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3783 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3783 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:3044 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3044 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist båda SD Svenska Höga Fjällvägen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda kostnaden för en Svenska Höga Fjällenväg och tillkännager detta för regeringen. Naturvärden, turism Turistande ger


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3044 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3044 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:3632 av Jonas Millard och Mikael Jansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3632 av Jonas Millard och Mikael Jansson båda SD Snabbspår inom sjukvården vid enklare åkommor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett snabbspår i den svenska sjukvården enligt de intentioner som nämns i motionen och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SoU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3632 av Jonas Millard och Mikael Jansson (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3632 av Jonas Millard och Mikael Jansson (båda SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:3879 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3879 av Mikael Jansson och David Lång båda SD Åtgärder mot tiggeri och prostitution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tiggeri och prostitution ska betraktas som oärlig försörjning och därmed vara skäl för att avvisa respektive utvisa


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3879 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3879 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:3784 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3784 av Mikael Jansson och David Lång båda SD Redovisning och reducering av kostnader för asyl- och anhöriginvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utreda kostnaderna för asyl- och anhöriginvandringen till Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1 2017/18:SfU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3784 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3784 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:3043 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3043 av Mikael Jansson och David Lång båda SD Arbetsgivaravgift i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sänkt arbetsgivaravgift för arbetstillfällen i glesbygd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många svenska glesbygdskommuner


Utskottsberedning: 2017/18:SfU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3043 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3043 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:3785 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3785 av Mikael Jansson och David Lång båda SD Språkskyddslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör utredas om en svensk motsvarighet till den franska språkskyddslagen den s.k. Toubonlagen skulle kunna antas i Sverige och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:KrU4 2017/18:KrU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3785 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3785 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:3271 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3271 av Mikael Jansson och Roger Richtoff båda SD Hälsorundor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör subventionera kommunala byggen av hälsorundor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nutidsmänniskan rör sig för


Utskottsberedning: 2017/18:KrU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3271 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3271 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:3820 av Mikael Jansson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3820 av Mikael Jansson och Jonas Millard båda SD It-utskott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett it-utskott och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bereda förutsättningarna


Utskottsberedning: 2017/18:KU27 2017/18:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3820 av Mikael Jansson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3820 av Mikael Jansson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:3269 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3269 av Roger Richtoff och Mikael Jansson båda SD Riksdagens presentutbud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagen bör bredda sitt presentutbud och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering Vid besök av dignitärer från


Utskottsberedning: 2017/18:KU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3269 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3269 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:3782 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3782 av Mikael Jansson och David Lång båda SD En reformerad flagglag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa straffsanktioner för brott mot flagglagen och för flaggskändning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14 2017/18:KU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3782 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3782 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:3780 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3780 av Mikael Jansson och Roger Richtoff båda SD Mynningsladdare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att mynningsladdade vapen som är kopior på historiska vapen ska befrias från licenskrav och tillkännager detta för regeringen. Gällande


Utskottsberedning: 2017/18:JuU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3780 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3780 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:3268 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3268 av Roger Richtoff och Mikael Jansson båda SD Rätt att avlägsna personer vid olaga intrång Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rätten att avlägsna personer som gjort olovliga intrång i hus och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:JuU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3268 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:3268 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. SD Säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ingå ett defensivt försvarsförbund med Finland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:FöU1 2017/18:FöU3 2017/18:FöU4 2017/18:FöU7 2017/18:JuU13 2017/18:JuU35 2017/18:SoU15 2017/18:UU11 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 98 kB)

Motion 2017/18:3270 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3270 av Roger Richtoff och Mikael Jansson båda SD Statsflyget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 5 statsflygsförordningen bör ändras från lokalisering Bromma till Arlanda och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3270 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3270 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:3267 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3267 av Roger Richtoff och Mikael Jansson båda SD Symboler på militära uniformer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot religiösa och politiska symboler på Försvarsmaktens uniformer och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3267 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3267 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bemyndiga regeringen att fatta beslut om omorganisering m.m. av den verksamhet som bedrivs inom ramen för materiel-


Utskottsberedning: 2017/18:FöU1 2017/18:FöU6
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 128 kB)

Motion 2017/18:3821 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3821 av Mikael Jansson och David Lång båda SD Diskriminering av svenskar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avskaffande av diskriminering av svenskar på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2017/18:AU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3821 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3821 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 73 kB)
Paginering