Dokument & lagar (10 träffar)

Motion 2005/06:So18 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag såvitt avser sprututbytesverksamhet för dem som missbrukar narkotika intravenöst. Motivering I föreliggande proposition redovisar den socialdemokratiska regeringen en samlad strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So18 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:So6 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Utgångspunkter för en alkoholhandlingsplan 3 4.1 Nya mål för alkoholpolitiken 3 4.2 Sänk införselkvoterna 3 4.3 Föräldraansvarets betydelse 4 4.4 Alkohol och trafik 5 4.5 Försäljningen av folköl till barn och ungdomar 5


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:SoU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:So6 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd) (doc, 94 kB)

Motion 2005/06:Kr412 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Kristdemokraternas utgångspunkter 5 4.1 Bakgrund 5 4.2 Helhet, värdegrund och närhet 5 4.3 Självständighet och gemenskap 6 4.4 Ideella sektorn 6 5 Målstyrning av ungdomspolitiken 7 6 Viktiga områden för ungdomspolitiken 8


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:BoU1 2005/06:JuSoU1 2005/06:KrU22 2005/06:KrU23 2005/06:KrU8 2005/06:KU9 2005/06:SoU12 2005/06:SoU16 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:UbU11 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2005/06:Kr412 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) (doc, 131 kB)

Motion 2005/06:Ju459 av Peter Althin m.fl. (kd)

Sammanfattning Kriminalvården har kommit att handla allt mindre om vård och alltmer om förvaring. Problemen med uppror och narkotika på anstalterna är stora. Kriminalvårdens huvuduppgifter är att verkställa påföljderna fängelse och skyddstillsyn, att ansvara för övervakning av villkorligt frigivna, att verkställa föreskrifter


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:JuU33 2005/06:JuU8
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 30 avslag

Motion 2005/06:Ju459 av Peter Althin m.fl. (kd) (doc, 136 kB)

Motion 2005/06:Ju484 av Peter Althin m.fl. (kd)

Sammanfattning Kristdemokraterna anser att det brottförebyggande arbetet är av avgörande betydelse för kriminalpolitiken, och därför bör ytterligare resurser tillföras detta område. Om brott förhindras undviks brottsoffer och det innebär också en samhällsekonomisk besparing. Familjens roll i det brottsförebyggande arbetet


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:JuU22 2005/06:JuU33 2005/06:JuU34 2005/06:TU13
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:Ju484 av Peter Althin m.fl. (kd) (doc, 92 kB)

Motion 2005/06:So704 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd)

1 Sammanfattning I Sverige finns uppskattningsvis 30 000 missbrukare av tunga droger och antalet ökar. För att dessa människor ska upphöra med sitt missbruk är långvarig vård och behandling så gott som alltid nödvändig. Samtidigt som antalet missbrukare ökat har allt färre fått vård under de senaste tio åren. För de flesta


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:SoU1 2005/06:SoU12 2005/06:SoU5 2005/06:UbU11
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:So704 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd) (doc, 108 kB)

Motion 2004/05:Ju483 av Peter Althin m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Ju483 av Peter Althin m.fl. kd Brottsförebyggande arbete Sammanfattning Kristdemokraterna anser att det brottförebyggande arbetet är av avgörande betydelse för hela kriminalpolitiken och därför bör ytterligare resurser tillföras detta område. Om brott förhindras undviks mycket lidande,


Utskottsberedning: 2004/05:BoU11 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU34
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2004/05:Ju466 av Peter Althin m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Ju466 av Peter Althin m.fl. kd En reformerad kriminalvård Sammanfattning Kriminalvården har kommit att handla allt mindre om vård och alltmer om förvaring. Problemen med uppror och narkotika på anstalterna har tilltagit. Kriminalvårdens huvuduppgifter är att verkställa påföljderna fängelse


Utskottsberedning: 2004/05:JuU1 2004/05:JuU17 2004/05:JuU27 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU22 2005/06:JuU33 2005/06:JuU8
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2004/05:So609 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:So609 av Ulrik Lindgren m.fl. kd Narkotikapolitik 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Missbruket ökar 3 5 Tidiga och förebyggande insatser 4 5.1 ANT-undervisning tidigt och kontinuerligt 4 6 Satsning på missbrukarvården 5


Utskottsberedning: 2004/05:SoU1 2004/05:UbU10 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2003/04:So578 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:So578 av Chatrine Pålsson m.fl. kd Förebyggande narkotikapolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör uppdra till Skolverket att omgående stärka ANT-undervisningen i grundskolan fr.o.m. årskurs 4. 1


Utskottsberedning: 2003/04:JuU19 2003/04:UbU12 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag