Dokument & lagar (43 träffar)

Motion 2007/08:Ju406 av Jessica Polfjärd (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju406 av Jessica Polfjärd m Stalkning m1736 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kravet på fotboja vid besöksförbud till följd av stalkning. Motivering Kvinnor är den grupp som ofta drabbas av brott med direkt koppling


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju406 av Jessica Polfjärd (m) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Ju432 av Andreas Norlén (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju432 av Andreas Norlén m Reformering av sexualbrottslagstiftningen m1762 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen om våldtäkt i 6 kap. brottsbalken. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2007/08:Ju432 av Andreas Norlén (m) (doc, 60 kB)

Motion 2007/08:Ju434 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, c, v, fp, mp, m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju434 av Rosita Runegrund m.fl. kd, c, v, fp, mp, m Frivillig behandling inom ramen för kriminalvård kd640 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den frivilliga behandling som genomförs inom ramen för kriminalvård


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju434 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, c, v, fp, mp, m) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Ju413 av Oskar Öholm (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju413 av Oskar Öholm m Ökad användning av fotboja m1634 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utökad användning av elektronisk fotboja. Motivering Varje år ansöker närmare 7 000 svenskar om besöksförbud. Bakom siffrorna


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju413 av Oskar Öholm (m) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ju369 av Mats G Nilsson (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju369 av Mats G Nilsson m Kemisk kastrering m1618 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kemisk kastrering. Motivering När en människa utsätts för våldtäkt begås en ofattbar kränkning av en individ. Offret kommer alltid


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju369 av Mats G Nilsson (m) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Ju386 av Anna König Jerlmyr (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju386 av Anna König Jerlmyr m Förebyggande och motverkande åtgärder för våldtäktsbrott m1684 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ytterligare skärpning av sexuallagstiftningen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1 2007/08:SoU1 2008/09:JuU20
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2007/08:Ju386 av Anna König Jerlmyr (m) (doc, 54 kB)

Motion 2007/08:Ju389 av Tomas Tobé (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju389 av Tomas Tobé m Tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap m1616 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kriminalisera tvångsäktenskap och göra dem straffbara. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1 2007/08:SfU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ju389 av Tomas Tobé (m) (doc, 44 kB)

Motion 2007/08:So508 av Tomas Tobé (m)

Motion till riksdagen 2007/08:So508 av Tomas Tobé m Hedersrelaterat våld och förtryck m1619 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av socialtjänstlagen och anpassa den efter barnens rätt till skydd. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:So508 av Tomas Tobé (m) (doc, 45 kB)

Motion 2007/08:Ju267 av Magdalena Andersson (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju267 av Magdalena Andersson m Att leva med skyddad identitet m1482 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om s.k. skyddsänglar för personer som lever med skyddad identitet. Motivering Kvinnomisshandel är ingen olyckshändelse.


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju267 av Magdalena Andersson (m) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Ju265 av Cecilia Magnusson (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju265 av Cecilia Magnusson m Kriminalvårdens möjligheter att bekämpa våld m1360 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändra förordningen 2005:985 med instruktion för Kriminalvården. Motivering Riksdag och regering


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju265 av Cecilia Magnusson (m) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ju366 av Anne Marie Brodén (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju366 av Anne Marie Brodén m Nollvision för kvinnovåldet m1340 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nollvision för kvinnovåldet. Motivering Var tredje vecka dör en kvinna av våld i nära relationer. Genomsnittet


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju366 av Anne Marie Brodén (m) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:Ju297 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju297 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin m Utvärdering av lagstiftningen om våld mot kvinnor m1196 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utvärdering av lagstiftningen kring våld mot kvinnor. Riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1 2007/08:SkU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ju297 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:Ju233 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Margareta Pålsson (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju233 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Margareta Pålsson m Kvinnofrid med lokator m1268 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om försöksverksamhet med ny teknik i syfte att stärka kvinnors säkerhet med hjälp av s.k.


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju233 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Margareta Pålsson (m) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:So16 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av mer forskning om hiv och aids. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av hälsokontroller. Riksdagen begär att regeringen skyndsamt återkommer med förslag om


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:SoU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:So16 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:So14 av Jeppe Johnsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om möjligheten att dela ut fria sprutor. Motivering Regeringen lägger i proposition 2005/06:60 fram förslag som gör det möjligt att börja med utdelning av fria sprutor till narkomaner i hela landet. Sedan mitten av 1980-talet pågår en försöksverksamhet i Lund och


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So14 av Jeppe Johnsson (m) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:So1 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regeringens misslyckade missbrukspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om folkhälsopolitiska förutsättningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:SoU12
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2005/06:So1 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) (doc, 107 kB)

Motion 2005/06:Ju530 av Beatrice Ask m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Dagens påföljdssystem 4 4.1 Påföljderna 4 5 Behovet av reformer 5 5.1 Straffmätning och påföljdsval 5 5.2 Förtydliga påföljdssystemet 7 5.3 Böteslagstiftningen 8 6 Unga lagöverträdare 9 7 Utländska brottslingar 11


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU22 2005/06:JuU23 2005/06:JuU25 2005/06:JuU33 2005/06:JuU34 2005/06:SfU10
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2005/06:Ju530 av Beatrice Ask m.fl. (m) (doc, 114 kB)

Motion 2005/06:Ju328 av Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skärpta straff för införsel av kat. Motivering I fjol beslagtog svensk tull över 1,8 ton kat, varav över ett ton i Skåne. Drugnews, september 2005Enligt tullen är också kat kvantitetsmässigt den drog som ökar mest


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju328 av Lena Adelsohn Liljeroth (m) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:Ju335 av Bertil Kjellberg (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda förutsättningarna för att överföra kostnadsansvaret för personer som dömts till skyddstillsyn med behandlingsplan, s.k. kontraktsvård, till kriminalvården. Motivering Många personer som döms för brott i


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju335 av Bertil Kjellberg (m) (doc, 40 kB)

LVM

Motion 2005/06:So301 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att ändra ordet närstående i 13 2 lag om ändring i lagen 1988:870 om vård av missbrukare i vissa fall till ordet annanRiksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:So301 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 55 kB)
Paginering