Dokument & lagar (1 245 träffar)

Motion 2019/20:3389 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3389 av Paula Bieler m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:10 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om att helt neka bistånd till asylsökande


Utskottsberedning: 2019/20:SfU11

Motion 2019/20:3389 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3389 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:3386 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3386 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M, KD med anledning av prop. 2019/20:10 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ytterligare förslag vad avser


Utskottsberedning: 2019/20:SfU11

Motion 2019/20:3386 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3386 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, KD) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3388 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3388 av Paula Bieler m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:9 Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716 i den del som avser 5 b kap. 9 med


Utskottsberedning: 2019/20:SfU10

Motion 2019/20:3388 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:3388 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:3382 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3382 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2019/20:10 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2019/20:10 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande. 2  Inledning Regeringen föreslår i proposition


Utskottsberedning: 2019/20:SfU11

Motion 2019/20:3382 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3382 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 96 kB)

Motion 2019/20:3072 av Maria Arnholm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3072 av Maria Arnholm m.fl. L Principer för en flexibel och jämställd föräldraförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en ny modell för föräldraförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Inledning Sverige


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:3072 av Maria Arnholm m.fl. (L) (docx, 82 kB) Motion 2019/20:3072 av Maria Arnholm m.fl. (L) (pdf, 134 kB)

Motion 2019/20:3052 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3052 av Paula Bieler m.fl. SD Ett stärkt medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om längre hemvisttid för att beviljas medborgarskap och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: KU SfU

Motion 2019/20:3052 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:3052 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)

Motion 2019/20:3050 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3050 av Paula Bieler m.fl. SD Anhöriginvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta försörjningskrav på anknytningspersonen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:3050 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:3050 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 95 kB)

Motion 2019/20:2798 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2798 av Julia Kronlid och Linda Lindberg båda SD Ekonomisk trygghet för barn och familj Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1 Motivering 2 Besök hos mödravården 3 Graviditetspenning 4 Bidrag till förstföderskor 5 En generös och flexibel föräldraförsäkring 5.1 Stoppa kvotering i föräldraförsäkringen


Utskottsberedning: SfU UbU

Motion 2019/20:2798 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:2798 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) (pdf, 99 kB)

Motion 2019/20:2796 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2796 av Julia Kronlid m.fl. SD Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1 Motivering 2 Ja till en stärkt rehabiliteringskedja nej till Reinfeldts bortre tidsgräns 3 Rehabilitering före utförsäkring kompetensfokus vid dag 180 4 Höja


Utskottsberedning: SfU SoU

Motion 2019/20:2796 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:2796 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 114 kB)

Motion 2019/20:2990 av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2990 av Hans Eklind m.fl. KD Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller 1 Kristdemokratiska utgångspunkter 2 Förstärkningar av nuvarande pensionärers ekonomi 2.1 Höjt bostadstillägg för pensionärer 3 Sverige står inför


Utskottsberedning: SfU SkU

Motion 2019/20:2990 av Hans Eklind m.fl. (KD) (docx, 82 kB) Motion 2019/20:2990 av Hans Eklind m.fl. (KD) (pdf, 146 kB)

Motion 2019/20:3301 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3301 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Utgiftsområde 8 Migration Sammanfattning Moderaterna föreslår besparingar till följd av minskat antal asylsökande, minskat antal anhörigärenden och minskat antal anhöriga till Sverige. Detta i sin tur beroende på den av Moderaterna förda politiken


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:3301 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 95 kB) Motion 2019/20:3301 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 109 kB)

Motion 2019/20:3299 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3299 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:3299 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3299 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:3369 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3369 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Föräldraförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska göra relevanta lagändringar för att föräldrapenningen på grundnivå, dvs. för den som inte har arbetsinkomst, ska begränsas


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:3369 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3369 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:3119 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3119 av Jimmie Åkesson m.fl. SD En ansvarsfull migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om grundprinciper för en ansvarsfull migrationspolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:3119 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 83 kB) Motion 2019/20:3119 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 116 kB)

Motion 2019/20:3244 av Johanna Jönsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3244 av Johanna Jönsson m.fl. C Migration och mottagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur man kan styra om så att skyddsbehövande människor i första hand kommer till Europa på säkra och lagliga vägar och tillkännager detta


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:3244 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3244 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:3324 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3324 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:3324 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3324 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 92 kB)

Motion 2019/20:2257 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2257 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Sjukförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ska undersöka lämpligheten i och förutsättningarna för en särskild rehabiliteringskedja för vissa lättare psykiska


Utskottsberedning: AU SfU SkU

Motion 2019/20:2257 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:2257 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 113 kB)

Motion 2019/20:2367 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2367 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Ett reformerat underhållsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ska ta fram förslag på att avskaffa dagens parallella system med underhållsbidrag och underhållsstöd


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:2367 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2367 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:2657 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2657 av Paula Bieler m.fl. SD Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Bakgrund Under decennier har svensk migrationspolitik präglats av brist på ansvarstagande,


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:2657 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 80 kB) Motion 2019/20:2657 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 124 kB)

Motion 2019/20:2655 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2655 av Julia Kronlid m.fl. SD Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:2655 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 82 kB) Motion 2019/20:2655 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 121 kB)