Dokument & lagar (87 träffar)

Motion 1997/98:Bo14 av Olof Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo14 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Centerpartiet presenterade hösten 1997 en omfattande partimotion om bostadspolitiken. Skatterna på boendet måste sänkas och skatteuttaget måste bli mer rättvist. Neutralitet mellan de


Utskottsberedning: ---------------1997/98:BoU10
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Bo19 av Elving Andersson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo19 av Elving Andersson c med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Ett målinriktat bosparande bör införas i Sverige för att minska det generella stödet till boendet och på sikt sänka fastighetsskatten. Först med ett bosparande integrerat i övriga bostadspolitiska


Utskottsberedning: ----1997/98:BoU10
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:A460 av Olof Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:A460 av Olof Johansson m.fl. c Regioner i tillväxt 1 Sammanfattning  2 Inledning  2.1 Landsbygden visar vägen  2.2 Regionalpolitik eller en politik för regionerna 2.2.1 Den lokala utvecklingskraften  2.2.2 Ny struktur för Sverige  2.2.3 Större städer och tätorter som en del av regionalpolitiken 


Utskottsberedning: --------------------------------------1997/98:AU11 1997/98:AU2 1997/98:BoU5 1997/98:BoU9 1997/98:FiU11 1997/98:NU10 1997/98:TU10 1997/98:TU13 1997/98:TU7 1997/98:UU20
Riksdagsbeslut (76 yrkanden): , , 38 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:A203 av Olof Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:A203 av Olof Johansson m.fl. c Ungdomar Innehållsförteckning 1 Sammanfattning  2 Ytterst kompetenta människor 3 som har präglats av nedgången i ekonomin  4 Informationssamhällets barn 5 är mer vuxna än sina föräldrar  6 Nu vill de bygga morgondagens samhälle  7 Nya värden i en ny tid  8


Utskottsberedning: ----------1997/98:AU1 1997/98:BoU1 1997/98:KU4 1997/98:SkU15 1997/98:SkU16 1997/98:UbU10 1997/98:UbU14 1997/98:UU11
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo784 av Olof Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo784 av Olof Johansson m.fl. c Miljöpolitik Faktor 10 en miljöpolitik för det ekologiska lyftet 1 Sammanfattning Det ekologiska lyftet ska få Sverige att växa. Kretsloppsutvecklingen blir en drivkraft för ekonomisk tillväxt, industriell utveckling och ett klimat för företagande och


Utskottsberedning: ------------------------------------1997/98:BoU1 1997/98:BoU3 1997/98:FiU7 1997/98:JoU15 1997/98:JoU2 1997/98:JoU20 1997/98:JoU26 1997/98:LU21 1997/98:NU10 1997/98:NU13 1997/98:NU8 1997/98:SkU18
Riksdagsbeslut (72 yrkanden): , , 36 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:So241 av Olof Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:So241 av Olof Johansson m.fl. c Folkhälsa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning  2 Inledning  2.1 Folkhälsoarbetet inför nästa sekel  2.2 Mål och riktlinjer för folkhälsoarbetet  2.2.1 Utjämna sociala skillnader  2.2.2 Utjämna regionala skillnader  2.2.3 Utjämna skillnader mellan könen 


Utskottsberedning: ------------1997/98:BoU4 1997/98:JoU26 1997/98:SoU11 1997/98:UU2
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Bo203 av Olof Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo203 av Olof Johansson m.fl. c En hållbar boendepolitik för framtiden 1. Sammanfattning  2. Inledning  3. Dagens situation  4. Variation och valfrihet i boendet  5. Miljöaspekter på boendet  6. Investeringsbidrag i stället för eviga räntebidrag  7. Ränteavdrag och beskattning efter schablonintäktsmodell 


Utskottsberedning: -----------1997/98:BoU1 1997/98:SfU1 1997/98:SkU15
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Bo507 av Elving Andersson och Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo507 av Elving Andersson och Marianne Andersson c Den kommunala vetorätten Rätten att leva i en miljö som inte innebär risk för liv och hälsa är en fundamental mänsklig rättighet. Kommunerna har ett övergripande ansvar för människors hälsa och för miljökvaliteten i kommunen. Av den anledningen


Utskottsberedning: -1997/98:BoU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Bo520 av Margareta Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo520 av Margareta Andersson m.fl. c Samordning av radiomaster för mobiltelefoni m.m. Mobiltelefoner är en uppfinning som gör det möjligt att få kontakt med omvärlden även i avlägsna trakter. Man kan ha telefon i bilen, båten eller sommarhuset utan att det kostar oöverstigliga belopp. Eftersom


Utskottsberedning: -1997/98:BoU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:K525 av Elving Andersson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:K525 av Elving Andersson c Kommunindelningar Under senare år kan noteras en alltmer utbredd vilja hos människor att engagera sig för olika lokala frågor. Vissa gånger sker detta då någon institution är på väg att läggas ner eller då samhällsservicen i allmänhet upplevs som otillräcklig.


Utskottsberedning: --1997/98:BoU9 1997/98:KU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ub810 av Olof Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub810 av Olof Johansson m.fl. c Utbildningspolitik 1 Inledning  2 Kunskapssamhället ställer krav på höjd ambition  3 Många vägar och öppna dörrar in i kunskapssamhället  3.1 Brygga mellan gymnasium och högskola  3.2 Kulturell rekrytering  4 Centerpartiet har gjort avgörande insatser för


Utskottsberedning: ------------------1997/98:AU1 1997/98:BoU1 1997/98:KrU17 1997/98:SkU15 1997/98:UbU1 1997/98:UbU12 1997/98:UbU14 1997/98:UbU15 1997/98:UbU7
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:So801 av Olof Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:So801 av Olof Johansson m.fl. c Omtanke om barnen 1 Sammanfattning  2 Inledning  3 Barnkonventionen  3.1 Kommunernas ansvar för barnkonventionen  3.2 Att göra barnkonventionen känd  4 Barnperspektiv  5 Barnbilaga till statsbudgeten  6 Nytt familjestöd lika för varje barn  7 Valfri barnomsorg 


Utskottsberedning: -------------------1997/98:BoU1 1997/98:JuU13 1997/98:JuU24 1997/98:KU19 1997/98:KU27 1997/98:LU12 1997/98:SfU9 1997/98:SoU11 1997/98:SoU13 1997/98:UbU5 1997/98:UbU9
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju910 av Olof Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju910 av Olof Johansson m.fl. c Kriminalpolitik 1 Sammanfattning  2 Inledning  3 Rättsväsendets myndigheter kriminalpolitikens spjutspets  3.1 Polisen  3.2 Närpolisverksamhet  3.3 Åklagarväsendet  4 Ett segregerat samhälle skapar kriminalitet  5 Brottsförebyggande arbete  5.1 Lokala trygghetsplaner


Utskottsberedning: ------------------------------------1997/98:BoU5 1997/98:JuU1 1997/98:JuU12 1997/98:JuU13 1997/98:JuU14 1997/98:JuU18 1997/98:JuU19 1997/98:JuU21 1997/98:JuU9 1997/98:SkU5 1997/98:SoU15 1997/98:SoU18
Riksdagsbeslut (72 yrkanden): , , 36 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Bo220 av Elving Andersson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo220 av Elving Andersson c Bosparande Ett premierat bosparande bör införas för att minska det generella stödet till boendet och på sikt sänka fastighetsskatten. Flera modeller har utretts. Ett effektivt bosparande som redan finns internationellt har visat sig mycket stabilt. En sådan modell


Utskottsberedning: -1997/98:BoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Bo225 av Marianne Andersson och Elving Andersson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo225 av Marianne Andersson och Elving Andersson c Lokalt självstyre i utsatta bostadsområden Många bostadsområden med hög andel utlandsfödda invånare i framför allt storstadsområdena befinner sig sedan lång tid i en negativ spiral med successivt ökad förslumning. Hög arbetslöshet, hög andel


Utskottsberedning: -1997/98:BoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo32 av Märta Johansson m.fl. (s, c)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo32 av Märta Johansson m.fl. s, c med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige I propositionen föreslår regeringen att Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län utom kommunerna Habo och Mullsjö läggs samman till Västergötlands


Utskottsberedning: -1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo503 av Elving Andersson och Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo503 av Elving Andersson och Marianne Andersson c Den kommunala vetorätten Rätten att leva i en miljö som inte innebär risk för liv och hälsa är en fundamental mänsklig rättighet. Kommunerna har ett övergripande ansvar för människors hälsa och för miljökvaliteten i kommunen. Av denna


Utskottsberedning: -1996/97:BoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo226 av Stig Sandström m.fl. (v, c, fp, kd, m, s, mp)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo226 av Stig Sandström m.fl. v, s, m, c, fp, mp, kd Elöverkänslighet Enligt en undersökning utförd av Arbetsmiljöinstitutet räknar man med att ca 1 av Sveriges befolkning är elöverkänslig. De flesta som blivit elöverkänsliga har skadats i samband med bildskärmsarbete. Av dessa elöverkänsliga


Utskottsberedning: --1996/97:BoU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo727 av Olof Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo727 av Olof Johansson m.fl. c Miljöpolitiken Inledning Grunden för kretsloppssamhället är en vision av hur samhället kan utvecklas. Ett långsiktigt uthålligt samhälle måste skapas med en utveckling, som tillgodoser dagens behov utan att inskränka kommande generationers möjligheter


Utskottsberedning: --------------------------------------------1996/97:BoU10 1996/97:FiU1 1996/97:JoU11 1996/97:JoU15 1996/97:JoU16 1996/97:JoU17 1996/97:JoU2 1996/97:JoU20 1996/97:JoU6 1996/97:JuU6 1996/97:LU13 1996/97:NU1 1996/97:SkU16 1996/97:UU12 1997/98:FiU7 1997/98:JoU5
Riksdagsbeslut (88 yrkanden): , , 44 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Bo202 av Olof Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1994/95:Bo202 av Olof Johansson m.fl. c Bostadspolitiken Sammanfattning Alla människor behöver bra bostäder till rimliga kostnader i en god miljö. Centern ser boendet som en del av välfärden. Välfärden skall omfatta alla. Även familjer med låga inkomster skall kunna bo bra och till rimliga kostnader.


Utskottsberedning: -1994/95:BoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation