Dokument & lagar (90 träffar)

Motion 2017/18:4188 av Olle Felten och Mikael Jansson (båda -)

Motion till riksdagen 2017/18:4188 av Olle Felten och Mikael Jansson båda med anledning av prop. 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till generell begränsningsregel för ränteavdrag. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa


Utskottsberedning: 2017/18:SkU25
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:4188 av Olle Felten och Mikael Jansson (båda -) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:4188 av Olle Felten och Mikael Jansson (båda -) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:4168 av Olle Felten m.fl. (-)

Motion till riksdagen 2017/18:4168 av Olle Felten m.fl. med anledning av skr. 2017/18:98 Redovisning av skatteutgifter 2018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra normen för redovisning av skatteutgifter i fråga om inkomstskatt för inkomst av tjänst, kapital respektive


Utskottsberedning: 2017/18:SkU24
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:4168 av Olle Felten m.fl. (-) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:4168 av Olle Felten m.fl. (-) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:4165 av Olle Felten m.fl. (-)

Motion till riksdagen 2017/18:4165 av Olle Felten m.fl. med anledning av prop. 2017/18:252 Extra ändringsbudget för 2018 Ny möjlighet till uppehållstillstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering Grunden för regeringens proposition är att bevilja uppehållstillstånd för asylsökande som


Utskottsberedning: 2017/18:FiU49
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:4165 av Olle Felten m.fl. (-) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:4165 av Olle Felten m.fl. (-) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:4148 av Olle Felten m.fl. (-)

Motion till riksdagen 2017/18:4148 av Olle Felten m.fl. med anledning av skr. 2017/18:238 En klimatstrategi för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en komplettering med en beskrivning av relationen mellan aktivitet och utsläpp och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:MJU22
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2017/18:4148 av Olle Felten m.fl. (-) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:4148 av Olle Felten m.fl. (-) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:4141 av Mikael Jansson m.fl. (-)

Motion till riksdagen 2017/18:4141 av Mikael Jansson m.fl. med anledning av prop. 2017/18:205 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten genom delar av totalförsvaret bör tillhandahålla it-standardplattformar


Utskottsberedning: 2017/18:FöU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:4141 av Mikael Jansson m.fl. (-) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:4141 av Mikael Jansson m.fl. (-) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:4028 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4028 av Mikael Jansson SD med anledning av skr. 2017/18:141 Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om frekvent återrapportering till riksdagen av riskerna med finansieringssystemet


Utskottsberedning: 2017/18:FöU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:4028 av Mikael Jansson (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:4028 av Mikael Jansson (SD) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:4020 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4020 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:180 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör öka satsningarna på humanitärt stöd, vatten, sanitet


Utskottsberedning: 2017/18:UFöU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:4020 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:4020 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:3994 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3994 av Mikael Jansson och Roger Richtoff båda SD med anledning av prop. 2017/18:102 En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag med de ändringar i förslaget till lag om ändring i skyddslagen


Utskottsberedning: 2017/18:FöU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3994 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3994 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:3783 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3783 av Mikael Jansson och David Lång båda SD Kriskunskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla hemkunskapsämnet i grundskolan till att omfatta grundläggande kriskunskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3783 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3783 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:3877 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3877 av Mikael Jansson SD Alternativ till Västlänken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avbryta vidare projektering och byggnation av Västlänken i Göteborg till dess att alternativ som medger högre samhällsnytta och medelhastighet har


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3877 av Mikael Jansson (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3877 av Mikael Jansson (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3044 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3044 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist båda SD Svenska Höga Fjällvägen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda kostnaden för en Svenska Höga Fjällenväg och tillkännager detta för regeringen. Naturvärden, turism Turistande ger


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3044 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3044 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:3632 av Jonas Millard och Mikael Jansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3632 av Jonas Millard och Mikael Jansson båda SD Snabbspår inom sjukvården vid enklare åkommor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett snabbspår i den svenska sjukvården enligt de intentioner som nämns i motionen och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SoU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3632 av Jonas Millard och Mikael Jansson (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3632 av Jonas Millard och Mikael Jansson (båda SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:3879 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3879 av Mikael Jansson och David Lång båda SD Åtgärder mot tiggeri och prostitution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tiggeri och prostitution ska betraktas som oärlig försörjning och därmed vara skäl för att avvisa respektive utvisa


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3879 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3879 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:3784 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3784 av Mikael Jansson och David Lång båda SD Redovisning och reducering av kostnader för asyl- och anhöriginvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utreda kostnaderna för asyl- och anhöriginvandringen till Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1 2017/18:SfU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3784 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3784 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:3779 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3779 av Mikael Jansson SD Rättvisare pensioner för kvinnor som tar hand om sina egna barn hemma Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kvinnor som är hemma och tar hand om egna barn yngre än sju år ska få pensionstillskott som ger dem samma


Utskottsberedning: 2017/18:SfU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3779 av Mikael Jansson (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3779 av Mikael Jansson (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:3043 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3043 av Mikael Jansson och David Lång båda SD Arbetsgivaravgift i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sänkt arbetsgivaravgift för arbetstillfällen i glesbygd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många svenska glesbygdskommuner


Utskottsberedning: 2017/18:SfU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3043 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3043 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:3520 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3520 av Mikael Jansson SD Ett industrikomponentsprisindex genom Eurostat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta initiativ till att Eurostat ska införa ett industrikomponentsprisindex för att kunna jämföra prisnivåer i olika länder på


Utskottsberedning: 2017/18:NU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3520 av Mikael Jansson (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3520 av Mikael Jansson (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3276 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3276 av Mikael Jansson SD Aktiv regionalpolitik genom tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör koncentrera all regionalpolitik på att stärka Luleå med syftet att skapa ytterligare en stark tillväxtzon, tillika arbetsmarknadsregion


Utskottsberedning: 2017/18:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3276 av Mikael Jansson (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3276 av Mikael Jansson (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:3275 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3275 av Mikael Jansson SD Kraftöverföring med ultrahögspänd likström Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör utredas om kraftöverföringen på de svenska stamnäten kan läggas om till ultrahögspänd likström UHVDC och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:NU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3275 av Mikael Jansson (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3275 av Mikael Jansson (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3274 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3274 av Mikael Jansson SD Riskkapital från statens kasinon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vinsterna från de statliga kasinona bör placeras i ett riskkapitalbolag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:NU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3274 av Mikael Jansson (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3274 av Mikael Jansson (SD) (pdf, 67 kB)