Dokument & lagar (9 träffar)

Motion 2005/06:So17 av Erik Ullenhag m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utvärdering av sprututbytesverksamhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konsekvenserna för polisen av sprututbytesverksamheten. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:SoU20
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So17 av Erik Ullenhag m.fl. (fp) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:So2 av Erik Ullenhag m.fl. (fp)

Sammanfattning Under de senaste åren med socialdemokratisk regering har alkoholkonsumtionen i Sverige ökat dramatiskt, med över 30 Även narkotikaproblemen har ökat kraftigt. Trots regeringens ansträngningar fortsätter antalet tunga missbrukare att öka. Politiker, experter och andra debattörer har producerat mängder med


Utskottsberedning: 2005/06:AU2 2005/06:JuSoU1 2005/06:KU7 2005/06:SfU16 2005/06:SkU22 2005/06:SoU12
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2005/06:So2 av Erik Ullenhag m.fl. (fp) (doc, 113 kB)

Motion 2005/06:Ju529 av Johan Pehrson m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Möt utmaningarna inom svensk kriminalvård 5 Bryt brottsspiralen krav på en kriminalvård med innehåll 6 Professionell behandling 6 Drivkrafter för skötsamhet 7 Studier och arbete 8 Kvinnliga interners behov 8 Föräldrar och barn 9 Kriminalvården


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:JuU18 2005/06:JuU22 2005/06:JuU33 2005/06:JuU8 2005/06:SoU6
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): 40 avslag

Motion 2005/06:Ju529 av Johan Pehrson m.fl. (fp) (doc, 139 kB)

Motion 2005/06:Ju332 av Torkild Strandberg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Bekämpa brottsligheten i alkoholens och narkotikans spår 4 Sambandet mellan brottslighet, alkohol och narkotika 5 Ihålig svensk narkotikapolitik 5 Samlad attack mot narkotikan 6 Polis och socialtjänst ska kunna ingripa tidigt 6 Kriminalvården


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:JuU23 2005/06:JuU34 2005/06:KU1 2005/06:KU35 2005/06:SoU12 2005/06:UbU11
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2005/06:Ju332 av Torkild Strandberg m.fl. (fp) (doc, 98 kB)

Motion 2004/05:So37 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:So37 av Kerstin Heinemann m.fl. fp med anledning av skr. 2004/05:152 Insatser för narkotikabekämpning utifrån regeringens narkotikahandlingsplan Sammanfattning Sedan Socialdemokraterna fick regeringsmakten 1994 har det skett en närmast explosionsartad ökning av narkotikaproblemen. Trots


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2004/05:Ju486 av Johan Pehrson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:Ju486 av Johan Pehrson m.fl. fp Narkotikabekämpning 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Stoppa knarket vid gränsen 4 5 Nya befogenheter 4 6 Det behövs fler narkotikahundar inte färre 5 7 Samverkan mot smugglarna 5 8 Organisatorisk


Utskottsberedning: 2004/05:JuU1 2004/05:JuU19 2004/05:SkU1 2004/05:SoU23 2004/05:UbU10 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU14
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2004/05:Ju500 av Johan Pehrson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:Ju500 av Johan Pehrson m.fl. fp Liberala åtgärder mot unga lagöverträdare 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om snabba och tydliga konsekvenser när det gäller ungdomsbrottslighet. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2004/05:JuU1 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU34
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2003/04:So345 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:So345 av Kerstin Heinemann m.fl. fp Alkohol-narkotika- och tobaksfrågor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Motivering 5 3.1 En socialliberal politik 5 3.2 Folkhälsan 5 4 Narkotikafrågor 5 4.1 Etappmål för den svenska narkotikapolitiken 6


Utskottsberedning: 2003/04:JuU1 2003/04:JuU14 2003/04:JuU15 2003/04:JuU16 2003/04:JuU19 2003/04:SkU24 2003/04:SoU1 2003/04:SoU5 2003/04:SoU8 2003/04:SoU9 2003/04:UbU12 2004/05:MJU10 2004/05:SoU9 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2002/03:So442 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:So442 av Kerstin Heinemann m.fl. fp Narkotika-alkohol- och tobaksfrågor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 5 2 Förslag till riksdagsbeslut 6 3 Inledning 8 4 Missbruksutvecklingen hotar välfärdssamhället 9 5 Etappmål för den svenska narkotikapolitiken 10 6 Narkotikafrågor


Utskottsberedning: 2002/03:JuU1 2002/03:JuU10 2002/03:JuU7 2002/03:SkU11 2002/03:SoU1 2002/03:SoU13 2002/03:SoU15 2002/03:SoU5 2002/03:SoU7 2002/03:UbU11 2003/04:SoU9 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag